แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การดำเนินการทางธุรกิจหมายถึงกิจกรรมการผลิตและจำหน่ายสินค้า
รวมถึงการจัดบริการให้แก่ผุ้บริโภคเพื่อแสวงหาผลกำไรความนิยมและการ
ยอมรับจากผู้บริโภคตลอดจนความเป็นผู้นำในธุรกิจเดียวกันโดยสามารถ
ควบคุมส่วนแบ่งตลาดในอัตราส่วนที่สุงกว่าคู่แข่ง
2.  องค์การธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทบมีหลายรูปแบบการจะเลือก
ประกอบธุรกิจในรูปแบบใดต้องพิจารณาในข้อใด.
ก.  วิธีการจัดตั้ง   ข.  เงินทุน  ค.  ลักษระการดำเนินงาน  ผลตอบแทน
อำนาจหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจ   อายุการดำเนินการ ข้อจำกดด้านกฏหมาย  ความต้องการให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  นโยบาย
ของรัฐบาล    ง.  ถูกทุกข้อ
3. เป็นกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของทำหน้าที่ในการดำเนินงาน
รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆทั้งหมดได้ผลตอบแทนเป็นกำไรและยอมรับความ
เสี่ยงในการขาดทุนเพีบงผู้เดียวหมายถึงองค์การธุรกิจในข้อใด.
ก.  กิจการเจ้าของคนเดียว   ข.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค.  บริษัทจำกัด      ง.  สหกรณ์
4.  เป็นกิจกรรมที่มีบุคคลตั้งแต่  2  คนขึันไปรับผิดชอบในการลงทุนตาม
อัตราส่วนที่ตกลงกันไว้  แบ่งผลกำไร  แบ่งความรับผิดชอบในการดำเนิน
งานและความขาดทุนตามสัดส่วนของเงินลงทุนตามที่ตกลงกันไว้คือ.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ข.  ห้างหุ้นส่วน
5.  ห้างหุ้นส่วนมี  3  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ    ข.  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ค.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด     ง.  ถูกทุกข้อ
6.  เป็นกิจการที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่  2  คนขึ้นไปตกลงร่วมกันลงทุนด้วย
ทุนของแต่ละคนและจัดหาจากแหล่งเงินทุนดำเนินงานร่วมกันเป็นเจ้าของ
กิจการร่วมกันโดยมีผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวไม่จำกัดจำนวนเจ้าหนี้
สามารถฟ้องหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งให้ชำระหนี้ได้แบ่งกำไรในการดำเนินงานเสมอภาคตามเงินทุนตามข้อตกลงหรือตามสัดส่วนของการลงทุนหมายถึง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  5) เฉลยข้อ  ก  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
7.

 

 

 

Posted on มกราคม 18, 2015, in แบบทดสอบการงาน ง 31102 ม.4, แบบทดสอบการงาน ม.4 ง 31102. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: