แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิชาการงาน1 เรื่องอาหารและโภชนาการ ง 21101 ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำอาหารตามกระบวนการทำงาน (ง1.1ม.1/1)
1.  ข้อใดเป็นวิธีการเตรียมอาหารในการผัดผักคะน้าใส่น้ำมันหอยทั้งหมด.
ก.  ล้าง  สง  โขลก  สับ  เด็ด  ตวง     ข.  ล้าง   สง  ฝาน  สับ  เด็ด   ตวง
ค.  ล้าง  สง  ฝาน  ปอก  ตวง     ง.  ล้าง  สง  ซอย  ปอก  ตวง
2.  อุปกรณ์ข้อใดใช้เจียวกระเทียม.
ก.  มีด  เขียง   ข.  หม้อ  ทัพพี    ค.  ครก  ลูกครก     ง.  กระทะ  ตะหลิว
3.  นักเรียนจะสังเกตจากสิ่งใดว่าแป้งของตัวขนมปลากริมไข่เต่าสุกแล้ว.
ก.  แป้งในหม้อต้มเปลี่ยนสี     ข.  น้ำในหม้อต้มข้นเหนียว
ค.  น้ำในหม้อต้มเปลี่ยนสี     ง.  แป้งในหม้อต้มลอยขึ้น
4.  การจัดตกแต่งอาหารมีประโยชน์อย่างไร
ก.  ทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น    ข.  ทำให้ผู้รับประทานอาหารอารมณ์ดี
ค.  ทำให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ
ง.  ทำให้อาหารน่ารับประทานและรับประทานได้สะดวก
ตัวชี้วัด  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง1.1 ม.1/2)
5.  ถ้าแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเพื่อบริการอาหารจะเกิดผลดีอย่างไร
ก.  งานเสร็จเร็วไม่เกิดความสับสนวุ่นวาย
ข.  ผู้ได้รับการบริการรู้สึกชื่นชมในความสามัคคี
ค.  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความภาคภุมิใจร่วมกัน
ง.  อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไม่แตกหักเสียหาย
6.ผู้บริการอาหารที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร.
ก.  กล้าหาญ  ช่างซักถาม     ข.  คล่องแคล่ว  ช่างสังเกต
ค.  พูดน้อย  ยิ้มตลอดเวลา   ง.  ชอบอยู่คนเดียว
7.  ถ้าขณะประกอบอาหารมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.  ปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม
ข.  ตัดสินใจแก้ปัญหาคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใคร
ค.  โทรศัพท์ไปปรึกษาแนวทางแก้ไขกับผู้ปกครอง
ง.  ปรึกษากับเพื่อนสนิทในกลุ่มแล้วแก้ปัญหาตามคำแนะนำของเพื่อน
ตัวชี้วัด  ตัดสินใจในการแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง1.1 ม1/1)
8.  ข้อใดจัดอาหารได้เหมาะสมที่สุด
ก.  น้ำพริกกะปิใส่ถ้วยก้นตื้นวางในจานผักสด
ข.  อาหารประเภททอดหรือผัดใส่ในจานกลม
ค.  ทับทิมกรอบใส่ในถ้วยสีทึบก้นลึก
ง.  ต้มยำใส่ในจามก้นลึก
9.  การตกแต่งจานข้าวผัดให้น่ารับประทานทำได้อย่างไร
ก.  กดอัดข้าวผัดใส่พิมพ์เคราะห์วางบนจานแล้วหั่นแตงกวาและมะเขือเทศ
ตามขวางเรียงไว้ข้าง ๆ
ข.  ผสมสีผสมอาหารในข้าวแล้วตักข้าวให้พูนจานวางงแตงกวาหั่นขวาง
วางไว้ข้าง ๆ
ค.  เกลี่ยข้าวผัดให้เต็มจานแล้วหั่นมะเขือเทศกับแตงกวาตามขวาง
วางเรียงไว้บนข้าว
ง.  หั่นแตงกวาแลละมะเขือเทศตามขวางคลุกข้าวผัดตักใส่จาน
10. ถ้าผู้รับประทานอาหารทำช้อนส้อมตกลงพื้น  ผู้บริการอาหารควร
ทำอย่างไร
ก.  เก็บซ้อนส้อมที่ตกไปล้างทำความสะอาดแล้วนำซ้อนส้อมคู่ใหม่
มาให้ผู้รับประทานอาหาร
ข.  นำช้อนส้อมคู่ใหม่มาให้ผู้รับประทานโดยไม่ต้องเก็บช้อนส้อมที่ตกหล่น
ค.  บอกผู้รับประทานอาหารให้ไปหยิบช้อนส้อมคู่ใหม่ด้วยตนเอง
ง.  ยืนมองดูเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร

 

 

 

Posted on ธันวาคม 13, 2014, in แบบทดสอบหน่วยที่3 เรื่องอาหารและโภชนาการ ง 21101 ม.1. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: