วีดีโอเรื่องกล้วยตากอบน้ำผึ้ง หน่วยที่ 4 ง 32104 ม.5

 

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวืดีโอการถนอมอาหารเรื่องกล้วยตากอบน้ำผึ้ง
และปลาหมึกตากแห้งชลบุรีแล้วจดบันทึก  วัสดุ  อุปกกรณ์  วิธีทำ ลงในสมุดรายวิชาการงาน 4รหัสวิชา  ง 32104  ม. 5 ส่งครูในคาบเรียน

Posted on พฤศจิกายน 18, 2014, in วีดีโอหน่วยที่ 4เรื่องการถนอมอาหาร ง 32104 ม.5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: