แบบทดสอบกลางภาครายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5
รหัสวิชา   ง 23105
        1.สอบกลางภาคทุกห้องเรียนในสัปดาห์ที่  11
        2.ข้อสอบกลางภาค หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 3
             2.1  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการดูแลเสื้อผ้ามีข้อสอบ  20  ข้อ
                     และเรื่องอาหารสำรับภาคต่าง ๆ มีข้อสอบจำนวน  12  ข้อ

             2.2  หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องการขยายพันธุ์พืชมีข้อสอบ  16  ข้อ
             2.3  หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
                      มีข้อสอบจำนวน  12  ข้อ
                     รวมจำนวนข้อสอบทั้งหมด   60  ข้อคะแนนสอบกลางภาค  15  คะแนน
การเตรียมตัวสอบกลางภาค
        1.อ่านใบความรู้ทุกใบความรู้จาก  1-3
        2.อ่านความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือการงานทุกสำนักพิมพ์
        3.ทบทวนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3
        4.ทบทวนข้อสอบประจำหน่วยทุกหน่วยการเรียนรู้(หน่วยที่ 1 – 3)
        5.ทบทวนกิจกรรม  แบบฝึกโดย
                      พิมพ์  goole ตามด้วยกิจกรรมที่ต้องการ เรื่อง  หน่วยการเรียนรู้
และตามด้วย  krupaga
หรือถ้านักเรียนต้องการข้อสอบ  แบบทดสอบ  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีข้อสอบ
2  ชุดให้นักเรียนค้นหาเหมือนกับกิจกรรม
       6.ในการทบทวนทำได้  2  วิธี
            6.1นักเรียนทบทวนในเว็บไซต์  krupaga
            6.2 ลอกใส่กระดาษเอ 4 
                                          ขอให้โชคดีทุกคน
                                                  krupaga

 

Posted on กรกฎาคม 6, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: