แบบทดสอบหน่วยที่ 2 เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย วิชาการงาน1 ง21101 ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทบทวนแบบทดสอบหน่วยที่ 2
เรื่อง  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโดยทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับ
ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  วิเคราะห์การทำงานตามกระบวนการทำงาน ( ง 1.1 ม.1/1)
1.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ก.  ป้องกันความร้อนและความหนาวเย็น
ข.  เป็นสิ่งที่ช่วยปกปิดร่างกาย
ค.  แสดงถึงฐานะของผุ้สวมใส่
ง.  ช่วยเสริมบุคลิกภาพ
2.  กระดุมแบบไม่มีก้านมักนิยมใช้กับเสื้อผ้าบุรุษประเภทใด.
ก.  เสื้อยืด    ข.  เสื้อเชิ้ต    ค.  เสื้อกล้าม    ง.  เสื้อกันหนาว
3.เพราะเหตุใดการเย็บกระดุมแบบไม่มีก้านจึงเย็บกระดุมลอยขึ้น
มาเหนือผ้าเล็กน้อย.
ก.  เพื่อความสวยงาม    ข.  เพื่อความคงทนของกระดุม
ค.  เพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยของเส้นด้าย
ง.  เพื่อสะดวกในการสอดเกี่ยวรังดุมและทำให้ผ้าไม้รั้งตึง
4.  กระดุมประเภทใดนิยมนำมาใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเพื่อความสวยงาม.
ก.  กระดุมไม่มีก้าน   ข.  กระดุมมีก้าน
ค.  กระดุมไม่มีรู     ง.  กระดุมแป๊บ
5.  กระดุมแป๊บทำจากโลหะในข้อใด.
ก.  ทองแดง     ข.  นิกเกิล     ค.  โครเมียม    ง.  สังกะสี
6.  ในการตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนที่เกยกันของผ้าสองชิ้นซึ่งเผื่อไว้สำหรับ
ติดกระดุมชนิดต่างๆโดยไม่ให้เห็นผิวหนังของผู้สวมใส่หมายถึงข้อใด.
ก.  สาปเสื้อ     ข.  ปกเสื้อ      ค.  ตะเข็บเสื้อ    ง.  แขนเสื้อ
7.  ขั้นตอนการสอดด้ายผ่านรูกระดุมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด.
ก.  กรรไกรร      ข.  กระดุม      ค.  ด้าย     ง.  เข็ม
8.  ข้อใดคือวิธีเย็บกระดุมแป๊บ.
ก.  เป็นแบบพันเรียงเส้นด้าย    ข.  เย็บแบบไขว้สลับไปมา
ค.  เย็บแบบเส้นตรง     ง.  เย็บแบบสี่เหลี่ยม
9.  การเย็บรังดุมไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับสิ่งใด.
ก.  ผ้าเช็ดหน้า    ข.  ผ้าห่มนอน    ค.  พรมเช็ดเท้า     ง.  ผ้าม่าน
ตัวชี้วัด  ตัดสินใจในการแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง 1.1 ม. 1/3)
10. เพราะเหตุใดจึงควรใช้ด้ายสีเดียวกับกระดุม.
กง  เพื่อความทนทาน    ข.  เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ค.  เพื่อความสวยงามกลมกลืน   ง.  เพื่อความแปลกใหม่ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
11. ถ้ากระดุมแป๊บที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้ามีขนาดไม่เท่ากันจะเป็นอย่างไร.
ก.  กระดุมที่ใช้ติดจะเป็นรอย   ข.  เสื้อผ้ามีความสวยงาม
ค.  กระดุมะติดไม่สนิท   ง.  ทำให้เสื้อผ้าขาดง่าย
12.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าคือข้อใด.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่
ข.  เสื้อผ้าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร
ค.  ทำให้ร่างกายแข็งแรง
ง.  เสื้อผ้าดูใหม่เสมอ
13. ความรู้เพิ่มเติมเทคนิคการเย็บกระดุมให้ทนทานไม่หลุดง่ายทำได้โดย
เย็บกระดุมเสื้อผ้าด้วยไนลอนตกปลา
กิจกรรมการเย็บกระดุมและรังดุม
1.  ให้นักเรียนสำรวจเสื้อผ้าตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวที่กระดุมหลุด
แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกนี้
แบบบันทึก
1.  เสื้อผ้าชนิดใดมีกระดุม  เป็นกระดุมชนิดใด.
2.  นักเรียนเคยพบปัญหากระดุมหลุดจากเสื้อผ้าหรือไม่
3.  ถ้าเคยกระดุมที่หลุดจากเสื้อผ้าเป็นกระดุมชนิดใด
กระดุมไม่มีก้าน     กระดุมมีก้าน      กระดุมแป๊บ    อื่น ๆ
4.  นักเรียนเคยกระดุมหลุดและซ่อมแซมอย่างไร
5.  ถ้าไม่ซ่อมแซมกระดุมที่หลุดจะเกิดผลอย่างไร.

 

 

Posted on ธันวาคม 13, 2014, in แบบทดสอบหน่วย 2 เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย วิชาการงาน1 ง 21101 ม.1. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: