Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET หน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าและอาหารสำรับ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.   ถ้านักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าที่สกปรกจะส่งผลอย่างไรต่อตัวนักเรียน.
1.   ยากจน   2.  ปรับตัวได้ง่าย    3.  เสียบุคลิกภาพ   4.  ดูเป็นคนเอาการเอางาน
2.   เมื่อกลับจากเล่นกีฬา นักเรียนต้องการอาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ นักเรียนจะปฏิบัติ
อย่างไรต่อชุดกีฬาที่ถอดออก.
1.  นำไปซักทันที    2.  ใส่ไม้แขวนเสื้อ    3.  วางกองไว้กับพื้น   4.  ใส่ในตระกร้าเพื่อรอซัก
3 .  เพราะเหตุผลใดจึงขจัดรอยเบื้อนก่อนซักเสื้อผ้า
1.  เพราะประหยัดสารซักฟอก   2.  เพราะช่วยซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย
3.  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวนาน  4.  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวและทนทานมากขึ้น
4.    ข้อใดเป็นความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้า
        1.  การใส่ผงซักฟอกมากๆจะช่วยให้ผ้าสะอาดเร็วขึ้น
2.  ไม่ควรนำผงซักฟอกชนิดซักด้วยมือมาใช้กับเครื่องซักผ้า
3.  ผ้าที่ซักบอย ๆ จะทำให้สีซีดเร็วยิ่งขึ้นขณะตากควรกลับตะเข็บด้านในออก
4.  ผ้าที่ซักบ่อย ๆจะทำให้เส้นใยเปื่อยเร็วยิ่งขึ้นจึงไม่ควรซักเสื้อผ้าบ่อยครั้ง
5.  การสำรวจสัญญลักษณ์ป้ายผ้าที่ติดมากับบเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาดมีประโยชน์คือ.
1.  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี    2.  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต
3.  ช่วยประหยัดเวลาในการซักเสื้อผ้า  4.  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี
6.  ก่อนนำเสื้อผ้าไปใส่ในเครื่องซักผ้าควรปฏิบัติอย่างไรกับเสื้อผ้า.
1.  แช่ผ้าทุกชิ้นให้เปียกก่อน     2.  ตรวจสิ่งตกค้างตามกระเป๋าเสื้อ
3.  ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งเสื้อผ้าที่ชำรุด
4.  รวมผ้าสีและผ้าขาวซักพร้อมกันเพื่อความประหยัด
7.  ในการซักผ้าครั้งเดียวกันควรซักผ้าตามลำดับขั้นตอนก่อนหลังตามข้อใด.
1.   เสื้อผ้าขาว   กางเกง  ถุงเท้า  ชุดชั้นใน
2.   ชุดชั้นใน   เสื้อผ้าขาว  ถุงเท้า  กางเกง
3.  เสื้อผ้าขาว  ชุดชั้นใน  กางเกง  ถุงเท้า
4.  กางเกง  เสื้อผ้าขาว  ถุงเท้า  ชุดชั้นใน
8.  ถ้าที่ปกเสื้อมีเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมมีเครื่องหมายกากบาททับ
หมายถึงข้อใด.
1.   ห้ามรีด    2.  ห้ามซักแห้ง     3.  ห้ามตากแดด   4.  ห้ามใช้สารฟอกขาว
9.   นักเรียนควรแช่ผ้าในน้ำสะอาดก่อนซักเสื้อผ้าเพราะเหตุผลในข้อใด.
1.  ประหยัดผงซักฟอก   2.  เพื่อตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรือไม่
3.  ให้เส้นใยพองตัว สิ่งสกปรกหลุดออกได้ง่าย
4.  ช่วยให้เส้นใยผ้าเหนียวขึ้นไม่ขาดง่าย
10. ถ้านักเรียนซักผ้าด้วยมือก่อนนำไปตากควรปฏิบัติในนข้อใด.
1.   บิดผ้าแรง ๆ ให้แห้งสนิท    2.  ยกผ้าขึ้นจากน้ำ สะบัดผ้าก่อนตาก
3.  ยกผ้าขึ้นพักบนปากตะกร้าก่อนนำไปตาก   4.  รวบผ้าตามแนวยาวบีบผ้าพอหมาด
11. ถ้าต้องการให้ผ้าลินินคงรูปควรทำอย่างไร.
1.  ลงแป้งให้ผ้าก่อนซักรีด    2.  ซักเสร็จแล้วนำมารีดทันที
3.  แช่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซักรีด   4.  ใช้น้ำยาซักแห้งแทนสารซักฟอก
12. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการตากผ้าได้ถูกต้องที่สุด.
1.  ควรตากผ้าเช็ดตัวในร่ม    2.  ควรตากผ้าทุกชนิดในที่มีแดดจัด
3.  ควรแขวนผ้าโดยให้ด้านถูกออกด้านนอก
4.  ควรตากผ้ายืดโดยพาดบนราวหลาย ๆ เส้น
13. ผ้าชนิดใดที่ควรตากแยกให้ห่างจากผ้้าชิ้นอื่น ๆ.
1.  ชุดกีฬา     2.  ชุดชั้นใน     3.  เสื้อที่สีตก     4.  กางเกงขายาว
14.  การเก็บผ้าที่หนีบอยุ่บนราวตากผ้าที่ถูกวิธีคือข้อใด.
1.  เก็บผ้ามารีดทีละชิ้น    2.  รวบผ้าทั้งหมดกดลงในตระกร้า
3.  ดึงผ้าออกจากราวไว ๆ    4.  พับอย่างคร่าว ๆ ใส่ในตระกร้าระวังงอย่าให้ยับ
15.  การทดสอบความร้อนที่เตารีดควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  พรมน้ำไปที่หน้าเตารีด    2.  นำเตารีดมาอังใกล้ ๆ แก้ม
3.  ใช้มือค่อย ๆ แตะที่หน้าเตารีด   4.  รีดบนผ้ารองรีดแแล้วใช้มือแตะบนผ้ารองรีด
16.  การรีดกดควรใช้กับการรีดเสื้อผ้าส่วนใด.
1.  ปกเสื้อ    2.  แขนเสื้อ     3.  ขากางเกง      4.  ตัวเสื้อด้านหน้า
17.เมื่่อรีดเสื้อผ้าเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  พับให้เรียบร้อย   เรียงใส่ในตระกร้า   2.  นำไปผึ่งแดดอีกประมาณ   10  นาที
3.  ใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าทันที  4.  ใส่ไม้แขวนผึ่งไว้สักครู่จึงนำไปเก็บใส่ตู้
18.  เสื้อผ้าประเภทใดที่ควรจัดไว้ด้านในสุดของตู้เสื้อผ้าง
1.  ชุดลำลอง     2.  ชุดไปเที่ยว      3.  ชุดนักเรียน       4.  เเสื้อกันหนาว
19.  การลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหมายถึงอะไร.
1.  การทำให้เสื้อผ้าสะอาด    2.  การซักผ้าด้วยวิธีพิเศษ
3.  การขจัดคราบเหงื่อไคลออกจากเสื้อผ้า
4.  การขจัดคราบต่าง ๆที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดบนเสื้อผ้าให้หมดไป
20.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการลบรอยเปื้อนบนเเสื้อผ้าคือข้อใด.
1.  ช่วยให้เสื้อผ้าสวยขึ้น    2.  ช่วยให้เสื้อผ้าขาวขึ้น
3.  ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดขึ้น    4.  ช่วยให้เสื้อผ้้ามีรูปแบบแปลกตาขึ้น
21.  บุคคลแรกที่ควรขจัดรอยเปื้อนออกจากเสื้อผ้าคือใคร.
1.  คุณแม่    2.  ผู้สวมใส่เสื้อผ้านั้น ๆ    3.  ผู้ช่วยเเหลืองานบ้าน
4.  พนักงานซักรีดเสื้อผ้า
22.  หลักการลบรอยเปื้อนข้อใดสำคัญทีสุด.
1.  ลบรอยเปื้อนอย่างถูกวิธีททันที   2.  เลือกใช้สารลบรอยเปื้อนที่เหมาะสม
3.  ซักผ้้าตามปกติหลังลบรอยเปื้อนทุกครั้ง
4.  ทดลองใช้สารลบรอยเปื้อนที่ตะเข็บเสื้อก่อนนำไปใช้
23.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด.
1  .ควรทิ้งให้คาบเปื้อนแห้งดีก่อนนำไปลบบรอยเปื้อน
2.  ควรใช้ผงซักฟอกในการขจัดคราบทุกชนิดเป้นลำดับแรก
3.  ควรเลือกใช้สารลบรอยเปื้อนให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของรอยเปื้อน
4.  ควรขยี้เนื้อผ้าให้เร็วและแรง ๆ เพื่อช่วยให้คราบสกปรกหลุดออกง่ายขึ้น
24.สารเคมีที่ชาวยลบคราบหมึกแห้งคือข้อใด.
1.  น้ำร้อน     2.  มะนาว     3.  แอมโมเนีย    4.  น้ำส้มสายชู
25.  สารที่ช่วยขจัดคราบสนิมเหล็กได้ดีคือข้อใด.
1.  น้ำมันสน    2.  แอมดมเนีย     3.  แอลกอฮอล์     4.  เกลือและมะนาว
26.  ขั้นตอนแรกของการขจัดรอยเปื้อนโคลนคือข้อใด.
1.  แช่ผ้าในน้ำสะอาดด     2.  ซักด้วยน้ำสะอาดอุ่่น ๆ
3.  ทิ้งคราบโคลนไว้ให้แห้ง   4.  ใช้แปรงปัดโคลนออกจากเนื้อผ้า
27.สารชนิดใดที่ใช้ลบรอยเปื้อนเลือดบนเสื้อผ้า.
1.  สบู่     2.  เกลือก      3.   น้ำเย็น      4.  สารส้ม
28.  สารที่ช่วยขจัดรอยเปื้อนลิปสติกได้ดีคือข้อใด.
1.  เกลือ    2.  แอมโมเนีย     3.  น้ำส้มสายชู     4.  แอลกอฮอล์
29.ประโยชน์ของการได้รับจากการเย็บกางเกงด้วยตนเองคือข้อใด.
1.  ช่วยให้ร้านขายผ้ามีรายได้
2.  เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
3.  มีกางเกงรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัยไว้สวมใส่
4.  ช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวและมีพื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้า
30.การวัดรอบเอวควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  วัดแนวเอวให้พอดีตัว     2.  วัดแนวเอวโดยสอดนิ้วชี้ไว้หลังสายวัด
3.  วัดเหนือแนวเอวเล็กน้อยโดยใช้สายวัดพอดีตัว
4.  วัดเหนือแนววเอวเล้กน้อยโดยสอดนิ้วชี้ไไว้หลังสายวัด
31.ควรใช้วัสดุในข้อใดในการทำเครื่องหมายบนเนื้อผ้า
1.  ดินสอดำ   2.  ปลายกรรไกร   3.  ชอกล์เขียนผ้า    4.  ปากกาหมึกแห้ง
32.ในการเย้บผ้าด้วยจักรข้อใดไม่ใช่สายเหตุที่ทำใให้เส้นด้ายขาดบ่อย ๆ
1.  เข็มจักรทื่อ  2. ด้านบนตึงเกินไป 3. ใส่เข็มไม่เข้าที่   4.  ใช้้เข็มไม่่สัมพันธ์กับขนาดของด้าย
33.ผ้าที่เหมมาะสมสำหรับผู้เเริิ่มปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผ้าคือผ้าในข้อใด.
1.  ผ้าฝ้ายราคาถูก     2.  ผ้าลินินเนื้อหนาปปานกลาง
3.   ผ้าาใยสังเคราะห์ที่เรียบลลื่น    4.  ผ้าสักหลาดที่มีน้ำหนักเย็บอยู่ทรงได้ง่าย
34.ข้อใดคือวิธีกันหดให้กับเสื้อผ้าก่อนนำไปตัดเย็บ.
1.  พรมน้ำให้ทั่วผืนผ้ารีดให้เรียบ   2.  แช่ผ้าในน้ำ  30  นาทียกขึ้นตากให้แห้งรีดให้เรียบ
3.  แช่ผ้าในน้ำผสมเกลือ   10  นาที บิดให้หมาดตากให้แห้งรีดให้เรียบ
4.  รีดให้เรียบต้มผ้าในน้ำผสมผงซักฟอก  10  นาที ล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้แห้งรีดให้เรียบ
35.การตัดผ้าควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  ห้ามยกผ้าขึ้นจากพื้น   2.  ยกผ้าขึ้นเพื่อตัดผ้าได้อย่างสะดวก
3.  ห้ามตัดผ้าที่วางซซ้อนกันมากกว่า  1  ชั้น
4.  ใช้กรรไกรเล็กๆเพื่อให้รอยตัดผ้าเรียบ
36.ขั้นตอนแรกของการเย็บกางเกงอย่างง่ายคือข้อใด.
1.  กันลุ่ย    2.  กันยืด    3.  เย็บตะเข็บข้าง    4.  เย็บเป้ากางเกง
37.ขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บกางเกงอย่างง่ายคือข้อใด.
1.  เย็บตะเข็บข้าง     2.  สอยปลายขากางเกง
3.  ใส่ยางยืดที่เอวกางเกง   4.  เย้บย้ำบริเวณเป้ากางเกง
38.ถ้าเป้ากางเกงตึงเกินไปจะแก้ไขอย่างไร.
1.  พับขอบเอวให้มากขึ้น   2.  แก้ไขไม่ได้ควรมอบให้ผุ้อื่น
3.  ขยายตะเข็บข้างทั้งสองข้าง   4.  เย็บตะเข็บเป้าใหม่ให้ชิดริมผ้ามากขึ้น
39.ข้อใดหมายถึงอาหารที่มีคุณภาพ.
1.  ใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง     2.  ใช้วืธีการปรุงที่ประณีต
3.  มีคุณค่าทางโภชนาการสูง   4.  สวย  สะอาด  รสชาติดี  มีคุณประโยชนื
40.การจัดซื้อวัตถุดิบตามข้อใดจะได้คุณภาพดีและราคาถูก.
1.  ซื้อตามฤดูกาล    2.  ซื้อจากแหล่งผลิต   3.  ซื้อปริมาณมมากๆ
4.  ซื้อของที่สมาชิกในครอบครัวนิยมรับประทาน
41.แหล่งจำหน่ายอาหารสดที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองสังเกตได้จากสัญลักษณ์ใด.
1.   เครื่องหมายอาหารปลอดภัย    2.  ฉลากเขียว
3.  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   4.  สัญญาลักษณ์รีไซเคิล
42.เนื้อหมูที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
1.  เนื้อมีสีชมพูมันสีขาว    2.  เนื้อสีแดง  มันสีขาว   3.  เนื้อสีแดงมันสีเหลือง
4.  เนื้อสีชมพูมันสีเหลือง
43.การเลือกซื้อปลาสดมีหลักในการสังเกตุอย่างไร.
1.  มีเมือกลื่นๆที่บริเวณท้องปลา    2.  กดดูบริเวณพุงปลาจะนิ่ม ตามีสีแดงสด
3.  เนื้อปลาแข็ง เหงือกมีสีแดงคล่ำ ตาขุ่น  4.  ตาปลาใส ไม่ขุ่น ไม่มีสีแดงบริเวณท้องไม่เละ
44.การเลือกซื้ออาหารแห้งในข้อใดควรระมัดระวังเรื่องอาหารขึ้นรา.
1.  แป้ง    2.  ถั่วลิสง      3.  น้ำตาลปิ๊บ      4.  มะขามเเปียก
45.แตงกวาที่ใหม่สดมีลักษณะอย่างไร.
1.  ไม่มีขั้วผล    2.  ผลยาวตรง    3.  เปลือกเริ่มมีสีเหลืองอ่อน ๆ
4.  มีขั่วติดอยู่ เปลือกสีเขียวเป็นริ้วสลับขาว
46.วิธีการเก้บผักสดและผลไม้ที่ถูกวิธีคือข้อใด.
1.  ใส่ถาดวางไว้บนโต๊ะ    2.  ใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปแช่ไว้ในถังน้ำเย็น
3.  ใส่ถถุงที่เจาะรูเก้บไว้ในชั้นเก็็บผักของตู้เย็น
4.  เด็ดส่วนที่เน่าเสียออกแล้ววางผึ่งไว้ในที่มีลมโกรก
47.การเก้บรักษาหอมกระเทียมคือข้อใด.
1.  เก็บในตู้เย็นช่องเก็บผัก    2.  เก็บใส่ในโหลที่ปิดสนิท
3.  แขวนไว้ในที่ลมโกรกผ่าน    4.  ใส่ถุงพพลาสติกแล้วนำไปแช่ในตู้เย็น
48.ก่อนนำเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาในตตู้เย็นควรปกิบัติอย่างไร.
1.  เก็บทั้งชิ้นใหญ่ๆโดยไม่ต้องล้าง    2.  ล้างทั้งชิ้นใหญ่ๆแล้วเก้บโดยไม่ต้องหั่น
3.  หั่นเป้นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปล้างก่อนบรรจุถุง
4.  ล้างทั้งชิ้นใหญ่ๆ หั่นแยกใส่ถุงเล็ก ๆ ก่อนนำไปเก็บ
49.ในการประกอบอาหารที่มีรสเปรี้ยวควรเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุอะไรจะปลอดภัยที่สุด.
1.  ดีบุก    2.   สังกะสี      3.  อะลลูมิเนียม     4.  เครื่องเคลือบ
50.วิธีการทำความสะอาดภาชนะให้สะออาดอย่างประหยัดทรัพยากรคือข้อใด.
1.  รวมจานไว้ล้้างมื้อเย็นเพียงครั้งเดียว
2.  วางทิ้งไว้ให้เศษอาหารแห้งแล้วเขี่ยออกก่อนนำไปล้าง
3.  แช่ในกะละมมังน้ำอุ่นที่ผสมน้ำยาล้างจานเพื่อขจัดคราบมัน
4.  ใช้กระดาษกวาดเศษอาหารและเช็ดคราบไขมันเป็นลำดับแรก
51.วิธีล้างผักสดให้สะอาดเพื่อเหมาะสำรับนำไปจัดตกแต่งจานอาหารคือข้อใด.
1.  แช่ในน้ำเย้นจัด  1  ชั่วโมง     ข.  แช่ในน้ำเกลือเข้มข้น  30  นาที
3.  ลวกน้ำร้อนจัด  1  นาที  เพื่อฆ่าเชื้อ  4. แช่ในน้ำผสมโชเดียมไบคาร์บอเนตเจือจาง  15 นาที
52.ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาหารมีรสชาติดีคือข้อใด.
1.  ใส่ผงชูุรส    2.  ใส่น้้ำตาลแททนผงชชูรส      3.  เลือกเครื่องปรุงรสที่มีคุณภาพ
4.  คงรสอาหารตามธรรมชาติโดยไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆ
53.การบริโภคอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรููปควรทำอย่งไร.
1.  เทออกจากภาชนะรับปประทานได้เลย
2.  ก่อนบริโภคเทใใส่ภาชนะอื่นนให้เดือด
3.  สามารถรับประะทานในภาชนะบรรจุุมาได้เลย
4.  เปิดกระป๋องแล้วนำกระป๋องไปตั้งบนเตาไฟ
54.การหุงข้าวให้สงวนคุณณค่าทางโภชนาการควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  ใช้น้ำเเย็นจัดซาวข้าว  2-3  ครั้ง    2.  ซาวข้าวโดยใช้น้ำน้อย  ซาวเร็วๆเพียงครั้งเดียว
3.  วาวข้าวเอาเศษผงออกใหห้หมดหรือจนน้ำซาวข้าวใส
4.  แซ่ข้าวในน้ำสะอาด  15  นาที  รินน้ำออกเพื่อละลายส่วนที่เป็นแป้งออก
55.การประกอบอาาหารประเภทผักควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง   ปิดฝาา   ระยะเวลาสั้น
2.  ใช้น้ำน้อย  ไฟออ่อนน  ปิดฝา  ระยะเวลลานาน
3.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง  เปิดฝาา  ระยะเวลานาน
4.   ใช้น้ำมาก  ไฟปานกลาง   เปิดฝาระยะเวลาสั้น
56.วิธีใดที่ช่วยให้การปรุงอาหารเสร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ.
1.  ล้าง  หั่นและปรุงอาหารไปพร้อม ๆ  กัน
2.  เตรียมเเครื่องปรุงจัดใส่ถ้วยวางไว้ใกล้เตา
3.  ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงในกระทะแล้วผัดพร้อมๆกัน
4.  ขณะปรุงอาหารบนเตาควรเก็บออาหารสดไว้ในตู้เย็นก่อน
57.ข้้อใดเรียงลำดับกาารประกอบอาหารดดยใช้กระทะเพียงใบเดียวได้อย่างประหยัด
ทรัพยากรแลละได้อาหารที่มีลักษณะน่ารับประทานมากที่สุด.
1.  แกงป่าไก่  ไข่ต้ม  ผัดวุ้นเส้น  กุนเชียงทอด
2.  แกงป่าไก่  ไข่ต้ม   กุนเชียงทอด   ผัดวุ้นเส้น
3.  ไข่ต้มม  กุนเแกงป่าไก่  ผัดวุ้นเส้น
4.  ไข่ต้ม  กุนเชียงทอด  ผัดวุ้นเส้น  แกงป่าไก่
58.การจัดอาหารแบบใดที่ปฏิบัติได้ทุกมื้ออาหาร.
1.  แกะสลักตกแแต่งให้สวยงาม
2.   จัดใส่ภาชนะที่สะอาดและสวยงาม
3.  นำวัสดุต่างๆมาใช้ตกแต่งอาหาาร
4.  จัดอาหารใส่ภาชนะจากผผักหรือผลไม้ต่างๆ
59.ข้อใดหมายถึงอาหารสำรับ.
1.  อาหารมื้อเย็น    2.  อาหารที่จัดในถาดพร้อมเสิร์ฟ
3.  อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
4.  อาหารที่จัดเพื่อรับประทานร่วมกันมากกว่า  2  ชนิด
60.ประโยชน์ที่โดดเด่นของการรับประทานอาหารสำรับคือข้อใด.
1.  อาหารที่มีรสชาติอร่อย   2.  ได้รับประทานอาหารที่ชอบ
3.  ได้รับสารอาหารอย่างหลากหลาย   4.  ได้จัดเป็นอาหารมื้อเย็นโดยเฉพาะ
61.การกำหนดรายการอาหารในครอบครัวนอกจากคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
แล้วควรยึดสิ่งใด.
1.  ราคาถูก 2.สีสันสวยงาม  3.อาหารแปลกใหม่ 4. เป็นอาหารที่สมาชิกในบ้านชอบรับประทาน
62.อาหารกลุ่มใดที่ควรบริโภคน้อย.
1.  แป้ง    2.  เนื้อสัตว์   3.  น้ำมัน  น้ำตาล    4.  ผักสดและผลไม้
63.อาหารชนิดใดที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย.
1.  ไข่ตุ๋น    2.  น้ำพริกปลาร้า   3.  แกงเขียวหวานไก่   4.  พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
64.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของอาหารมื้อเช้า.
1.  ย่อยง่าย    2.  ปรุงง่าย   3.  จัดอาหารให้ครบ  5  หมู่   4.  ให้สารอาหาารคาร์โบไฮเครตสุง
65.อาหารในข้อใดที่ควรจัดเป้นอาหารสำรับกลางวัน.
1.  ข้าวต้มหมู  ไข่ลวก  น้ำส้มคั้น     2.  ข้าวคลุกกะปิ  เต้าทึ่งเย็น  ชมพู่
3.  ขนมปัง  น้ำพริกเผา   โอวัลตืน  องุ่น   4. ข้าวสวย  ฉุ่ฉึ่ปลาทู  แกงจืดวุ้นเส้น  ยำกุนเชียง เงาะ
65.รายการอาหารสำรับเย็นที่จัดไว้ได้แก่  ข้าวสวย พะแนงไก่  ต้มจืดปลาหมึกยัดใส้หมู
แตงโมถ้าต้องการเพิ่มอาหารคาวอีก   1  อย่าง ควรจะเพิ่มอาหารในข้อใด.
1.  ไก่ทอด   ข.  ต้มยำปลา   3.  ผัดผักรวมมิตรกุ้ง   4.  หมูทอดกระเทียมพริกไทย
66.ข้าวสวยรับประทานกับฉู่ฉี่ปลาทู  ต้มจืดผักกาดขาว  กับข้าวอย่างที่ 3 ควรเป็นอะไร.
1.  ไข่ยัดใส้   2.  แกงเผ็ดเป็ดย่าง   3.   ปลากะพงสามรส   4.  ผักกาดขาวผัดน้ำมันหอย
67.ข้อใดควรจัดไว้เป็นอาหารว่าง.
1.  น้ำตะไคร้    2.  ขนมปังหน้าหมู    3.  ต้มเลือดหมูใส่ตำลึง    4.  ข้าวเหนไก่ย่าง
68.การจัดอาหารสำรับแบบใดที่ช่วยประหยัดทรัพยากร.
1.  จัดอาหารที่ใช้วัตถุดิบราคาถูกเท่านั้น
2.  จัดอาหารหลายชนิดที่มีลักษณะสีสันและรสชาติที่่ต่างกันออกไป
3.  จัดอาหารใให้หลากหลายและมีปริมาณมากเพื่อให้เลือกรับประทาน
4.  จัดอาหารให้มีปริมาณพอดีกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัว
69.ถ้าสมาชิกไม่รัจะมีวิธีประกอบอาหารอย่างไรที่ช่วยให้สมาชิกไม่เขี่ยผักกทิ้งไปโดย
เปลล่ประโยชน์.
1.  ใส่ผักน้อย ๆ    2.  ไม่ต้องใส่ผักในอาหาร    3.  บดหรือสับผักผสมลงในเนื้ออสัตว์
4.  ปปรุงอาหารให้ผักมีลักษระกรอบน่ารับประทาน
70.ถ้ามีเงินค่าอาาหารจำกัดควรเลือกประกอบอาาหารในข้อใดที่ยังให้สารโปรตีนสูง
1.  ปูผัดผงกะหรี่    2.  ผัดผักบุ้งไฟแดง  3.  ผัดเต้าฮู้ทรงเครื่อง   4.  ผัดผักกาดขาวใส่กุ้งสด
71.การประกอบอาหารสำรับวิธีใดที่ช่วยประหยัดน้ำ   แก๊ส และแรงงาน
1.  วางแผนการจัดรายการออาหารไว้ล่วงหน้า
2.  เลือกปรุงเฉพาะอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อน
3.  ติดเตาแก๊สเพื่อเตรียมและปรุงอาหารให้เสร็จเป็นออย่าง ๆ
4.  เตรียมเครื่องปรุงออาหารของรายการอาหารทุกอย่างไว้ให้พร้อม
72.ผัดผักกับน้ำมันหอยเมื่อนำมาอุ่นอืกครั้งจะไม่น่ารับประทาน ดังนั้นควรจัดการอย่างไร.
1.  นำไปทำเป็นผักดอง    2.  นำไปทิ้งก่อนที่จะบูด
3.  นำไปดัดแปลฉ่าย     4.  ใส่กล่องแช่แข็งไว้รับประทานยามขาดแคลน
73.ถ้าเพื่อนถุกมีดบาดขณะเตรียมออาหาารนักเรียนจะทำอย่างไร.
1.  บอกเพื่อนคนอื่นให้ไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2.  รีบพาเพื่อนไปทำแผลแล้วทำงานแทนเพื่อน
3.  หันไปดูสักครู่แล้วทำงานของตนเองต่อไป
4.  นั่งดูเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร
74.การปฏิบัติตนในข้อใดจะทำให้เพื่อนร่่วมงานให้ความร่วมมือจนงานสำเร๊้จลุล่วงไปด้วยดี
1.  ตำหนิเพื่อนร่วมงานตั้งงแต่เริ่มทำงาน
2.  รับประทานอาหารร่วมกันก่อนทำงาน
3.  แจกขนมให้เพื่อนร่วมงานก่อนลงมือทำงาน
4.  บอกประโยชน์ที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับเมื่อทำงานเสร็จ
75.ข้อใดเป็นการปกิบัติงานเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร.
1.  เปิดเตาไฟโดยให้เปลวไฟอ่อนที่สุด
2.  นำอาหารทุกอย่างไปเผาไฟก่อน
3.  ประกอบอาหารไม่ให้สุกมาก
4.  เตรียมเครืื่องปรุงทุกอย่างให้พร้อมแล้วประกอบอาหารบนเตาให้เสร็จอย่างรวดเร้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 31261 ม.4

ความรู้เกี่ยวกับโครงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทำงาน ทักษะการจัดการ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
และอดทน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
        การทำโครงงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน
ได้ปฎิบัติเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง รู้วิธีการแก้ปัญหา วางแผนอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และฝึกฝนงานเพิ่อการดำรงชีวิตในครอบครัว  สังคม  และงานเพื่อประกอบอาชีพ
        โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นงานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียนที่มีเนื้อหา
เกียวกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด
         องค์ประกอบของโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สำคัญนั้น ต้องเป็นกิจกรรม
ที่มีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบปัญหาที่สงสัย
โดยนักเรียนเป็นผู้ริ่เริ่ม วางแผน ตลอดจนดำเนินการปฏิบัติด้วยตนเอง  จนกระทั่ง
สนองผลการศึกษาคันคว้าได้เป็นผลสำเร็จ
         คุณค่าของกิจกรรมโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การทำโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณค่าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำรงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การประกอบอาชีพ  การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการทำงาน  การประกอบอาชีพ  สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือวิธีการใหม่นอกจากนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ประดิษฐ์  คิดค้น ออกแบบ
สร้าง  ดัดแปลง  นำไปใช้ประโยชน์ได้
ประโยชน์คุณค่าของกิจกรรมโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า  ส่งเสริมให้เกิดความรัก  ความเข้าใจ ความสนใจ
และเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
พัฒนาความสามารถของนักเรียน  พัฒนาความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ประเภทของโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น   4  ประเภทตามการได้มาซึ่งข้อมูลคือ
1.  โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล  เป็นโครงงานที่ไม่มีการกำหนดตัวแปรแต่เมื่อ
ได้ข้อมูลมาแล้ว  ต้องมีการจัดกระทำกับข้อมูล
2.  โครงงานประเภททดลอง  เป็นโครงงานที่มีการกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและ
ตัวแปรควบคุม
3.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่มีการกำหนดตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม
และตัวแปรควบคุม เหมือนกับโครงงานประเภททดลอง แต่ผลที่ได้ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ทดสอบประสิทธิ์ภาพการทำงานแล้ว
4.  โครงงานประเภททฤษฎี  เป็นโครงงานที่อธิบายปรากฎการณ์ หรือแนวคิดใหม่ ๆ
อย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนที่เชื่อถือได้
1.โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภทการสำรวจและการรวบรวมข้อมูล
โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานเบื้องต้นที่นักเรียนควรจะเริ่มลงมือทำ  เพราะง่าย
เพียงแต่นักเรียนทำการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว  นำมาจำแนกให้เป็นหมวดหมู่และ
ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภทการสำรวจและ
รวบรวมข้อมูลเช่น
-สำรวจชนิดของผ้าที่นักเรียนสวมใส่
-สำรวจชนิดของอาหารที่วัยรุ่นชอบรับประทาน
-สำรวจวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารในท้องถิ่น
-สำรวจสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น
-ศึกษาการเก็บและถนอมอาหาร
-ศึกษาเทคนิควิธีการ  ขั้นตอน  การบรรจุภัณฑ์
-ศึกษาการปลูกพืชที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น
-ศึกษาการปลูกพืชภายใต้ระบบเกษตรเคมี
-ศึกษาการปลูกพืชภายใต้ระบบเกาตรธรรมชาติ
โครงงานประเภทนี้  เมื่อนักเรียนสำรวจและรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ก็ควรจะนำมาจัด
ลำดับหมวดหมู่ให้เหมาะสมแก่การค้นหาและอาจจะนำเสนอในรูปตาราง  กราฟ
แผนภูมิ หรืออื่น ๆ
2.  โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภททดลอง
โครงงานประเภทนี้อาจดูเหมือนว่าเป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ คือ ต้องมีขั้นตอน
การทำงานคล้ายกับการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ คือต้องมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
2.1  กำหนดปัญหาที่จะศึกษา
2.2  ตั้งวัตถุประสงค์
2.3  ตั้งสมมุติฐานของการสึกษาค้นคว้า
2.4  ออกแบบการทดลอง    2.5  ทำการทดลอง
2.6  รวบรวมและแปรผลการทดลอง   2.7  สรุปผล    2.8  นำเสนอข้อมูล
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภทการทดลอง เป็นโครงงานที่สนุก
และน่าสนใจมากในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตัวอย่างโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภททดลอง เช่น
-ทดลองปรุงอาหารสูตรใหม่
-ทดลองปรุงขนมสูตรใหม่
-ทดลองหุงข้าวใส้น้ำดอกอัญชัน
-ทดลองผลิตน้ำผลไม้จากผลไม้ในท้องถิ่น
-ทดลองการบ่มผลไม้   -ทดลองการใช้สาวธรรมชาติกำจัดศัครูพืช
-ทดลองแปรรูปผัก ผลไม้ที่มีในท้องถิ่น
3.โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภทสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์สำรับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนสามารถสร้างโครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ได้มากมาย  เช่น  การประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  โดยการปรับปรุง
จากสิ่งที่มีอยู่เติม  เปลี่ยนตัวแปรบางตัวเสียใหม่ให้ต่างจากของเดิม  เช่น
-ประดิษฐ์เครื่องมือรีดดิน
-ประดิษฐ์ผ้ากันเปื้อนโดยใช้เศษวัสดุ
-ประดิษฐ์หมวกแบบใหม่
-ศึกษาการตกแต่งร้านค้า
-ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
-ประดิษฐ์กระเป๋าด้วยเศษผ้า
-ประดิษฐ์เครื่องคัดน้ำผลไม้   -ประดิษฐ์เครื่องสอยผลไม้
-ประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าราคาถูก  -ประดิษฐ์คู่มือเครืองซ่อมงานไม้
4.โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภททฤษฎี
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภททฤษฎี เป็นโครงงานที่นักเรียนเสนอ
หลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยใช้แนวความคิดหรือการจินตนาการของผู้ทำโครงงาน
เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนหรืออธิบายทฤษฎีที่ขัดแย้งกับ
ทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจจะเป็นการเสนอทฤษฎีหรือหลักการ
ขึ้นมาสนับสนุน หรือขัดแย้งกับแนวความคิดเดิม ๆ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภททฤษฎีเป็นการนำเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์
มาอ้าง  อาจถูกหรือผิดก็ได้ แต่เป็นไปตามหลักการหรือทฤษฎีในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีเนื้อหามากมายที่นักเรียนสามารถคิดค้นขึ้นมาในแง่ทฤษฎี
ขั้นตอนการทำโครงงาน
การทำโครงงานอาชีพและเทคโนโลยีให้ประสบผลสำเร็จ  นักเรียนจะต้องทำงานอย่างมีระบบ
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้เป้นไปตามลำดับขั้นตอน ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรม
ซึ่งขั้นตอนในการทำโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่
จะศึกษา การวางแผนในการทำโครงงาน การลงมือทำโครงงาน การเขียนรายงาน และขั้นตอนสุดท้าย
คือการนำเสนอจัดแสดงผลงาน
1.  การคิดหัวข้อหรือปัญหาที่จะศึกษา
เป็นขั้นตอนที่สำคัญและยากที่สุด  หัวข้อเรื่องของโตรงงานควรมีความเฉพาะเจาะจง
และชัดเจนและควรเป็นเรื่องแปลกใหม่ซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย หัวเรื่องควร
ได้มาจากความสนใจ  ความสงสัย และความอยากรู้อยากเห้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงาน
1.เหมาะสมกับระดับความรู้    2.  เหมาะสมกับระดับความสามารถ
3.วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้    4.  งบประมารเพียงพอ   5.  ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน
6.มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป้นที่ปรึกษา    7.  มีความปลอดภัย
8.  มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า
2.    การวางแผนในการทำโครงงาน
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนในการทำโครงงานรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน
เพื่อให้การดำเนินการเป้นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ
เค้าโครงของโครงงานโดยทั่ว ๆ ไป เขียนขึ้นเพื่อแสดงแนวคิดแผนงานและขั้นตอนของการ
ทำโครงงาน  ซึ่งประกอบด้วย
1.  ชื่อโครงงาน
2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน   3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   4.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาโครงงาน   6.  สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า(ถ้ามี)
7.  วิธีดำเนินการ
7.1  วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้     7.2  แนวการศึกษาค้นคว้า
8.แผนปฏิบัติงาน   9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     10.  เอกสารอ้างอิง
3.  การลงมือทำโครงงาน
เมื่อเค้าโครงของโครงงานผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้วเริ่มลงมือ
ทำโครงงานโดยปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากแผนงาน
ที่วางไว้ในตอนแรกบ้างก็ได้ เมื่อดำเนินโครงงานครบถ้วนตามขั้นตอนได้ข้อมูลแล้ว  ควรมี
การตรวจสอบผลการทดลองซ้ำหลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูล  แปรผล และ สรุป
ผลการศึกษาค้นคว้า  พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา
4.  การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย  ชัดเจน  สั้น  ๆ และตรงไปตรงมา
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.  ชื่อโครงงาน    2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน    3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
4.  บทคัดย่อ   5.  กิตติกรรมประกาศ     6.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
7.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า     8.  สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
9.  วิธีดำเนินการ แยกเป็น  2  หัวข้อย่อย
9.1  วัสดุอุปกรณ์
9.2  วิธีดำเนินการ
10.  ผลการศึกษาค้นคว้า    11.  สรุปและข้อเสนอแนะ     12.  เอกสารอ้างอิง
5.  การแสดงผลงาน
การแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำโครงงาน
การวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความสำคัญเท่าๆ กับการทำโครงงาน การแสดงผลงาน
นั้นอาจอาจทำได้ในรูปแบบปากเปล่า การแสดงผลงานควรจัดให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้
1.  ชื่อโครงงาน  ชื่อผู้ทำโครงงาน  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2.  คำอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงานและความสำคัญของโครงงาน
3.  วิธีดำเนินการ   4.  การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
5.  ผลการสังเกตหรือข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทำโครงงาน
การจัดนิทรรศการแสดงโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้นให้คำนึงถึง
สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.  ความปลอดภัยของการจัดแสดง   2.  ความเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จัดแสดง
3.  คำอธิบายที่เขียนแสดงให้เน้นเฉพาะประเด็นสำคัญและน่าสนใจ
4.  จัดรูปที่ดึงดูดความสนใจ   5.  ใช้ตารางและรูปภาพประกอบ
6.  สิ่งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง   7.  ในกรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งนั้นควรอยู่ในสภาพที่ทำงาน
ได้อย่างสมบูรณ์
การแสดงผลงาน  ผู้นำเสนอผลงานจะต้องอธิบายหรือรายงานปากเปล่าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับโครงงานที่จัดทำขึ้น  โดยในการอธิบายนั้นให้คำนึงถึงสิ่งต่างๆ ต่ไปนี้
1.  ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะอธิบายเป็นอย่างดี
2.  คำนึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับระดับของผู้ฟัง  ชัดเจน  เข้าใจง่าย
3.  ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา  ไม่วกวน
4.  พยายามหลีกเลี่ยงการอ่านรายงานให้ผู้ชมฟัง
5.  อย่าท่องจำรายงานเพราะจะทำให้ไม่น่าสนใจและไม่เป็นธรรมชาติ
6.  ขณะที่รายงานนั้นควรมองผู้ฟัง   7.  เตรียมตัวตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
8.  เวลาตอบคำถามให้ตอบอย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่ถาม
9.  หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี อย่ากลบเกลี่อยหรือหลีกเลี่ยง

 

ภาระงานและกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ง23105 ม.3

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุุกคนทุกห้องเรียนทำกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง  ธุรกิจเพื่อชีวิตดังนี้
         1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนทุกคนโดยแบบทดสอบอยู่ในเว็บไซต์
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ให้ทำทุกข้อ (โดยจดบันทึกโจทย์แต่ละข้อ
ลงในสมุดพร้อมคำตอบที่ถูกต้อง หรือคัดลอกจากเว็บไซต์ใส่กระดาษเอ 4 ทุกข้อ
พร้อมเฉลย)
       2.ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนศึกษาใบความรู้ที่  4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
       3.ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  4 คนโดยให้มีนักเรียนที่เก่ง  1คน
นักเรียนที่เเรียนปานกลาง  2  คนและนักเรียนที่เรียนอ่อน  1  คน (โดยใช้คะแนน
สอบกลางภาคคือนักเรียนที่ทำข้อสอบได้ตั้งแต่  45 – 60 ข้อ ได้คะแนนตั้งแต่ 12 -15
อยู่ในกลุ่มนักเรียนเก่ง สำหรับนักเรียนที่ทำข้อสอบได้ตั้งแต่ 35 – 44 ข้อ ได้คะแนน
ตั้งแต่  9 – 11  คะแนนจัดอยู่ในกลุ่มปานกลาง  สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่า  35
คะแนนจัดอยู่ในกลุ่มอ่อน )ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเองโดยใช้ข้อมูลข้างต้น
       4.ในคาบเรียนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
       5. หลังจากนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มให้ทุกคนสรุปองค์ความรู้เรื่อง
ธุรกิจเพื่อชีวิต
       6.ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเเรียน
ประเมินผล 
        แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
        คะแนนการนำเนอผลงานหน้าชั้นเรียน
        คะแนนจากการสรุปองค์ความรู้เเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
        คะแนนพฤติกรรมได้จากแบบสังเกตุพฤติกรรรมขณะที่นักเรียนปฏิบัติงาน
รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  4  ทุกคนโดยบันทึกคะแนนลงในสมุ

     krupaga

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาชีพหมายถึงงานที่ทำเป็นประจำเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้ที่เป็นเงิน
2.อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผูู้ประกอบการเป็นเจ้าของหรือดำเนินการด้วยตนเองแต่
เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่มอาชีพอิสระไม่ต้องใช้คนจำนวนมากแต่สามารถจ้างให้ผู้อื่น
มาทำงานได้เจ้้าของกิจการเปป้นผู้ลงทุนเป้นผู้คิดตัดสินใจและวางแผนด้วยตนเเอง
3.อาชีพรับจ้างหมายถึงอาชึพที่ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเพียงผู้รับจ้าง
และได้รับค่าตอบแทนเป้นค่าจ้างหรือเงินเดือน
4.ข้อใดคือความสำคัญของอาชีพ.
ก.  อาชีพช่วยให้มนุุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน
ข.  อาชีพช่วยให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ค.  อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีการหมุนเวียนของเงิน สินค้า
และบริกการ  ในระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมทั้งภาษีที่รัฐบาลได้จากผู้ประกอบการ
ง.  ถูกทุกข้อ
5.ถ้านักเรียนจะเลือกอาชีพควรพิจารณาในข้อใดบ้าง.
ก.  ความมั่นคงของสถานที่ประกอบการ    ข.  เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
ค.  คุณสมบัติที่จำเป็นของแต่ละอาชีพ       ง.  ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดคืออาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี.
ก.  พนักงานต้อนรับข้อมูลทางโทรศัพท์   ข.  พนักงานรับส่งอาหารที่สั่งผ่านเว็บไซต์
ค.  อาชีพพนักงานต้อนรับในโรงแรม        ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
7.ข้อใดคือคุณสมบัติที่จำเป็นในการรับสมัครงาน.
ก.  คุณวุฒิ   วัยวุฒิ   เพศ       ข.  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
ค.  ความรู้  ความสามารถ      ง.  ถูกทุกข้อ
8.การรับสมัครงานในตำแหน่งบริหารควรเลือกในข้อใด.
ก.  ผู้ที่มีประสบการณ์   ข.  ผุ้ที่มีอายุมาก    ค.  เพศชาย   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
9.นายรักดีมีความสุขุมเหยือกเย็นมีความรับผิดชอยสูงแก้ปัญญหาด้วยความประนีประนอม
หมายถึงข้อใด.
ก.  คุณวุฒิ     ข.  วัยวุฒิ     ค.  วุฒิภาวะ    ง.  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
10.ต้องเป็นเพศหญิงที่มีความละเอียดรอบคอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการทำงานเอกสารหมายถีงอาชีพใด.
ก.  พยาบาล    ข.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน   ค.  เลขานุการ   ง.   รับราชการครู
11.อาชีพพนักงานเสิร์ฟในร้านออาหารต้องมีออายุไม่เกินกี่ปี.
ก.  20   ปี        ข.    25  ปี          ค.    30  ปี         ง.  35  ปี
12.เป็นสิ่งที่รับรองว่าบุคคลที่สมัครงานนั้นมีความรู้พื้นฐานในงานที่จะทำสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นประกาศนียบัตรวิชาาชีพ   ปริญญาตรีหมายถึง.
(ตัวเลือกข้อ  9)  เเฉลยข้อ  ก
13.ข้อใดคือบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน.
ก.  มีมนุษยสัมพันธุ์ดี   มีความเป็นผู้นำ   ข.  มีความรับผิดชอบ  มีความขยัน
ค.  มีความมอดทน  มีความซื่อสัตย์  มีสุขภาพจิตดี     ง.  ถููกทุกข้อ
14.ข้อใดจัดกลุ่มช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างได้ถูกต้อง.
ก.  ใบบปลิว  วิทยุ     ข.  โทรทัศน์  วรสาร    ค.  หนังสือพิมพ์  โปรสเตอร์ 
ง.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการอินเทอรืเนต
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกัน
15.ช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างรูปแบบใดสามารถสมัครงานได้ทันที
โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารร.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ   ข.  โทรทัศน์
.  เว็บไซต์รับสมัครงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต    ง.  หนังสือพิมพ์
เฉลยข้อ  3 เพราะมีแบบฟอร์มให้กรอกประวัติส่วนตัวและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
16.ประกาศรับสมัครงานรุปแบบใดน่าเชื่อถือมากที่สุด.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชกาาร    ข.  ประกาศรับสมัครงานในใบปลิว
ค.  ประกาศรับสมัครงานทางโทรทัศน์    ง..  ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์
เฉลยข้อ  ก  เพราะได้รัับการตรวงและกลั่นกรองและรับรองว่าเป็นข้อมูลทีถูกต้องแล้ว
17.ถ้านักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศสาสตร์ควรสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  โปรแกรมมเมอร์     ข.  มัณพนากร     ค.    นักข่าว    ง.  วิศศวกร
เฉลยข้อ  3  นักข่าว  เพราะเป็นคณณะที่เรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
และทำงานด้านการสื่อสารมวลชน  เช่นนักข่าวได้
18.เพราะเหตุผลใดคนเราทุกคนจึงประกอบอาชีพ.
ก.  เพราะต้องการยอมรับนับถือ    ข.  เพราะต้องการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง
ค.  เพราะต้องการรายได้มาดำเนินชีวิต   ง.  เพราะต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง
เแลยข้อ  ค   เพราะถ้าไม่ประกอบอาชีพก็้จะไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือเงินเดือน
ซึ่งใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
19.ข้อใดสำคัญที่สุดในการเลือกพิจาารณาสมัครงาน.
ก.  เงินเดือน   ข.  สวัสดิการ    ค.  รายละเอียดของงาน   ง.  คุณสมบัติที่ตรงกับรับประกาศ
สมัครงาน   เฉลยข้อ  ง  เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศรับสมัครงานก็จะไม่มีความรู้
ความสามารถในขณะที่ทำงานนัั้นๆได้หรือทำได้แต่ทำได้ไม่ดีและส่งผลให้ได้รับการ
พิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรที่ลงประกาศสมัครงงาน
20.สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันต่างๆจากคุณสมบัตินี้ผู้ที่สมัครงานต้อง
มีลักษณะนิสัยอย่างไร.
ก.  มีความขยัน    ข.  มีสุขภาพจิตดี   ค.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ง.  มีความรับผิดชอบ
เฉลยข้อ   ข.  เพราะการมีสุขภาพจิตดีจะช่วยให้ใจเย็นมีสติ มองโลกในแง่ดี
และทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่มีแรงกดดันได้
21.สิ่งสำคัญอันดับแรกที่มีส่วนในการประเมินทางเลือกอาชีพของแต่ละบุคคลตรงกับข้อใด.
ก.  ทัศนคติ   ข.  วิสัยทัศน์   ค.   ความรู้ความสามารถ   ง.  แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน   เฉลยข้อ  ก  เพราะทัศนคติหมายถึงความชอบความชื่นชม ความนิยม
ซึ่งเป็นความรุ้สึกส่่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชืพ
22.ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนักเรียน
ควรสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  พิธีกร   ข.   วิศวกร    ค.  มัคคุเทศก์    ง.  ผู้ตรวจสสอบบัญชี
เฉลยข้อ  ค  เพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้้นำเที่ยวให้แดก่ชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีซึ่งจะทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
23.หน่วยงานที่ควรสมัครงานมากที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  ขนาดใหญ่    งาานประจำ   ข.  ขนาดใหญ่   พนักงานน้อย
ค.  ขนาดเล็ก  งานพิเศษเเป็นชิ้นงาน   ง.  ขนาดกลาง  งานพิเศษเป็นช่วงเวลา
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่แสดงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
24.การประเมินทางเลือกอาชีพทำให้นักเรียนรู้จักตนเองในด้านใดบ้าง.
ก.  ด้านความรู้   ข.  ด้านความสามารถ   ค.  ทัศนคติ   ศักยภาพ  วิสัยทัศน์
ง.  ถูกทุกข้อ
อ่านข้อความต่ไปนี้แล้วตอบคำถาม
คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย   อายุ 25-30 ปี  วุุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย
2.5  ขึ้นไป มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
ลักษณะงานประจำ
รายละเเอียดของงาน    งานด้านบำรุงรักษาเครื่อจักรกล จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม
ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆภายในแผนกซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดพนครศรีอยุธยา  จำนวนที่รับ  1   อัตรา
เงินเดือน  10,000- 15,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์
สวัสดิกาาร  หอพักพนักงาน  ชุดยูนิฟอร์ม  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักาาพยาบาล
วิธีการรับสมัคร  รับสมัครผ่านทาง e-mail  ติดต่อที่..
25.ผู้ที่จะสมมัครงานในตำแหน่งวิศศวกรซ่อมบำรุงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร.
เฉลย  เพศชาย  อาายุ  25 –  30 ปีวุมิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลเกรดเฉลี่ย  2.5 ขึ้นไป
มีความกระตื้อรรือร้นและมีความอดทนรัับผิดชอบสูง
26.นักเรียนคิดว่าการทำงานใในบริษัททที่ลงประกาศรับสมัครงานนี้มีความมั่นคงหรือไม่
เฉลย  มีความมั่นคง เพราะลักษณะงานเป็นงานประจำมีที่อยู่บริาัทที่แน่นอนอัตราเงินเดือนเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและมีสวัสดิการมากพอสมควร
27.ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามประกาศจะสมัครงานในตำแหน่งนี้หรือไม่เพราะเหตุใด.
เฉลยข้อ  สมัคร   เพราะมีความรู้ ความสามารถตรงกับประกาศและบรษัทที่ประกาศ
รับสมัครงานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ
28.นักเรียนจะมีแนวทางในการศศึกษาต่อและเตรียมพร้อมเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพที่
ตนเองสนใจมากที่สุดอย่างไร.
เฉลย  ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายศิลป์-ภาษา ศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัยในคณะมนุษยศศาสตรืวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมและศึกษา
ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกลาหลี 
29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3

คำสั่ง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเช่น วิธีการ  วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพในการทำงาน
และแก้ปัญหาต่างๆ
2.ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี    ข.   เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน
ค.  ป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน  การทำงานรวดเร็วและคล่องตัว
แก้ปัญหาต่างง ๆ ได้   ง.  ถูกทุกข้อ
3.เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน การใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมนุษย์
จะมีความสะดวกสบายไม่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านและการเดินทาง
มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายสุขจิตหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ก 
4.ข้อใดคือเทคโนโลยีโทรคมนาคม.
ก.  โทรศัพท์    ข.  อินเทอร์เนต     ค.  ดาวเทียม   ง.  ถูกทุกข้อ
5.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นดาวเทียมของประเทศใด.
ก.  สหรัฐอเมริกา    ข.  แคนนาดา     ค.  สหภาพโซเวียต    ง.  เยอรมัน
6.มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสาารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทุกที่ทุกเวลา
จึงเกิดการเสมอภาคในดด้านการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารต่างๆ หมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)   เฉลยข้อ  ข  การสื่อสารไร้พรมแดน
7.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน.
ก.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด     ข.  โทรศัพท์     ค.  คอมพิวเตอร์   ง.  ดาวเทียม
8.เป็นอุปกรณ์เผ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ช่วยตรวจสอบ
การทำงานบันทึกภาพและเสียงซึ่งนำไปเป็นหลักฐานในเหตุการณ์ที่ถููกบันทึก
หมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  7)  เฉลยข้อ  ก. กล้องวงจรปิดหรือ ซีซีทีวี(cctv)
9.เมือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร
ในการทำงานจะช่วยให้งานเสร็จเร็วมีคุณภาพประหยัดพลังงานหมายยถึงข้อใด
ก.  การสื่อสารไร้พรมแดน    ข.  การทำงานรวดเร็วคล่องตัว
ค.  ป้องกันการเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
ง.  แก้ปัญหาต่าง ๆได้เมื่อใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ
10.การใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงแทนสารเคมีช่วยแก้ปัญเหาการเกิดมลพิษ
ทางอากาศได้หมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ง
11.ระดับของเทคโนโลยีแบ่งแบ่งได้  3  ประเภทคือ.
ก.  เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน   ข.  เทคโนโลยีระดับกลาง
ค.  เทคโนโลยีระดับสูง    ง.  ถูกทุกข้อ
12.เทคโนโลยีระดับใดผู้้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงระดับที่สามารถแก้ไข
ดัดแปลงได้เพียงแต่รู้หลักและวิธีการใช้เป็นเทคโนโลยียุคแรกเป็นสังคมเกษตรกรร
ป็็นการสร้างเครื่องใช้และอาวุธล่าสัตว์.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
13.ขวาน  มีดพร้า เสียม  จอบ  ลอบดักปลา อวน แห คันไถ กระต่ายขูดมะพร้าว
สมุนไพร จัดอยู่ในเทคโนโลยีประเภทใด.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
14.สมุนไพรหมายถึงข้อใด.
ก.  พืชผักผลไม้ที่ป้องกันโรค   ข.  พืขที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ
ค.  พืชที่มีสรรพคุณทางยา    ง.  พืขผักผลไม้ที่มีเกลือแร่และวิตามิน
15.การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน กังหันลมช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า
การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ   เครื่องขูดมะพร้าว
การสร้างอ่างเก็บน้ำ การผลิตอาหารจากผลผลิตเหลลือใช้ทางเกษตรหมายถึง
ระดับเทคโนโลยีประเภททใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ข
16.การปลููพืชหมุนเวียนเป็็นการปลูกพืชรากลึกสลับกับรากตื้นพืชรากกตื้นได้แก่ข้อใดง
ก.  ถั่วเขียว      ข.  แตงโม     ค.  ข้าว    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก   และ  ข
17.เทคโนโลยีระดับสูงหมายถึงข้อใด.
ก.  เป็นเทคโนโลยียุคแรกของบรรพบุรุษซึ่งส่วนใหย่เป้นสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้าน
ข.  เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์จาการแก้ปัญหา
ของเกกษตรกรรมพื้นบ้านมาพัฒนากกระบวนการทำงาน  กลไกต่างๆ
.  เป็ยเทคโนดลยีที่ผู้พัฒนาต้องมีประสบการณ์อันยาวนานเพื่อให้สามารถปรับปรุง
แก้ไขดัดแปลงเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนได้
ง.   เป็นเทคโนโลยีระดับพื้นบานพื้นบ้านไม่สลับซับซ้อนนำทรัพยากกรท้องถิ่นมาใข้
18.ข้อใดคือเทคโนโลยีระดับสูง.
ก.   การผลิตอาหารกระป๋อง  การคัดเลือกพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ข.   การโคลน  กะทิสำเร็จรุป  ยูเอสที กะทิผง                                                                                      ค.   ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน  งานด้านบัญชี วิศวกรรม  คอมพิวเตอร์ ศิลปกรรม
ง.  ถูกทุกข้อ
19.เป็นความรุ้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิตมาใช้หรือนำมาปรับเปลี่ยนและ
ประยุกตืใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ การตัดต่อยีน การเพาะเลี้ยงเซลหรือเนื้อเยื่อ
หมายถึงข้ออใด.
ก.  เทคโนโลยีชีวภาพ    ข.  การโคลน   ค.  นาโนเทคโนโลยี   ง.  ถูกทุกข้อ
20.การผลิตเซลหรือสิ่งมีชีวิตทที่มีลักษณณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ.
(ใช้ตัวเลือกข้ออ   19) เฉลยข้อ   ข
21.นาโนเทคโนโลยีคืออะไร.
ทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเล็กๆที่มีขนาดในระดับนาโนเมมตรผ(หนึ่งในพันล้าน
ส่วนขของเมตร)  ซึ่งเป็นระดับของอนุภาคในขนาดอะตอม
นาโนเทคโนโลยีมีประโยชน์หลายอย่าง  เช่น ปรับปรุงเส้นใยผ้าให้มีสัมผผัสนุ่ม 
ดูดซับน้ำและความชื้น สร้างอวัยวะเทียมม  ผลิตอุปกรณ์เพื่อตรวจรักษาโรค
22.ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในด้านการศึกษา.
ก.  การชมภาพยนต์โดยการใช้เครื่องงดีวีดี  ข.  การทำการบ้านขณณะใช้้เครื่องซซักผ้า
ค.  การส่งอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต   ง.  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
23.วิธะีการแกล้งดินเป็นการรใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในข้อใด.
ก.  แก้ปัญยหาสภาพดินเป็นกรดเพื่อให้ปลูกพืชได้
ข.   แก้ปัญหาสภาพดินเป็นด่างเพื่อให้ปลูกพืชได้
ค.  แก้ปัญหาสภาพดินเหนียวเพื่อให้ปลูกพืืชได้   ง.  แก้ปัญหาสภาพดินแห้งเพื่อให้ปลุกพืชชได้

24.ข้อใดจัดกลุ่มเทคโนโลยีได้ถูกต้อง.
ก.  ยาสมุนไพร  กะทิผง    ข.  คอมพิวเตอร์  กังหันนลม
ค.   สว่านไฟฟ้า  เครื่องขูดมะพร้าว
ง.   การโคลน  การใช้ปั้นจั่นยกของ
25.โปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้ในการควบคุมมการทำงานของเครื่องจักร
เป้้นกาารใช้เทคโนโลยีระดับใด.

ก.  เทคโนโลยยีระดับกลาง

ข.  เทคโนโลยีระดับสูง

ค.  เทคโนโลยีระดับพื้นฐาาน

ง.  เทคโนโลยีระดับพิเศษ

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องงานช่าง(การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์) ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ หมายถึงการนำความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ
ต่างๆ การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง การอ่านแบบ กลไกและการควบคุมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิคส์มาใช้ในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน
2.ข้อใดคือประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างติดตั้งและประกอบผลิตภันฑ์
ข.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความเพลิดเพลินแก่ผุ้ทำ   ความภาคภูมิใจต่อตนเอง
ค.  มีความละเอียดรอบคอบและอดทนในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
3.ผลิตภัณฑ์ทีใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ติดตั้งและประกอบได้แก่ข้อใด.
ก.  ตู้เสื้อผ้า  ชั้นวางของ   ข.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า   ค.  เครื่องปั่นน้ำผลไม้   ง.  ถูกทุกข้อ
4.นักเรียนมีวิธีประหยัดพลังงานและปลอดภัยในการใช้เครื่องดูดฝุ่นออย่างไร.
ก.  ไม่ควรใช้เกินกำลัง    ข.  ไม่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ค.   ดูวิธีใช้จากคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด     ง.  ถูกทุกข้อ
5.นักเรียนมีวิธีการใช้เครื่องปั่นผลไม้ให้ประหยัดหลังงานและปลอดภัยได้อย่างไร.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  4)  เฉลยข้อ  ง
6.การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลงานที่มีคุณภาพ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญในข้อใด.
ก.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุต่างๆอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ข.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครรื่องมือติดตั้ง
และประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล้ว รวดเร็วและปลอดภัย
ค.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และทักษะในการอ่านแบบจากคู่มือหรือภาพที่แนบมา
และผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงานกำหนดเป้าหมาย
ในการทำงาน กำหนดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน  ง.  ถูกทุกข้อ
7.ถ้านักเรียนจะอ่านแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด.
ก.  ประเภทของเส้นในการอ่านแบบ  การมองภาพสามมิติและการหมุนชิ้นงาน
ข.  การอ่านภาพฉายจากแบบ  ค่าพิกัดความเผื่อและสัญลักษณ์
ค.  เส้นให้ขนาดและคำสั่งต่างๆ ในแบบ  การกำหนดจุดวัดและข้อควรระวัง
ง.  ถูกทุกข้อ
8.ผู้ปฏิบัติงานการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  3 ขั้นตอน
แบบความคิดขั้นบันไดได้แก่ข้อใด.
ก.  ขั้นวางแผนการทำงาน  กำหนดเป้าหมาย กำหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืให้ตรง
กับลักษณะงาน กำหนดวิธีการทำงาน  ข.  ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้หรือปฏิบัติงาน
ค.  ขั้นประเมินชิ้นงานเพื่อหาข้อบกพร่องในการทำงานหรือผลงาน  ง.  ถูกทุกข้อ
9.ข้อใดคือแนวทางในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย
ผลงานมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่เสียหาย.
ก.   สวมเสื้อผ้าให้รัดกุมก่อนการปฏิบัติงานและขณะปฏิบัติงานรวบผมให้เรียบร้อย
สวมผ้ากันเปื้อนใส่ชุดปฏิบัติงานใช้ผ้าปิดปากสวมรองเท้ากันกระแทกไม่ควรสวม
สร้อย  นาฬิกา  แหวน
ข.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการประกอบผลิตภัณฑ์คู่มือการใช้เครื่องมือ
และรายละเอียดของชนิดวัสดุ อุปกรณ์ที่แนบมาอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบ
สภาพการใช้งานของเครื่องมือ  มีสมาธิในการปฏิบัติงานและไม่หยอกล้อกัน
ค.  จัดวางเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ใช้งานวัสดุอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับงาน หากเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานควรตั้งสติ   ง.   ถูกทุกข้อ
10.ราวตากผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการใช้ตากผ้ามีจำหน่ายตามตลาด
ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุชนิดใด.
ก.  เหล็กชุบโครเมียม   ข.  เหล็กพ่นสี    ค.  อะลูมิเนียม    ง.  ถูกทุกข้อ
11.ใช้เคลือบผิวของเหล็กหรือโลหะชนิดอื่นโดยการชุบด้วยไฟฟ้าทำให้ได้ผิวโลหะ
ที่เป็นมันวาวสีเทาเงินไม่ผุกร่อนใช้เป็นส่วนประกอบของเหล้กกล้าสำรับทำตู้
นิรภัย เครื่องยนต์ เกราะกันกระสุนเครื่องบินไอพ่นและจรวด หมายถึงข้อใด.
ก.  โครเมียม    ข.  สังกะสี    ค.  เหล็กพ่่นสี      ง.  อะลูมิเนียม
12.การพ่นสีเหล็กเพื่อป้องกันสนิมต้องเช็ดคราบน้ำมันของเหล็กด้วยทินเนอร์
ให้ผิวเหล็กแห้งและปลอดฝุ่นแล้วใช้แปรงลวดขัดรอยต่อรอยเชื่อมแล้วพ่นสี
กันสนิม  1  รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วพ่นทับอีก 1 รอบ หมายถึงข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  11)   เฉลยข้อ  ค  เหล็กพ่นสี
13.การติดตั้งและประกอบราวตากผ้าที่ทำจากท่อพีวีซีมีข้อดีอย่างไร.
ก.  สวยงาม   ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย    ค.  คุณภาพดี    ง.  หาวัสดุได้ง่าย
14.ข้อใดคือข้อดีของอลูมิเนียม.
ก.  แข็งแรงทนทานต่อฝนและแสงแดด   ข.  ไม่ทำให้เกิดสนิม
ค.  ระบายความร้อนได้ดี  ทนความร้อนได้ดีคงรูปไม่บิดงอ  ง.  ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบข้อ  15
1.วางแผนติดตั้งและประกอบราวตากผ้า  1.1  กำหนดเป้าหมายในการทำงาน
ต้องการติดตั้งและประกอบราวตากผ้าไว้ใช้งานที่ทำจากท่อพีวีซี
1.2.กำหนดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน ท่อพีวีซี  ข้อต่อสามทาง  ยางลบ
ฉาก  90  องศา ข้อต่องอสามทาง เลื่อยตัดเหล็ก  ปากกาเคมี  กระดาษเอ 4 ดินสอ
1.3.1.กำหนดวิธีการทำงาน ดดยการอ่านแบบที่แนบมากับผลิตภัณฑ์หรือเเขียนแบบ
ภาพร่าสามมิติ
1.3.2.ติดดั้งประกอบราวตากผ้าตามแบบที่อ่าน
2.ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้    3.ประเมินผลการทำงาน  ตรวจสอบดุว่าราวตากผ้า
แข็งแรงดีหรือไม่หรือโคลงเคลงไปมาถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรถอดออกมาประกอบใหม่
15.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการติดตั้งและประกอบราวตากผ้าจากท่อพีวีซี.
ก.  1  2  3         ข.  1   3  2           ค.   2  1   3         ง.   3   2   1
16.โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่มีขายตามท้องตลาดนิยมทำมาจากไม้ชนิดใด.
ก.  ไม้อัด    ข.   ไม้พยุง       ค.  ไม้แดง     ง.  ไม้ไผ่
17.ไม้ที่สร้างมาจากเศาชิ้นไม้หรือขี้เรื่อยนำมาประสานกันโดยใช้สานเคมีและนำมาบด
ด้วยความดันสูงและมีราคาถูกกว่าไม้จริงแต่แข็งงแรงน้อยกว่าหมายถึงข้อใด.
ก.  ไม้เนื้ออ่อน    ข.  ไม้ปาติเคิล     ค.  ไม้สัก      ง.  ไม้ยูคา
18.สกรู  ว  เรียกอีกชื่อหนึึ่งคือข้อใด.
ก.  ตะปูควง    ข.  ตะปูเกลียว      ค.  ตะปูเข็ม    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
19.ประเทศแรกที่ใช้ไม้ปาติเคิลคือประเทศใด.
ก.  เยอรมันนี      ข.  สหรัฐอเมริกา       ค.   แคนนาดา     ง.  บราซิล
ใช้ตอบคำถามข้อ  20
1.การวางแผนติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์
1.1กำหนดเป้าหมายในการทำงาน    1.2กำหนดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน
1.3กำหนดวิธีการทำงาน  อ่านแบบ  ติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์
2.ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
3.ประเมินผลการทำงานตรวจสอบดูว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบกันสนิทหรือไม่เมื่ออกแรง
เขย่าโยกยกโคลงเคลงหรือไม่แล้วทดลองวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดู
20.การติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์มีวิธีการอย่างไร
ก.  3   2   1      ข.    2  3   1      ค.    1   2   3    ง.   2  1   3

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องงหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ธุรกิจ(Business)หมายถึงกระบวนการกิจกรรมทางเศษฐกิจที่บุคคลร่วมกัน
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการผลิต การซื้อการขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ต่างๆโดยมุ่งหวังกำไรหรือผลตอบแทนที่เป็นเงินหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าจากกระบวนการ
2.ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ.
ก.   สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน   ข.  เกิดความก้าวหน้าให้กับเทคโนโลยี
ค.  กระตุ้นเศษฐกิจในประเทศและสร้างเสริมรายได้ให้กับภาครัฐ
ง.  ถูกทุกข้อ
3.ธุระกิจร้านสรรพสินค้าใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานเพราะเหตุผลข้อใด.
ก.  เพื่อความรวดเร็ว    ข.  เพื่อมีประสิทธิภาพ    ค.  เพื่อความปลอดภัย  ง.  ถูกทุกข้อ
4.ธุรกิจรับเเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  ช่วยทุ่นแรง  ข. เพื่อความปลอดภัย   ค.  งานได้ประสิทธิภาพ   ง.  ประชาชนมีอาชีพ
5.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการดำเนินงาน.
ก.  กำไร   ข.  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผุ้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งกัธุรกิจอื่น
ค.  ความมั่นคงทางธุรกิจ  ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจ  ง. ถูกทุกข้อ
6.วัตถุประสงค์หลักของงธุรกิจคือความต้องการผลกำไรที่มากที่สุดส่วนองค์กร
ทางภาครัฐจะมีวัตถุประสงค์ในข้อใด.
ก.  ผลตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่า   ข.  เน้นการให้บริการกับประชาชน
ค.  เงินกำไรแลผลตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่า  ง.  ถูกทุกข้อ
7.ธุระกิจนอกกจากจะต้องการกำไรและผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแล้วต้องคำนึงถึงข้อใด.
ก.  คุณภาพ  ข.  ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดพลพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค   ค.  ความปลอดภัย
ง.  ข้อ  ก และ ข ถูก
8.ข้อใดคือประเภทของธุรกิจ.
ก.  ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจนั้น  ๆ
ข.  ธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย
ค.  ธุรกิจเหมื่องแร่  ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอุตสาหกรรม
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
9.ธุรกิจแบ่งตามประเภทกิจกรรมการดำเนินงานนั้น ๆแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ.
ก.  การผลิตสินค้า   ข.  ธุรกิจการพาณิชย์   ค.  ธุรกิจการให้บริการ  ง.   ถูกทุกข้อ
10.การผลิตสินค้าเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าแบ่งย่อยเป็นด้านใดบ้าง.
ก.  ธุรกิจการเกษตร  ข.  ธุรกิจเหมื่องแร่   ค.  ธุรกิจอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ง. ถูกทุกข้อ
11.  พ่อค้าคนกลางนำสินค้าจากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคจัดอยู่ในธุรกิจกลุ่มใด.
ก.  การให้บริการ   ข.  การพาณิชย์   ค.  การเกษตร   ง.  การอุตสาหกรรม
12.ข้อใดคือธุรกิจค้าปลีก.
ก.  ร้านสะดวกซื้อ    ข.  ร้านขายของชำ   ค.  แฟรนไชส์   ง.  ถูทุกข้อ
13.อาชีพที่เกียวกับการก่อสร้างคืออาชีพใด.
ก.  วิศวกร   ข.  สถาปนิก   ค.  เกษตรกร    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
14.เป็นธุรกิจแบบสัมปทานซึ่งเจ้าของธธุรกิจแต่ละคนดำเนินงานเสมือนหน่วยหนึ่ง
ของบริษัทลูกโซ่ขนาดใหญ่ภายใต้ข้อตกลงของเงื่อนไงต่างๆซึ่งมักระบุไว้ในสัญญา
การดำเนินการทุกด้านเป็นมาตรฐานเดียวกันแม้แต่อุปกรณ์และการวางผังร้าน
เป็นรูปแบบเดียวกัน หมายถึงข้อใด.
ก.  แฟรนไชส์     ข.  ร้านขายของชำ    ค.  ร้านสะดวกซื้อ  ง.  ร้านสรรพสินค้า
15.ธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันหมายถึงข้อใด.
ก.  บริการขนส่งมวลชน   ข.  การสื่อสาร  ร้านเสริมสวย   ค.  ร้านซักรีด
สถานเสริมความงาม  สถานบันเทิง    ง.  ถูกทุกข้อ
16.ธุรกิจการให้บริการแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ.
ก.  ธุรกิจที่ให้บริการด้านการเงิน   ข.  ธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต
ค.  ธุรกิจเสริมความงามและสถานบันเทิง   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
17.ธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมายแบ่งได้  5 ประเภทคือ.
ก.  กิจการเจ้าของคนเดียว    ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บริษัทจำกัด
ค.  สหกรณ์  รัฐวิสาหกิจ    ง.  ถูกทุกข้อ
18.ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นธุรกิจขนาดเล็กการดำเนินงานไม่ยุ่งยากมีลูกจ้างน้อย
มีข้อดีอย่างไรบ้าง.
ก.  ใช้เงินทุนน้อย  ข.  หาที่ตั้งทำเลได้ง่าย  ค.  ไม่ยุ่งยากเมื่อเลิกกิจการ  กำไรที่ได้
เป็นของเจ้าของกิจกรรมเพียงคนเดียว    ง.  ถูกทุกข้อ
19.กิจการในข้อ  18  มีข้อเสียอย่างไร.
ก.  การขยายกิจการทำได้ยาก  ข.  เจ้าของกิจการมีเงินทุนจำกัด
ค.  รับผิดชอบหนี้สินเพียงผู้เดียว     ง.  ถูกทุกข้อ
20.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรร่วมกันมีข้อตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรมีความมั่นคงทางการเงิน
ก่อตั้งง่าย เสี่ยต่อการขาดทุนน้อย ข้อเสียได้แก่ข้อใดง
ก.  การดำเนินกิจการเป้นไปอย่างล่าช้า   ข.  อาจเกิดการขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
ค.  ต้องรับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัดจำนวน    ง.  ถูกทุกข้อ
21.ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกได้เป็น  2   ประเภทคือ
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ค.  ห้างหหุ้นส่วนวิสามัญ   ง.  ถูกทั้ง  ก และ ข
22.เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่  7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณสนธิ
ด้วยความสมัครใจมีการแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นซึ่งมีมูลค่าหุ้นเท่ากันหมายถึงข้อใด.
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ค.  บริษัทจำกัด    ง.  สหกรณ์
23.หนังสือบริคณห์สนธิหมายถึงข้อใด.
ก.  หนังสือที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
ข.  หนังสือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นแต่ละคน
ค.  หนังสือจดทะเบียนการค้าและการกำหนดจำนวนหุัน
ง.  หนังสือสัญญาว่าทุกคนตกลงเงื่อนไงต่าง ๆ ร่วมกัน
24.ข้อดีของธุรกิจในข้อ  22 คือข้อใด.
ก.  มีความมั่นคงทางการเงินสูง    ข.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของธุรกิจสามารถดำเนิน
ได้อย่างต่อเนื่อง   ค.  ผู้ถือหุ้นตายล้มละลายหรือศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ตวามสามารถ
ธุรกิจไม่ต้องล้มเลิกกิจการผู้ถือหุ้นสามารถขายดอนให้กับผู้อื่นได้  ง.  ถูกทุกข้อ
25.ข้อเสียของธุรกิจในข้อ  22 คือข้อใด.
ก.  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยาก มีข้อจำกัดในด้านกฏหมายมาก
ข.  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รักษาความรับของธุรกิจได้ยาก
ค.  ขาดความภักดีของผู้บริหารงานซึ่งมักว่าจ้างมาจากภายนอก   ง.  ถูกทุกข้อ
26.เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่  10 คนขึ้นไปร่วมเข้าชื่อกันด้วยความสมัครใจ
ดำเนินการโดยยึดหลักประชาธิปไตยเพื่อดำเนินธุรกิจหมายถึงข้อใด.
(ตัวเลือกข้อ  22 ) เฉลยข้อ ง  สหกรณ์
27.รัฐวิสาหกิจเป็นการจัดตั้งขึ้นทั้งหมดด้วยทุนของรัฐบาลหรือรัฐบาลมีทุนร่วมด้วย
มากกว่าร้อยละ  50 มีข้อดีอย่างไรบ้าง.
ก.  ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น   ข.  เป็นแหล่งรายได้ของรัฐ
ค.  ช่วยควบคุมสินค้าบางชนิดที่ไม่เป้นประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยเหลือเอกชนในงาน
เฉพาะด้าน  ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
28.ข้อเสียของธุรกิจแบบรัฐวิสาหกิจคือข้อใด.
ก.  ภาคเอกชนหมดโอกาศที่จะลงทุน   ข.  เงินทุนหมุนเวียนจะลดลงเนื่องจากนำมา
ลงทุน  ค.  ขั้นตอนในการลงทุนยุ่งยากมีข้อจำกัด   ง.  ถูกทั้งข้อ กและ ข
29.องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจทุกประเภทคือข้อใด.
ก.  คน  เงิน  วัสดุหรือวัตถุดิบ   เทคโนโลยี
ข.  คน  เงิน  วัสดุหรือวัตถุดิบ  เทคโนโลยี  การจัดการ
ค.  คน  เงิน  เทคโนโลยี  การจัดการ  การตลาด
ง.  คน  เงิน  วัสดุหรือวัตถุดิบ  เทคโนโลยี  การจัดการ  การตลาด
30. ข้อใดคือหน้าที่ของธุรกิจ.
ก.  การผลิตสินค้า  การให้บริการ  การจัดซื้อ
ข.  การแจกจ่ายและการจำหน่ายสินค้า  การเก็บรักษาสินค้า
ค.  การจัดทำโฆษณา  การจัดการทางการเงินและบัญชี  การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
ง.  ถูกทุกข้อ
31.ช่องทางการขนส่งสินค้าที่นิยมคือข้อใด.
ก.  การส่งพัสดุ   ข.  ไปรษณีย์   ค.  การฝากส่งรถทัว รถไฟ  เรือ ทางอากาส  ง.  ถูกทุกข้อ
32.นักเรียนคิดว่าประโยชน์ทางตรงของธุรกิจคือข้อใด.
ก.  ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ข.  สินค้าและบริการมีการกระจายออกสู่พื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึง
ง.  ทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีมีเงินพัฒนาประเทศชาติ   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
33.นักเรียนคิดว่าประโยชน์ทางอ้อมของธุรกิจคือข้อใด.
ก.  สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค    ข.  ลดปัญหาอาชญากรรม
ค.  สร้างรายได้ให้คนในชุมชน        ง.  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ  ข
34.ในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณลักษณะสำคัญ
ในข้อใดบ้าง.
ก.  รู้จักตนเอง  มีไหวพริบ    ข.  มีความพยายาม  อดทน มีความกล้าและความเป็นผู้นำ
ค.  มีความรู้ความสามารถในธุรกิจตน  มีมนุษยสัมพันธุ์ดี  มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์มองการไกล มีความกล้าและ
ตวามเป็นผู้นำ    ง.  ถูกทุกข้อ
35.จรรญาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรญาบรรณหมายถึง หลักจริยธรรม
ผู้หนึ่งควรปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพซึ่งนักธุรกิจควรมีจรรยาบรรณ
36.จรรญาบรรณในการประกอบธุรกิจได้แก่ข้อใด.
ก.   สร้างสรรค์สินค้า ผลิตภัณฑ์  บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ข.  เคารพและปฏิบัติตามกฏหมายเช่นกฏหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ค.  ไม่เอาเปรียบลูกจ้างและผู้บริโภค เป็็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชน
และช่วยเหลืองสังคม เช่นให้กู้ยืมเงินให้โอกาศนักศึกษามาฝึกงาน  ง. ถุกทุกข้อธุ
37.ธุรกิจแฟรนไซส์ต่างจากธุรกิจขยายสาขาอย่างไร.

อบ ธุรกิจแฟรนไซส์มีหลายเจ้าของแต่ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

 ในขณะที่ธุรกิจขยายสาขามีเจ้าของคนเดียวกันดดยแต่ละแห่งอาจมีการบริหาร

 จัดการที่แตกต่างกัน

38.ประเทศใดได้รับรางวัลประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2551  2552 และ 2553 ต่อเนื่องกัน เพราะให้เสรีภาพในการทำธุรกิจมีปัญหาฉ้อโกงธุรกิจและ
ละเมิดลิขสิทธิ์น้อยและตัวเลขมวลรวมภายในประเทศสูงคือประเทศใด.

 ตอบ  ประเทศเดนมาร์ก

 

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกคนทุกห้องเรียน
        ภาระงานปฏิบัติ
1.ให้นักเรียนประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติคนละ  1  ชิ้นงาน
พร้อมนำเสนอผลงานและวัสดุ อุปกรณ์  ขั้นตอนการทำ  ประโยชน์ใช้สอย ข้อเสนอแนะ
และนำเสนอผลงานพร้อมบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นๆ  ให้แสดงวิธีทำ  ขั้นตอนการปฏิบัติ
โดยมีรูปภาพประกอบแต่ละขั้นตอน
กำหนดส่ง   หลังสอบกลางภาค  สัปดาห์ที่  12 – 13

ข้อเสนอแนะ  บรรจุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามจริง
            1.ถ้านักเรียนคนใดเลือกทำชะลอมให้บรรจุภัณฑ์มะม่วงกวนหรือชะลอมประยุกต์
ต้องใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์.
            2.นักเรียนที่เลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งต้องใช้งานได้และนำเสนอผลงาน
            3.นักเรียนที่ทำถุงผ้าแบบหูรูดต้องใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
4.นักเรียนที่เลือกบรรจุภัณฑ์อย่างอื่นต้องนำเสนอผลงานเหมือนกันทุกประการ
                               

    krupaga
 

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมีความสำคัญในข้อใด.
ก.  ลดปริมาณขยะ    ข.  อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
ค.  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข
2.เพราะเหตุผลใดบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติจึงช่วยลดปริมาณขยะ.
ก.  เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ   ข.  นำไปจำหน่ายได้ราคาดี
ค.  ปลอดภัยจากผู้ใช้จึงนำกลับมาใช้ใหม่   ง.  มีบ่อขยะเป็นจำนวนมาก
3.ข้อใดคือข้อคำนึงในการเลือกซื้อบรรจุบรรจุภัณฑ์.
ก.  คุณภาพ   ข.  ราคาถูก   ค.  ประโยชน์ใช้สอย   ง.  ถูกทุกข้อ
4.นอกจากข้อคำนึงในข้อ 3 แล้วปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อคือข้อใด.
ก.  ความแปลกใหม่   ข.  ความสวยงาม    ค.  ความทันสมัย   ง.  ถูกทุกข้อ
5.บรรจุภัณฑ์หมายถึงข้อใด.
ก.  วัสดุที่ใช้ใส่  ห่อ หุ้มสินค้า   ข.ผลิตภัณฑ์โดยที่วัสดุนั้นต้องปกป้องคุ้มครองสินค้า
ค.  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน การขนส่ง
การเคลื่อนย้ายช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า   ง.  ถูกทุกข้อ
6.บรรจุภัณฑ์ชิ้นแรกของมนุษย์เกิดขึ้นจากความจำเป็นในข้อใด.
ก.  บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร    ข.  บรรจุภัณฑ์ใส่น้ำ
ค.  บรรจุภัณฑ์ใส่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
7.ในยุคหินมนุษย์จะใช้บรรจุภัณฑ์ในจุดประสงค์ใด.
ก.  ห่อหุ้มสัตว์ที่ล่ามา   ข.  ห่อหุ้มอาหารที่ตากแห้งไว้บริโภคนานๆ
ค.  ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปจำหน่าย   ง.  ใช้ห่อหุ้มอาหารที่ถนอมแล้ว
8.การห่อหุ้มในข้อ  6  เพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  เพื่อป้องกันแมลง   ข.  เพื่อป้องกันแสงแดด   ค.  เพื่อป้องกันฝน  ง.  ถูกทุกข้อ
9.การห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ในยุคหินใช้วัสดุในข้อใด.
ก.  ใบไม้    ข.  เปลือกไม้    ค.  กระบอกไม้ไผ่  หนังสัตว์   ง.  ถูกทุกข้อ
10.ต่อมาหลังจากสมัยหินมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ด้วยการดัดแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพชองวัสดุธรรมชาติให้มีรูปร่างและหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
ข้อใดกล่าวถูกต้อง.
ก.  ใช้ใบไม้มาห่อหุ้มขนมอาหาร     ข.  นำไม้ไผ่มาจักเป้นตอกสานรูปทรงกระจาด
ค.  นำไม้ไผ่มาสานเป็นรูปทรง  ชะลอม  ตะกร้า   ง.  ถูกทุกข้อ
11.ในปัจจุบันนี้มีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุในข้อใด.
ก.  กระดาษ   ข.  แผ่นโลหะ   ค.  แก้ว  พลาสติก    ง.  ถุกทุกข้อ
12.ข้อใดคือหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์.
ก.  ปกป้องคุ้มครองสินค้า   ข.  อำนวยความสะดวกต่อการขนส่งการเคลื่อนย้าย
ค.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการขายสินค้า เพิ่มมูลค่าของสินค้า
รณรงค์ในเรื่องต่างๆเช่นบรรจุภัณฑ์ต้องมีสัญลักษณ์ภาพฉลากข้อความโน้มน้าว
จิตใจให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อส่วนรวม      ง.  ถูกทุกข้อ
13.ข้อใดเกี่ยวกัผู้ซือต้องการมีส่วนร่วมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ก.  สัญลักษณ์รีไซเคิล   ข.  ฉลากเขียว  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ค.  ข้อความกินของไทยใช้ของไทย  ข้อความเชิญชวนให้รักษาสิ่งแวดล้อม
ง.  ถูกทุกข้อ
14.ข้อใดต่อไปนี้เป็นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ.
ก.  บรรจุภัณฑ์ใสขนมจากใบตอง     ข.  บรรจุภัณฑ์ใส่ขนมจากใบเตย
ค.  บรรจุภัณฑ์จากการนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นตะกร้า  ชะลอม   ง.  ถูกทุกข้อ
15.ผักตบชวา  ป่านศรนารายณ์ กก กล้วยเป็นวัสดุธรรมชาติประเภทใด.
ก.  วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย   ข.  วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่นรูปทรงต่างๆ
ค.  วัสดุธรรมชาติประเภทไม้    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
16.รีไซเคิลเป็นการแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีกระบวนการ 4 ข้้นตอนคือ.
ก.  การเก็บรวบรวม  ข.  การแยกประเภทวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดออกจากกัน
ค.  การผลิตและปรับปรุง  การนำมาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุง
ง.  ถูกทุกข้อ
17.ฉลากเขียวหมายถึงข้อใด.
ก.  เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าอาหารและเครื่องดื่มได้รับมาตรฐานจาก อย.
ข.  เครื่องหมายรับรองร้านอาหารปลอดภัยอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
ค.  ฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยระดับความประหยัดจะมีตั้งแต่เบอร์ 1 ถึง เบอร์ 5 เบอร์ 5 ประหยัดมากที่สุด
ง.  เครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้ันไม่ปล่อยสารเคมีหรือสารพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมในระหว่างกระบวนการผลิตช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร
ในระหว่างการผลิตการขนส่งและการใช้งานตลอดจนกำจัดได้ง่าย
18.ฉลากประหยัดไฟเเบอร์ 5 หมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  17) เฉลยข้อ  ค
19.ข้อใดคือประโยชน์ของการเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น.
ก.  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค.  ลดปริมาณขยะและสลายได้ตามธรรมชาติ   ง.  ถูกทุกข้อ
20.วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มี  3  ประเภทคือ.
ก.  วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย    ข.  วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่นและรูปทรงต่างๆ
ค.  วัสดุธรรมชาติประเภทไม้   ง.  ถูกทุกข้อ
21.เตยปาหนันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลำเจียกพบมากในภาคใด.
ก.  ภาคเหนือ   ข.  ภาคใต้     ค.   ภาคกลาง   ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22.ประเทศใดเป็นถิ่นกำเนิดของผักตบชวา.
ก.  เม็กซิโก  ข.  บราซิล    ค.  อาเจนตินา   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
23.วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใยก่อนนำมาใช้ต้องตากกให้แห้ง ฟอกขาว อบกำมะถัน
การอบบกำมะถันมีจุดประสงค์ใในข้อใด.
ก.  เพื่อแมลงไม่กิน   ข  เพื่อให้เหนียว   ค.  ป้องกันเชื้อรา   ง. ถูกทุกข้อ
24.กระดาษจัดอยู่ในวัสดุธรรมชาติประเภทใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 20 ) เฉลยข้อ ข
25.โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ.
ก.  บรรจุภัณฑ์ชั้นใน   ข.  บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2  ค.บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก  ง.  ถูกทุกข้อ
26.ถ้านักเรียนต้องการทำบรรจุภัณฑ์ที่รณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมควรเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์สีอะไร. เฉลยสีเขียว
27.บรรจุภัณฑ์อยู่ชิดกับสินค้าหมายถึงชั้นใด.(ตัวเลือกข้อ 25)เฉลยข้อ  ก
28.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติต้องออกแบบ 2 ส่วนคือข้อใด.
ก.  การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชั้น
ข.  การออกแบบกราฟิกหรือภาพบนบรรจุภัณฑ์
ค.  การออกแบบคุณภาพและราคาของบรรจุภัณฑ์
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
29.ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติต้องคำนึงถึงข้อใด.
ก.  บรรจุภัณฑ์ควมีเอกลักษณ์โดดเด่นสื่อความหมายได้
ข.  บรรจุภัณฑ์ควรสะดวกต่อการใช้งานและแข็งแรงทนทาน
ค.  บรรจุภัณฑ์ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ง.  ถูกทุกข้อ
30.บรรจุภัณฑ์ที่สื่อความหมายได้โดยต้องใช้ข้อใด.
ก.  ความคิดสร้างสรรค์     ข.  ความรุ้ทางศิลป    ค.  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
31.กระดาษเป็นว้สดุที่นิยมนำมาใช้ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์มากที่สุดเพราะเหตุผลใด.
ก.  ตัดและพับได้ง่าย   ข.  มีความคงรูป  น้ำหนักเบา  พิมพ์สีสันได้สวยงาม
ค.  ออกแบบเป็นหีบห่อได้หลายรูปแบบ  ราคาถูกแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
ทำลายได้ง่าย ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลายรูปแบบเช่น
การเคลือบพลาสติกเคลือบไขเพื่อป้องกันความชื้น  ง.  ถุกทุกข้อ
32.นักเรียนคิดว่าการประกบกระดาษกับแผ่นฟิล์ม พลาสติก แผ่นเปลวอลูมิเนียม
เพื่อจุดประสงค์ในข้อใด.
ก.  ป้องกันความชื้น  ข.  ป้องกันความร้อน  ค.  ป้องกันเชื้อโรค
ง.  ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ อากาศและกลิ่น   เฉลยข้อ  ง
33.กระดาษ์คราฟต์หรือกระดาษเหนียวสีน้ำตาลนิยมนำมาประดิษฐ์เป็น
บรรจุภัณฑ์ในข้อใดบ้าง.
ก.  ถุงกระดาษที่มีความเหนียวหลายชั้น  ข.  แปรรูปเป็นกระดาษลูกฟูกทำกล่อง
ค.  กล่องไม้ใส่ของ และกล่องกระดาษแข็ง   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
34.บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษแลละกล่องกระดาษลูกฟูกนอกจากจะใช้
บรรจุภัณฑ์ยังให้ประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ใช้เป็นสื่อโฆษณาชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต
35.กระดาษที่นิยมนำมาบรรจุภัณฑ์มี 2 ประเภทคือ กระดาษคราฟต์และกระดาษแข็ง
36.บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเช่นกล่องใส่ขนมอบ สุรา เบียร์ เครื่องปปั้นดินเผา
แก้วนิยมทำมาจากวัสดุธรรมชาติชนิดใด.
ก.  กระดาษเหนียวสีน้ำตาล   ข.  กระดาษแข็ง  ค.  ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ
ง.  วัสดุธรรมชาติประเภทไม้   เฉลย  ข้อ ง
37.การนำไม้ไผ่มาทำเป็นเส้นเล็ก ๆ แล้วสานขึ้นรูปเป็นชะลอมเส้นเล็กๆเรียกว่า.
ก.  ตอก   ข.  สาน    ค.  เส้นใยไม้ไผ่    ง.  ตะกร้า
38.บรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ที่มีภาพพิมพ์แสดงถึงผลไม้ที่นำมาผลิตเป็นน้ำผลไม้
สื่อให้เห็นถึงข้อใด.
ก.  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในรสชาติอร่อย   ข.  ผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกมีคุณภาพ
ค.  สื่อให้เห็นความสดและน่าดื่ม    ง.  ผลิตภัณฑ์ด้านในมีลักษณะเป็นน้ำ
39.บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ดินสอทำจากกระดาษแข็งมีโครงสร้างสมส่วน
รุปทรงกระทัดรัดสะดวกต่อการเรียงซ้อนกันสะดวกต่อการขนส่งเป็นการออกแบบ
ที่คำนึงถึงข้อใด. (ตัวเลือกข้อ 29) เฉลยข้อ  ข.
40.บรรจุภัณฑ์ควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงข้อใด.
ก.  ย่อยสลายได้ง่่าย ทำลายได้ง่าย   ข.  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ค.  ไม่ก่อใหห้เกิดมลพิษ   ง.  ถูกทุกข้อ
41.นักเรียนมีแนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถปฏิบัติได้ในข้อใด.
ก.  ใช้วัสดุะรรมชาติในการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ข.  ลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป้นในการบรรจุภัณฑ์เช่นไม่ควรบรรจุหลายชั้น
ลดการใช้โบ เชือก ป้ายห้อย
ค.  ลดความหนาและความสูงของบรรจุภัณฑ์ออกแบบโครงสร้างใช้วัสดุน้อยที่สุด
ง.  ถูกทุกข้อ
42.การใช้และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นการแสดงถึงการมีจิตสาธารณ
เพราะเหตุผลใด.
ก.  เพราะช่วยลดปัญหาขยะ   ข.  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ค.  เพราะช่วยลดค่าาใช้จ่าย   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข

43.บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้ผลิตจากกระดาษแข็งหน้าเดียวนิยม
บรรจุภัณฑ์ในข้อใด.
ก.  ขนมเค็ก  ขนมชั้น   ข.  ขนมหม้อแกง  ค.  ข้าวสาร   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ใช้ตอบคำถามข้อ  44
1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบกล่องพับได้โดยร่างภาพ 3 มิติ
2.ร่างภาพโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แบบกล่องพับได้ตามที่ออกแบบไว้ลงบนกระดาษ
3.กำหนดขนาดของกล่องกว้างXยาวXสูงที่จะสามารถบรรจุสินค้าได้ทำเป็นสัดส่วนจริง
4.ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดกระดาาตามรูปแบบที่ร่างไว้ใช้คัดเตอร์กรีดรอยพับ
5.พับกระดาษตามรอยที่กรีดจัดรูปทรงให้สวยงาม
6.วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางช่องบนฝากล่องแล้วตัดพลาสติกให้มีขนาดใหญ่กว่า
เส้นรอบวงประมาณ  1  นิ้ว

44.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้

เฉลย   1  2  3  4  5  6

 

 

แบบทดสอบกลางภาครายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5
รหัสวิชา   ง 23105
        1.สอบกลางภาคทุกห้องเรียนในสัปดาห์ที่  11
        2.ข้อสอบกลางภาค หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 3
             2.1  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการดูแลเสื้อผ้ามีข้อสอบ  20  ข้อ
                     และเรื่องอาหารสำรับภาคต่าง ๆ มีข้อสอบจำนวน  12  ข้อ

             2.2  หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องการขยายพันธุ์พืชมีข้อสอบ  16  ข้อ
             2.3  หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
                      มีข้อสอบจำนวน  12  ข้อ
                     รวมจำนวนข้อสอบทั้งหมด   60  ข้อคะแนนสอบกลางภาค  15  คะแนน
การเตรียมตัวสอบกลางภาค
        1.อ่านใบความรู้ทุกใบความรู้จาก  1-3
        2.อ่านความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือการงานทุกสำนักพิมพ์
        3.ทบทวนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3
        4.ทบทวนข้อสอบประจำหน่วยทุกหน่วยการเรียนรู้(หน่วยที่ 1 – 3)
        5.ทบทวนกิจกรรม  แบบฝึกโดย
                      พิมพ์  goole ตามด้วยกิจกรรมที่ต้องการ เรื่อง  หน่วยการเรียนรู้
และตามด้วย  krupaga
หรือถ้านักเรียนต้องการข้อสอบ  แบบทดสอบ  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีข้อสอบ
2  ชุดให้นักเรียนค้นหาเหมือนกับกิจกรรม
       6.ในการทบทวนทำได้  2  วิธี
            6.1นักเรียนทบทวนในเว็บไซต์  krupaga
            6.2 ลอกใส่กระดาษเอ 4 
                                          ขอให้โชคดีทุกคน
                                                  krupaga