วีดีโอเรื่องเอกลักษณ์ไทย หน่วยที่ 2 ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  4-6  คนให้เลือกประทาน  รองประธาน
กรรมการและเลขานุการกลุ่ม  ร่วมประชุมปรึกษาในการร่วมกันทำงานกลุ่ม
เรื่อง  เอกลักษณ์ไทยโดยครูกำหนดให้เลือกกลุ่มละ  1  ชิ้นงานในประเภท
ต่าง ๆ ของงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Posted on พฤศจิกายน 25, 2014, in วีดีโดหน่วยที่ 2เรื่องเอกลักษณ์ไทย ง33106 ม.6 มาลัยซีกมาลัยกลม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: