วีดีโอเรื่องการร้อยมาลัยซีกและมาลัยกลม หน่วยที่ 2 เรื่องความคิดสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทย และทักษะกาารทำงานร่วมกัน ง 33106 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูวืดีโอการสาธิตเรื่องการร้อยมาลัยซีกและมาลัยกลม
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการร้อยมาลัยซีกและมาลัยกลม  มาลัยตุ้ม
และร้อยอุบะ โดยกำหนดให้นักเรียนแต่ละคนร้อยมาลัยแต่ละชนิด
ความยาว2-3  นิ้วหรืออย่างน้อยคนละ  10  แถวส่งงานภายในคาบเรียน

 

Posted on พฤศจิกายน 25, 2014, in วีดีโดหน่วยที่ 2เรื่องเอกลักษณ์ไทย ง33106 ม.6 มาลัยซีกมาลัยกลม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: