หน่วยการเรียนรู้ที่ 6/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง 33106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การออกแบบและเทคโนโลยี
จุดประสงค์
            6.1บอกความหมายความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีได้
            6.2บอกความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆได้
            6.3วิเคราะห์ผลดีผลเสียและประเมินการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
            6.4จัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาดและ
บอกประโยชน์ได้
            6.5สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
สาระสำคัญ
            6.1ความหมายความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์
            6.2ความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
            6.3วิเคราะห์ผลดีผลเสียในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
            6.4เทคโนโลยีสะอาดและประดยชน์
            6.5สิ่งของเครื่องใช้
                  -หมวกจากกล่อง
                 -กล่องใส่ผลิตภัณฑ์

Posted on ตุลาคม 28, 2012, in หน่วยที่ 6/จุดประสงค์/สาระสำคัญ ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: