หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา การงานอาชีพ ม. 3 ง 23106

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การดูแลเสื้อผ้า
ตัวชี้วัด  1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
              2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
              3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
                    พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  อาหารประเภทสำรับ (ตัวชี้วัด เหมือนหน่วยที่ 1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
(ตัวชี้วัดเหมือนหน่วยที่ 1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การยายพันธุ์พืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การติดตั้และประกอบผลิตภัณฑ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ก้าวทันเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  สู่โลกอาชีพ
เวลาเรียน  40  คาบ/ภาคเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน 1 หน่วย

Posted on มีนาคม 12, 2013, in หน่วยการเรียนรู้ ง 23106 ม.3. Bookmark the permalink. 7 ความเห็น.

 1. อยากได้แผนการสอนการงานอาชีพ ม.3 ค่ะ

  • สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้การงาน 5 ม.3 ให้เข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้
   ง 23105 ม.3 ด้านขวามือค่ะหรือจะค้นจาก google ตามด้วย krupaga
   มีครบทุกแผน 7 หน่วยการเรียนรู้ 8 แผนใบความรู้ครบทุกแผน แบบทดสอบ
   ก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบประจำหน่วย ข้อสอบกลางภาค ปลายภาคครบค่ะ
   ถ้ายังไม่เหมาะกับเวลาก็ปรับใช้นะคะแผนปรับทุกปีไม่ได้ใช้ของสำนักพิมพ์ค่ะ
   ยินดีมากค่ะ ปีนี้คงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการนำไปใช้ไม่สอบ O-netแล้วค่ะ

 2. มีแผน ม2 ไหมคะ

ส่งความเห็นที่ นนทกร ชูติรัมย์ ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: