ผล O-NET ม.3 กุดชุมวิทย์

ให้นักเรียนดูผล O-net ของโรงเรียนได้ที่ กลุ่มเครือข่ายครูกุดชุมหรือตามลิงก์
        ครูขอแสดงความดีใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คะแนน O-net
สูงขึ้นเท่าตัวและสูงกว่าระดับประเทศเกือบทุกวิชา เป็นผลมาจากความตั้งใจ
ของนักเรียนที่จะมุ่งมั่นทำในส่วนนี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะไม่ได้หยุดเสาร์-อาทิตย์
ทั้งติวทั้งสอบ  pre-o -net ทั้งศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองใน เว็บไซต์ข้อสอบเก่า o-net
แต่ผลที่ได้ก็น่าพอใจภุมิใจหวังว่านักเรียนจะเข้าใจคำว่าได้ความรู้กับครูในชั้นเรียน
ไม่เต็ม 100 เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา 40/60 ร้อยละ 60 แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มัธยมศึกษาตอนปลายขอให้มุ่งมั้นเช่นเดิม ขอบคุณครูทุกคนแทนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยค่ะโดยเฉพาะครู ม. 1  ม. 2 ก็มีความสำคัญเพราะเป็นความรู้
คงทนที่นักเรียนได้รับประสบการณ์และสะสมไว้ใช้ใช่ไหมค่ะ คุณครู ภิรพา คุณครูเดือนฉาย
สำหรับสาระวิทยาศาสตร์ คุณครูดอกไม้ สำหรับสาระการงาน และสาระอื่นๆ ทุกท่าน
ที่โรงเรียนเราติด ร มาตรฐานที่ 5 คงจะพอมีโอกาสแก้ได้บ้างเปลี่ยนจาก ร เป็น 0
ก็ยังดีน้อ ม. 6  รอวันที่ 12 เม.ย. ถ้าไม่ผ่านให้นักเรียนทุกคนกลับมาแก้ ร แล้วกัน
                 สุดท้ายขอขอบคุณท่านรองกลุ่มงานวิชาการและที่สำคัญที่สุดคือท่าน
ผู้อำนวยการไตรสรณ์  สุวพงษ์ ที่ให้ข้อคิดให้กำลังใจอนุมัติวัสดุอุกกรณ์
สื่อการเรียนการสอนให้กลุ่มสาระต่าง ๆ และเป็นกำลังใจให้ครูได้ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มกำลังความสามารถเสียสละเวลาวันหยุดราชการเพื่อนักเรียน
ที่จะลืมไม่ได้คืองานวัดผล ครูศุภกิจที่คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนเชิญนักเรียนทดสอบ
ทุกอย่างแม้แต่นักเรียนที่ขาดสอบ pre-0net ก็เชิญมาสอบทุกครั้ง
ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เกิดการเรียนรู้

                                                                จากใจ  Krupaga

ฝากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3เข้าดูคำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัดและภาระงาน
ที่เว็บไซต์  krupaga   ด้วยคะ

Posted on มีนาคม 16, 2013, in ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: