แบบทดสอบ ง 31262

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.จากบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าชาวอินเดียแดง
รู้จักวิธีการถนอมอาหารในข้อใด
ก.  การตากแห้ง                      ข.  การรมควัน
ค.  การหมักและการดอง        ง.  การแช่อิ่มและการเชื่อม
เฉลยข้อ  ก
2.ในทวีปเอเชียปรากฏหลักฐานการถนอมอาหารชนิดแรกในข้อใด.
ก.  ปลาร้า           ข.  กะปิ
ค.  นมผง            ง.  เนื้อแดดเดียว
เฉลยข้อ  ค
3.ใครเป็นคนบันทึกว่าคนไทยไม่นิยมกินปลาดิบจึงหาวิธี
แปรรูปปลาให้เปลี่ยนสภาพใหม่.
ก.  ซีมอง  เดอ  ลาลูแบร์
ข.  นิโคลาส์  แวร์แวส
ค.  เซซอร์จอน  บาวริ่ง
ง.  เซอร์หลอด
เฉลยข้อ  ข
4.ซีมอง  เดอ  ลารูแบร์  ราชทูตของพระเจ้าหลุยที่  14
แห่งฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยใด.
ก.  สมเด็จพระเเอกาทศรถ
ข.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ค.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ง.  สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เฉลยข้อ  ค
6.ชาวไทยสมัยอยุธยานิยมทำปลาร้าจากปลาดุกชาวตะวันตก
เรียกปลาร้าว่าอย่างไร.
ก.  ปลาดุก     ข.  ปลาอุต       ค.  ปลาจ่อม     ง.  ปลาเน่า
เฉลยข้อ  ง
7.การถนอมอาหารหมายถึงข้อใด.
ก. 

Posted on มกราคม 6, 2013, in แบบทดสอบ เรื่องประวัติ ความหมาย การดอง ง 31262. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: