แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องวิธีการถนอมอาหาร(การรมควัน) ง 32104 ม.5

คำสั่ง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับขัอที่ถูกที่สุด
เรื่อง  การถนอมอาหารโดยวิธีรมควัน  ง 32104  ม. 5  เวลา  5   นาที
1.  เป็นการถนอมอาหารดดยใช้ความร้อนคู่กับการใช้ควันไฟหมายถึงข้อใด.
ก.  การตากแห้ง   ข.  การรมควัน    ค.  การใช้ความร้อน ง.  การใช้ความเย็น
2.  การถนอมอาหารโดยวิธีรมควันจะใช้ควันไฟเพื่อให้เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีสีกลิ่นรสดีในควันไฟมีสารในข้อใด.
ก.  ฟีนอล     ข.  ฟอร์มัลดีไฮด์     ค.  ออกซิเจน   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
3.  ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ถนอมอาหารโดยวิธีรมควันได้แก่ข้อใดบ้าง.
ก.  แฮม    ข.  ไส้กรอก    ค.  เบคอน    ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ในต่างประเทศจะได้ควันไฟมาจากการเผาไหม้ต้นไม้ที่ไม่มียางได้แก่
ก.  ต้นโอ๊ก    ข.  ต้นแอปเปิ้ล    ค.  ต้นพลับ  ต้นเมเปิ้ล   ง.  ถูกทุกข้อ
5. การรมควันเนื้อสัตว์เพื่อถนอมอาหารมี  2  วิธีคือ
ก.  การรมควันเย็น    ข.  การรมควันร้อน   ค.  การรมควันอุ่น  ง.  ถูกข้อ ก  ข
6.  การรมควันที่ใช้อุณหภูมิไม่สูงไม่เกิน  45  องศศาเซลเซียสใช้เวลา
ในการรมควันนาน  7-14  วันโดยนำเนื้อสัตว์วางบนตะแกรงลวดแครร่ไม้
หรือแผ่นโลหะข้างใต้สุุมไฟดดยใช้ขี้เลื่อยคลุมกองไฟหมาายถึง
(ใช้ตัวเลือกข้อ 5)  เฉลยข้อ  ก  การรมควันเย็น
7.  ในประเทศไทยนิยมใช้ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งและวัสดุในข้อใด.
ก.  ไม้สัก   ข.  ซังข้าวโพด   ค. กากอ้อย    ง.  ถูกทุกข้อ
8.  เป็นการรมควันในตู้รมควันในถังโดยใช้อุณหภูมิสูงตั้งแต่  60 ถึง 120
องศาเซลเซียลใช้เวลาในการรมควัน  3-4  ชั่วโมงแขวนเนื้อสัตว์ไว้ใกล้ๆ
กับไฟที่รมควันในระบบปิดป้องกันไม่ให้ควันกระจายออกไปภายนอกทำ
การรมควันจนกระทั่งงอาหารสุกสามารถรับประทานได้จึงเก็บในอุณหภูมิต่ำ
จะเก็ยไว้เป็นระยะเวลานานหมายถึงการรมควันในข้อใด.
(ตัวเลือกในข้อ  5)  เฉลยข้อ  ข  การรมควันร้อน
9.  ข้อใดต่อไปนี้คืออาหารรมควัน.
ก.  ไส้กรอกรมควัน    ข.  เนื้อรมควัน    ค.  แฮมรมควัน  ปลาช่อนรมควัน
10. ปลาช่อนรมควัน
วัสดุ    ปลาช่อน  3  ตัว น้ำหนัก  1  กิโลกรัม  เกลือป่น  150  กรัมน้ำต้ม 850
อุปกรณ์  มีด  เขียง   ชามผสม  ตะแกรงหรือกระด้ง  เครื่องชั่ง  ตู้อบรมควัน
วิธีทำ    1.  ขอดเกล็ดแล้วล้างเมือกที่ตัวปลา  ตัดหัวผ่าท้องเอาไส้ออก
2.  แล่เนื้อปลาเป็นชิ้นตามยาวของตัวปลาหรือผ่าแบะออก
3.  แช่ปลาในน้ำเกลือที่เตรียมไว้โดยให้น้ำเกลือท่วมปลา  15  นาที
4.  ยกปลาขึ้นตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ  30  นาที
5.  หลังจากนั้นนำไปอบในตู้อบรมควัน  65  องศานาน  2-3 ช.ม.
โดยใช้ชานอ้อย  ซังข้าวโพดแห้งเป็นเชื้อเพลิงจะได้ปลาช่อนรมควันที่มี
สีเหลืองทอง
6.  นำออกจากตู้รมควัน  ผึ่งไว้ให้เย็นเก็บใส่กล่องพลาาสติก

 

 

 

Posted on มกราคม 3, 2015, in แบบทดสอบการงาน ง 32104 ม.5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: