แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนหน่วยที่ 2 (ประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ง 33106

12.งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยหมายถึงข้อใด
ก.  สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ประดิษฐ์มาจากผลผลิตสิ่งเหลือใช้
รวมถึงวัสดุอื่นจากธรรมชาติ
ข.  งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ค.  สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน
ง.  สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ประเพณีศาสนา วิถีชีวิต
13.งานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น  5  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานแกะสลัก    ข.  งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
ค.  งานประดิษฐ์ดอกไม้สด  งานปั้น  งานจักรสาน
ง.  ถูกทุกข้อ
14.ข้อใดคืองานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.  แกะสลักเทียนเข้พรรษา
ข.  แกะสลักผักผลไม้บนโต๊ะอาหาร
ค.  แกะสลักสบู่เป็นของชำร่วย
ง.  ถูกทุกข้อ
15.การใช้ใบตองห่อขนมสอดใส้ใช้รูปแบบการห่อแบบใด.
ก.  การห่อทรงสูง          ข.  การห่อทรงเตี้ย
ค.  การห่อขนมเทียน    ง.  การห่อข้าวต้มมัด
16.ข้อใดคือประโยชน์ของมาลัย.
ก.  ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ             ข.  ใช้เป็นของชำร่วย
ค.  ใช้แขวนตามที่ต่าง ๆ          ง.  ถูกทุกข้อ
17.พวงมาลัยมีส่วนประกอบต่างๆในข้อใด.
ก.  ริบบิ้น    ข.  ตัวมาลัย    ค.  ซีกรัด  อุบะ    ง.  ถูกทุกข้อ
18.ส่วนที่อยู่ล่างสุดของพวงมาลัยหมายถึงข้อใด.
ก.  ซีกรัด    ข.  ริบบิ้น    ค.  ตัวมาลัย    ง.  อุบะ
19.ดอกไม้ชนิดใดใช้ทำอุบะทำอุบะได้บ้าง.
ก.  ดอกรัก    ข.  ดอกกุหลาบ    ค.  ดอกจำปา  ดอกบานไม่รู้โรย
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20.มาลัยในข้อใดมีลักาณะครึ่งวงกลม.
ก.  มาลัยกลม    ข.    มาลัยซีก
ค.  มาลัยตุ้ม       ง.  มาลัยเกลียว

เฉลย   12.  ง  13.  ง   14.  ง   15.  ก  16.  ง  17.  ง   18.  ง   19.  ง   20.   ข

Advertisements

Posted on พฤศจิกายน 4, 2012, in แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน หน่วยที่ 2 ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: