แบบทดสอบ O-NET ม. 6 (งานบ้าน)

แบบระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
โจทย์ให้นักเรียนเลือกตัวเลือกจากหมวดงานประดิษฐ์ หมวดกิจกรรม
และหมวดชนิดของดอกไม้ซึ่งหากนักเรียนต้องการเลือกงานประดิษฐ์
กระทงหมายเลข 1 โดยเลือกกิจกรรมอธิษฐาน หมายเลข 7 และเลือก
ชนิดของดอกไม้คือดอกบัวหมายเลข 1 นักเรียนจะต้องกรอกรหัสคำตอบ
1 7 0 สงในกระดาษคำตอบ
รหัส    ตัวเลือกหมวดกิจกรรม                รหัส  ตัวเลือกหมวดชิ้นงานประดิษฐ์
0         รดน้ำขอพร                                  0      บายศรี
1          รดน้ำให้พร                                   1      กระทง
2.        รดน้ำขออโหสิกรรม                    2      มาลัยคล้องมือ
3         สรงน้ำพระ                                    3      มาลัยซีก
4.        กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์     4.    มาลัยสองชาย
5.        กราบไม่แบมือ                             5.    เข็มกลัดดอกบัว
6.        กล่าวสุนทรพจน์                          6.    เข็มกลัดดอกกล้วยไม้
7.        อธิษฐาน                                      7.    พานพุ่ม
8.        แสดงความเสียใจ                        8.    เทียนเจล
9.        กล่าวต้อนรับ                                 9.   โมบายปลาตะเพียนสาน
รหัส     ตัวเลือกหมวดวัสดุ                       รหัส ตัวเลือกหมวดเครื่องมืออุปกรณ์
0        ใบอ้อย                                           0     มีด  กรรไกร  ด้าย  เข็ม
1          ใบมะพร้าว                                    1      เข็มมาลัย  กรรไกร  ด้าย
2.       ใบลาน                                            2     ไส้เทียน  เทียนเจล แก้ว เตาไฟฟ้า    
3.       ใบตอง                                            3      ปืนกาว  แท่งกาว  กรรไกร
4.       ใบจาก                                            4       เข็มสอย กรรไกร ดครงตาข่าย   
5.        ใบเตย                                           5       กระดาษแข็ง  เครื่องมือระบายสี
6.       ใบลำเจียก                                     6       มีดแกะสลัก มีดคว้าน                     
7.       ใบไผ่                                              7      จักรเย็บผ้า ด้าย  ผ้าขาวบาง    
8.        ใบสนแผง                                      8      คีม  ลวด  ตะปูเข็ม
9         ใบกล้วยไม้                                    9      กรรไกร ด้าย เข็มเข็มกลัด
1.การอนุรักษ์ประเพณีไทยเป็นหน้าที่ของเยาวชนทุกคน
ประเพณีสงกรานต์แสดงถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวไทย
ทั้งการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและ
การสรงน้ำพระเพื่อแสดงความเคารพหลังจากพิธีการดังกล่าว
นักเรียนจะทำกิจกรรมใดจึงจะทำให้บรรยากาศสดชื่นเบิกบาน
โดยเลือกตอบในหมวดกิจกรรม หมวดเครื่องหอม และหมวด
ชิ้นงานประดิษฐ์
เฉลย   0 1  2
2.นักท่องเที่ยวสามีภรรยาอายุ 60 ปี จากยุโรปมีกำหนดการ
พักผ่อนในประเทศไทย 2 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายที่จะซึมซับ
วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยแบบดั่งเดิม จึงขอให้จัดหาที่พัก
แบบเรือนไทยริมคลองบรรยากาศสบาย ๆ ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ
นักเรียนจะทำงานประดิษฐ์ชิ้นใดซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ของเมืองไทยและสายสัมพันธ์ของครอบครัวไทยให้เป็น
ของที่ระลึกที่มีความคงทนนำกลับไปต่างประเทศและเก็บรักษา
ได้นานโดยเลือกตอบในหมวด  ชิ้นงานประดิษฐ์  หมวดวัสดุ และ
หมวดเครื่องมืออุปกรณ์
เฉลย  9  2  0
ข้อมูลใช้ตอบข้อ  3
การกวาดบ้านด้วยไม้กวาด
1.กวาดพื้นห้อง    2.กวาดฝุ่นบนฝาผนังห้อง
3.กวาดหยากไย่บนเพดาน
การเช็ดถู
ก.เช็ดโต๊ะและเก้าอี้ครูด้วยผ้าแห้ง   ข.เช็ดชุดรับแขกด้วยผ้าแห้ง
ค.เช็ดตู้เก็บเอกสารด้วยผ้าแห้ง   ง.ถูพื้นด้วยผ้าแห้ง
จ.เช็ดโต๊ะและเก้าอี้ครูด้วยผ้าหมาด  ฉ.เช็ดชุดรับแขกด้วยผ้าหมาด
ช.เช็ดตู้เอกสารด้วยผ้าหมาด  ซ.ถูพื้นด้วยผ้าหมาด
การปัดฝุ่นด้วยไม้ปัดขนไก่
A ปัดฝุ่นที่โต๊ะและเก้าอี้ครู    B ปัดฝุ่นที่ชุดรับแขก
C ปัดฝุ่นที่ฝาผนังห้อง  D ปัดฝุ่นที่ตู้เก็บเอกสาร  E ปัดฝุ่นที่บอร์ดชานอ้อย
3.ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักครู ที่มีโต๊ะและเก้าอี้ครู
ชุดรับแขก บอร์ดชานอ้อยสำหรับติดข่าวสารและตู้เก็บเอกสาร
ข้อใดถูกต้องที่สุด.
1.  3-2-D-E-B-A-ข-ค-ก-1-ซ
2.  3-C-E-D-A-B-ค-ก-ข-1-ช
3.  3-C-D-B-A-จ-ฉ-ช-1-ง
4.  3-2-D-E-B-A-จ-ฉ-ช-1-ง
เฉลยข้อ  2 กวาดหยากไย่บนเพดาน  ปัดฝุ่นที่ฝาผนังห้อง
ปัดฝุ่นที่บอร์ดชานอ้อย  ปัดฝุ่นที่ตู้เก็บเอกสาร ปัดฝุ่นที่โต๊ะ
และเก้าอี้ครู ปัดฝุ่นที่โต๊ะรับแขก เช็ดตู้เก็บเอกสารด้วยผ้าแห้ง
เช็ดโต๊ะและเก้าอี้ครูด้วยผ้าแห้ง เช็ดชุดรับแขกด้วยผ้าแห้ง
เช็ดชุดรับแขกด้วยผ้าแห้ง  กวาดพื้นห้อง ถูพื้นด้วยผ้าหมาด
4.)การปลูกไม้ยืนต้นให้ได้ร่มเงาข้อใดได้ประโยชน์สูงสุด.
เฉลย  ปลูกไม้ยืนต้นทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของบ้าน
เพื่อป้องกันแสงแดดตอนบ่ายส่องเข้าในตัวบ้านและทำให้บริเวณ
บ้านร่มรื่นยรรยากาศเย็นสบายในตอนเย็น
5.จะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ข้อใดที่มีความสวยงามและมีโอกาส
แตกเสียหายน้อยที่สุดสำหรับบรรจุแจกันดินเผาเคลือบ
ลายดอกไม้รูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
สูง 4 นิ้วเพื่อการขนส่งทางเครื่องบิน.
1.  กล่องโฟมกันกระแทก    2.  กล่องไม้พลาสติกกันกระแทก
3.  กล่องพลาสติกใสรูปทรงกระบอก
4.  กล่องกระดาษแข็งรูปทรงกระบอกบุผ้าหุ้มฟองน้ำ
เฉลยข้อ  2

                           

Posted on มกราคม 25, 2013, in แบบทดสอบO-NET ม. 6 (งานบ้าน). Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: