แบบทดสอบหน่วยที่ 2เรื่องอาหารประเภทสำรับ ง23105ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรีนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาหารประเภทสำรับหมายถีงข้อใด.
ก.  อาหารที่จัดเป็นชุด                              ข.  มีอาหารหลายอย่าง
ค.  อาหารหลายรสชาติและหลายลักษณะซึ่งสามารถรับประทานร่วมกันได้
และรสชาติอร่อยเมื่อรับประทานทั้งชุด  ง.  ถูกทุกข้อ
2.อาหารสำรับจัดเป็นอาหารคาวหรือทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมทั้งผลไม้
นิยมจัดในมื้อใด.
ก.  มื้อเช้า        ข.  มื้อกลางวัน     ค.  มื้อเย็น      ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3.ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของอาหารสำรับ.
ก.  เป็นอาหารที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกกว่าอาหารจานเดียว
ข.  มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเพราะประกอบด้วยอาหารหลัก  5 หมู่
ค.  แสงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจาการมีเครื่องเคียงเครื่องแนม
แกะสลักพืชผักผลไม้เป็นภาชนะใส่อาหารหรือตกแต่งอาหารให้สวยงาม
ง.  สะดวกต่อการรับประทานบริการอาหารและยังเหมาะในการจัดเลี้ยงพิเศษ
4.การนำอาหารสำหรับเลี้ยงแขกชาวต่างชาติเป็นสื่อแสดงถึงเรื่องใด.
ก.  วัฒนธรรมประเพณีไทย       ข.   เอกลักษณ์ไทย
ค.  แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักความเป้นไทย
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
5.อาหารสำหรับแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือข้อใด.
ก.  อาหารที่ต้องมีเครื่องเคียงเครื่องแนม           ข.  อาหารที่ต้องจัดชุดเข้ากับข้าว
ค.  อาหารที่ต้องคลุกเคล้าเป็นอาหารจานเดียว  ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
6.เครื่องเคียงคืออาหารที่นำมารับประทานด้วยกันแต่ตนละอย่างกันเพื่อ
เสริมรสชาติซึ่งกันและกัน  เนื้อเค็มเคียงกับข้อใด.
ก.  ไข่เจียว       ข.  แกงจืด     ค.  แกงเผ็ด     ง.  แกงส้มผักรวม
7.เครื่องแนมเป็นอาหารที่รับประทานคู่กันเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อย
ของอาหารมีลักษณะเป็นชุดเดียวกัน ข้าวคลุกกะปิมีเครื่องแนมในข้อใด.
ก.  เนื้อทอด      ข.  ไข่ดาว      ค.  ไข่ลูกเขย      ง.  หมูหวาน
8.คำว่า  อาหารที่ต้องจัดเข้าชุดกันประกอบด้วยอาหารประเภทใด.
ก.  ต้ม  ผัด       ข.  แกง  ทอด  ยำ    ค.  น้ำพริก  ผักลวกผักสด    ง.  ถูกทุกข้อ
9.ข้อใดคืออาหารสำหรับภาคกลาง.
ก.  ข้าวสวย  แกงมัสมั่น  ปลาสลิดทอด  ผักดองสามรส
ข.  ข้าวเหนียว  น้ำพริกหนุ่ม  แคบหมู  แกงฮังเล  ผักสด  ไส้อั่ว
ค.  ข้าวเหนียว  ลาบเป็ด  ต้มเป็ด  ทอดเป็ด  ผักลวก   น้ำพริกปลาช่อน  มะม่วงสุก
ง.  ข้าวสวย  แกงเหลือง  ผัดสตอกุ้งสด  ยำทะเลรวมมิตร  ผักสด มังคุด
10.ข้อใดคืออาหารสำหรับภาคเหนือ. (ใช้ตัวเลือกข้อ  9)  เฉลยข้อ  ข
11.ข้อใดคือการจัดอาหารสำหรับภาคอิสาน.(ใช้ตัวเลือกข้อ  9)เฉลยข้อ  ค
12.ข้อใดคือการจัดสำรับอาหารภาคใต้ (ใช้ตัวเลือกข้อ  9)เฉลยข้อ  ง
13.ขนมจีนภาคเหนือเรียกขนมเส้นภาคะวันออกเฉียงเหนือเรียกข้าวปุ้น
จัดอยู่ในอาหารสำรับประเภทใด.
ก.  อาหารที่ต้องคลุกเคล้าด้วยกันเป็นอาหารจานเดียว
ข.  อาหารจานเดียวที่มีสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
ค.  อาหารที่ต้องจัดเข้าชุดกันกับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลัก
ง.  อาหารที่ต้องมีเครื่องเคียงและเครื่องแนม
14.อาหารชนิดใดมีส่วนประกอบของ ข้าวสวย น้ำบูดู กุ้งแห้งป่น มะพร้าวหั่นฝอยคั่ว
พริกขี้หนูป่น ถั่วงอก ถั่วฝักยาว มะกรูดหั่นฝอย ตะไคร้หั่นฝอย มะม่วงดิบ มะนาว.
ก.  ยำสมุนไพร     ข.  ขนมจีนซาวน้ำ     ค.  ข้าวยำ     ง.  ข้าวมันไก่
15.ฮันจองชิก  1  ชุดประกอบด้วยข้าว ชุปกิมจิ กับบัณชันเป็นอาหารชุดชาติใด.
ก.  สหรัฐอเมริกา       ข.  เกาหลี        ค.  ญี่ปุ่น         ง.  แคนนาดา
16.อาหารชุดของญี่ป่นที่เรียกว่า  เทอิโชบุ ประกอบไปด้วยข้อใด.
ก.  บัณชัน 1 จาน  แกงจืด 1 ถ้วยและข้าวสาลี
ข.  ต้มปลาญี่ปุ่น  ชุบกิมจิ  บูดู ต้มผักบุ้ง
ค.  ข้าว  กับข้าว  และชุปเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น
ง.  ขนมปัง  แยม  เรื่องดื่มร้อน
16.บัณชันคืออะไร.
ก.  อาหารทะเลสดที่นำมาประกอบอาหาร   ข.  กับข้าวจานเล็กจานน้อยของเกาหลี
ค.  อาหารชุดของญี่ปุ่น                                  ง.  อาหารชุดของชาวตะวันตก
17.อาหารชุดของชาวตะวันตกหมายถึงข้อใด.
ก.  ฮันจองชิก      ข.  เชตเมนู      ค.  เทอิโชบุ      ง.  ฮิตาซิ
18.อาหารทีไม่เน้นรสชาตใดรสชาติหนึ่งจะมีทุกรสเช่นเรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม
นิยมใช้เครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่นรสใช้กะทิเป็นส่วนประกอบหมายถึงอาหารภาคใด.
ก.  ภาคใต้      ข.  ภาคเหนือ       ค.  ภาคกลาง      ง.  ภาคใต้
19.ข้อใดคืออาหารภาคกลาง.
ก.  ขนมจีนซาวน้ำ   ข.  แกงฮังเล    ค.  ลาบไก่     ง.  คั่วกลิ้งเนื้อ
ใช้ตอบข้อ  20
1.การเตรียมอุปกรณ์ล้างมีด เขียง ถ้วย จาน หม้ ทัพพี ล้างลูกชิ้นปลา
ชั่งตวงกุ้งแห้งป่น  มะพร้าวขูดขาว สับรดสับละเอียด พริขี้หนูซอย กระเทียม ขิง
มะนาวผ่าซีก น้ำตาลทราย น้ำปลาใส่ถ้วยจานเตรียมไว้
2.การประกอบ ทำได้โดยคั้นหัวกะทิให้ได้ 1 ถ้วยแล้วยกขึ้นตั้งไฟพอร้อนยกลง
3.การจัดสำรับจัดใส่ลงในจานเป็นคำๆตักวัสดุวางรอบจานให้ห่างจากขอบ 1 นิ้ว
แล้วตักหัวกะทิใส่ถ้วยห่างจากขอบ 1 นิ้วแล้ววางบนจานพร้อมน้ำตาล น้ำปลา
4.การจัดตกแต่ง กรีดพริกชี้ฟ้าแดงเป็นดอกไม้แช่น้ำพอบานวางลงบนขนม
20.จากข้อ 1-4 เป็นการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารสำรับภาคกลาง
หมายถึงการจัดอาหารในข้อใด.
ก.  ขนมจีนน้ำยา   ข.  ขนมจีนน้ำปลาร้า   ค.  ขนมจีนซาวน้ำ   ง.  ขนมจีนน้ำพริก
21.อาหารสำรับที่นิยมนำพืชตามป่าเขามาปรุงอาหารได้ความหวานจากผัก
ความเปรี้ยวจากมะเขือส้มไม่นิยมใส่น้ำตาลหมายถึงอาหารภาคใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  18) เฉลยข้อ  ข  ภาคเหนือ
22.มะเขือส้มมีลักษณะอย่างไร.
ก.  ผลสีส้มและสีแดงลูกขนาดใหญ่   ข.  มะเขือลูกเล็กๆติดกันเป็นพวงรสหวานอมเปรี้ยว
ค.  มะเขือลูกเล็กๆสีเขียวติดกันเป็นพวง   ง.  มะเขือสีแดงลูกขนาดกลางรสเปรี้ยว
23.ล้างให้สะอาดนำไปตำในครกรวมกับใบฝรั่งใบตะไคร้นำมากรองลงในหม้อดิน
ใช้ผ้าขาวปิดหม้กหมักไว้ 1 คืนแล้วนำมาเคี่ยวใส่เกลือเล็กน้อยแห้งจะเป็นก้อน
สีดำนำมาใส่กระปุกแล้วเก็บไว้ปรุงอาหารหมายถึงข้อใด.
ก.  กะปิ      ข.  ปลาร้า     ง.  น้ำปู      ง.  น้ำปลา
24.ภาชนะที่ทำด้วยไม้รูปทรงกลมใช้วางอาหารแล้วจัดเป็นสำรับของภาคเหนือคือ.
ก.  ขันโตก       ข.  ถาด          ค.  พาน         ง.  ชามผสม
25.เป็นผักที่มีดอกเล็กๆสีม่วงรสหวานภาคเหนือนิยมนำมาทำแกงแคแกงเลียงคือ.
ก.  ดอกแค       ข.  ดอกโสน      ค.  ดอกลิงแลว      ง.  ดอกงิ้ว
26.เป็นพืชตะกูลถั่วฝักเช่นเดียวกับถั่วแขกถั่วฝักยาวมีลักษณะขอดเป็นปุ่ม
ตะปุ่มตะป่ำเมื่อสุกมีรสเผ็ดอ่อนๆคล้ายมัสตาร์ดหมายถึงผักชนิดใด.
ก.  ผักขี้หูด      ข.  ผักหนอก   ค.  ผักหระ    ง.  ผักติ้ว
27.ทำจากถั่วเหลืองต้มเปลื่อยหมักประมาณ 3 วันแล้วโขลกให้ละเอียด
ทำเป็นแผ่นกลมนำไปตากแดดให้แห้งเมื่อจะรับประทานต้องนำไปย่างไฟคือ.
ก.  เต้ฮู้แผ่น    ข.  ถั่วเน่าแผ่น      ค.  ถั่วเน่าเมอะ     ง.  ข้าวเกรียบแผ่น
28.เครื่องปรุงของภาคเหนือที่ทำจากถั่วเหลืองหมักใช้แทนกะปิได้.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  27) เฉลยข้อ  ค
29.แกงฮังเล  น้ำพริกหนุ่ม  แคบหมู  ลาบหมู เป็นอาหารภาคใด.
ก.  ภาคเหนือ       ข.  ภาคใต้      ค.  ภาคกลาง      ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30.เนื้อหมูสันนอก หมูสามชั้น ผงกะหรี่ ขิงสดหั่นฝอย น้ำมะขามเปียก ซีอิ้วดำ
น้ำ น้ำตาล น้ำปลา พริแห้ง ตะไคร้ กระเทียมปอก หอมแดง กะปิเป็นวัสดุ
ในการทำอาหารในข้อใด.
ก.  ผัดเนื้อหมูผงกะหรี่        ข.  แกงฮังเล       ค.  แกงกะหรี่     ง.  แกงเหลือง
31.แกงฮังเลมี  2  ชนิดได้แก่แกงฮังเลม่านและแกงฮังเลเชียงแสนโดย
แกงฮังเลเชียงแสนต่างจากแกงฮังเลม่านตรงที่มีถั่วฝักยาว มะเขือยาว
พริกสด หน่อไม้ส้ม งาขาวคั่วเพิ่มเข้ามา
32.แกงฮังเลต้นตำรับเป้นของประเทศพม่าต่อมาก็แพร่เข้ามาในภาคเหนือ
ของไทยแกงฮังเลของพม่าจะรับประทานคู่กับอาหารในข้อใด.
ก.  กล้วยน้ำหว้า     ข.  กล้วยไข่       ค.  กล้วยหอมเขียว     ง.  กล้วยเหลืองทอง
33.ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักรับประทานกับน้ำพริกปลาร้าและเนื้อสัตว์
ที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นกิ้งก่า  หนูนา ลูกอ๊อด อึ่งอ่าง หมู ไก่ หมายถึงอาหารสำรับ.
ก.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             ข.  ภาคเหนือ
ค.  ภาคใต้                                            ง.  ภาคกลาง
34.ข้อใดคือเครื่งปรุงรสอาหารสำรับภาคอิสาน.
ก.  ข้างเบือ        ข.  ข้าวคั่ว       ค.  พริกป่น       ง.  ถูกทุกข้อ
35.ข้อใดคือผักเกิดเองตามธรรมชาติที่ใช้ปรุงอาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ก.  ผักติ้ง  ผักเม็ก  ยอดจิก                         ข.  ผักแว่น  ผักแขยง  สายบัว
ค.  ผักชีน้ำ  ผักแพว  หน่อไม้  เห็ดต่างๆ    ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
36.ข้าวเบือหมาถึงข้อใด.
ก.  ข้าวแช่น้ำแล้วนำมานึ่ง         ข.  ข้าวสารนำไปคั่วให้เหลืองหอมแล้วนำมาบด
ค.  ข้าวเหนียวนำไปแช่น้ำให้นุ่มแล้วสงขึ้นให้สะเด็ดน้ำนำมาโขลกให้ละเอียด
ง.  ข้าวเหนียวนึ่งพอสุกนำไปตากให้แห้งแล้วนำมาทอดให้สุกเหลือง
37.อาหารท้องถิ่นภาคอิสานที่นิยมใส่ข้าวเบือเพื่อให้น้ำข้นขึ้นได่แก่ข้อใดบ้าง.
ก.  แกงอ่อม     ข.  แกงหน่อไม้       ค.  หมกหน่อไม้      ง.  ถูกทุกข้อ
38.อาหารสำรับภาคอิสานจะมีรสจัดจ้านคือเผ็ดเค็มเนื้อสัตว์นิยมปิ้ง ย่าง
แล้วจัดใส่ถ้วยข้าวใส่กระติบนิยมจัดสำรับใส่ภาชนะในข้อใด.
ก.  ขันโตก       ข.  ถาด       ค.  กระด้ง        
ง.  ถูกทั้งข้อ  ข และ ค
39.เนื้อไก่สด  ตับไก่ กระเทียมเผา หัวหอมแดงเผา ข่าเผา พริกขี้หนูป่น
ข้าวคั่ว ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ใบมะกรูด ใบสะระแหน่ มะนาว น้ำปลา
รวมทั้งผักสดต่างๆ  หมายถึงเครื่องปรุงอาหารสำรับภาคอิสานในข้อใด.
ก.  แกงอ่อมไก่       ข.  ต้มไก่       ค.  ลาบไก่       ง.  อบไก่
40.หน่อไม้  ใบย่านาง  น้ำปลาร้า  เกลือ น้มะนาว ต้นหอม งาข้าวคั่ว
น้ำปลา ผักชีฝรั่ง พริกป่น  หมายถึงอาหารภาคอิสานในข้อใด.
ก.  แกงหน่อไม้     ข.  ซุปหน่อไม้       ค.  หมกหน่อไม้     ง.  กระเพาะปลาหน่อไม้
41.อาหารมีปลาและอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบนิยมใช้เครื่องเทศ
เป็นขมิ้นเพื่อดับกลิ่นคาวอาหารทุกอย่างจึงมีสึเหลืองหมายถึงอาหารภาคใด.
ก.  ภาคใต้     ข.  ภาคอิสาน       ค.  ภาคกลาง       ง.  ภาคเหนือ
42อาหารภาคใต้จะมีรสชาติเค็มจัดเผ็ดจัดแต่ไม่มีรสชาติหวานรสเค็มได้จาก.
ก.  กะปิ            ข.  เกลือ         ค.น้ำปลา        ง.  ถูกทั้งข้อ กและ ข
เฉลยข้อ  ง
43.ข้อใดคือเครื่องปรุงอาหารที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาคใต้.
ก.  พุงปลา     ข.  กุ้งส้ม      ค.  น้ำบูดู  เนื้อหนาง    ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
44.ข้อใดสัมพันธ์กันเกี่ยวกับอาหารภาคใต้.
ก.  ไตปลาเป็นเครื่องในปลาชนิดต่างๆนำไปหมักกับเกลือทิ้งไว้3-4 สัปดาห์
แล้วนำออกมาแกงได้
ข.  น้ำบูดูคือทำจากปลาตัวเล็กๆหมักกับเกลือเม็ดไว้ 2-3 เดือนแล้วนำออกมาใช้ได้
เนื้อหนางคือหัววัวย่างไฟอ่อนจนสุกทั่วแล้วแช่น้ำทิ้งไว้  1 คืนรุ่งขึ้นขูดเอาส่วน
ที่ไหม้ออกเอาแต่เนื้อมาหมักกับเกลือน้ำตาล 2-3 วันนำมาปรุงอาหาร
ค.  กุ้งส้มคือการนำเอากุ้งสดมาลวกพอสุกหมักกับเกลือและน้ำตาลทราย 7 วัน
จนมีรสเปรี้ยวแล้วนำมาใช้.       ง.  ถูกทุกข้อ   เฉลยข้อ  ง
45.ข้อใดคืออาหารภาคใต้.
ก.  แกงเหลือง   ข.  แกงไตปลา   ค.  ปลาทอดขมิ้น  ไก่ทอดขมิ้น    ง.  ถูกทุกข้อ

Posted on เมษายน 15, 2013, in แบบทดสอบหน่วยที่2เรื่องอาหารประเภทสำรับ ง23105ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: