หน่วยการเรียนรู้ที่ 2/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน
จุดประสงค์ประจำหน่วย
          2.1บอกความหมายความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ได้
          2.2จำแนกลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ได้
          2.3ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
          2.4บอกประเภทของงานประดิษฐ์ได้
          2.5ประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้
          2.6บอกหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน
และชุมชนได้
สาระสำคัญ
         2.1ความหมายความสำคัญและประโยชน์ความคิดสร้างสรรค์
         2.2ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
         2.3ทักษะการทำงานร่วมกัน
         2.4ประเภทของงานประดิษฐ์
         2.5งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
         2.6หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว
โรงเรียนและสังคม

 

Posted on ตุลาคม 27, 2012, in จุดประสงค์ประจำหน่วยที่ 2/สาระสำคัญ ง 33106, หน่วยการเรียนรู้/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: