แบบทดสอบความรู้ทั่วไป เรื่องการถนอมอาหาร

เรื่องการถนอมอาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.ข้อใดไม่ใช่ผักและผลไม้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ก.  ใบย่านาง           ข.   ใบบัวบก          ค.  ฝรั่ง                  ง.  ลองกอง
2.ข้อใดคือคุณสมบัติของการถนอมอาหาร.
ก.  ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหาร
ข.  ช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น
ค.  มีวิธีการหุงต้มหลายวิธี
ง.  เป็นการแปรรูปอาหารทำให้อยู่ได้นาน
3.ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแห้ง.
ก.  ทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
ข.  ทำให้อาหารมีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนส่ง
ค.  มีความแตกต่างจากอาหารสดเพราะมีสีสวย
ง.  ช่วยเพิ่มรสชาติรสชาติของอาหารให้แปลกได้
4.ข้อใดเป็นกระบวนการถนอมอาหาร.
ก.  นำกล้วยสุกมาทำกล้วยบวชชี
ข.  นำกล้วยสุกมากวน
ค.  นำกล้วยสุกมาปิ้ง
ง.  นำกล้วยสุกมาทำข้าวต้มมัด
5.ข้อใดเป็นความหมายของการแปรรูปอาหาร.
ก.  ไชโยทำมะม่วงกวน
ข.  เอกชัยทำน้ำสับปะรด
ค.  ลลิตาทำกล้วยตาก
ง.  น้ำทำมะม่วงดอง
6.คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในข้อใด.
ก.  ค้าขาย             ข.  รับจ้าง            ค.  เกษตกรรม       ง.  รับราชการ
7.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการถนอมอาหาร.
ก.  มีตลาดรองรับ      ข.  ป้องกันอาหารล้นตลาด
ค.  มีอาหารบริโภคนอกฤดู       ง.  ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ได้นาน
8.พืชชนิดใดที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการเกษตร
ก.  มะม่วง      ข.  สับปะรด       ค.  มะขาม    ง.  มะยม

Posted on พฤศจิกายน 13, 2012, in แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเรื่องการถนอมอาหาร. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: