โครงการอบรมเชิงปฏิการ การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใชัสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมที่ 1การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เนต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต

วันที่  3-4  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนกุดชุม

วิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

1227780696
โดยวิทยากรคุณครูไพรวัล  ดวงตา  สาระคณิตศาสตร์ โรงเรียน

กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม.  28 

                            (ศรีสะเกษ – ยโสธร)


imagesFDKTI2A0
รร

ออ

Posted on พฤศจิกายน 3, 2014, in โครงการอบรมสื่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนต, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: