แนวข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  ข้อใดคือวิธีเลือกซื้อน้ำส้มสายชุ.
ก.  เลือกที่มีสีขาวขุ่น   ข.  เลือกยี่ห้อที่มีคนนิยมมาก
ค.  เลือกที่มีตะกอนอยู่เล็กน้อย   ง.  เลือกที่มีฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิต
2.  วิธีการลวกผักในข้อใดถูกต้องมากที่สุด
ก.  ลวกในน้ำเดือดให้นานๆ    ข.  ลวดในน้ำเดือดในระยะเวลาสั้น
ค.  ใส่ผักพร้อมกับน้ำรอจนเดือดหล่าน
ง.  นำน้ำที่เดือดมาเทราดลงบนผักที่เตรียมไว้
3.  การเลือกซื้อปลาน้ำจืดมีวิธีเลือกซื้ออย่างไร.
ก.  มีกลิ่นเล็กน้อยหรือมีเมือกลื่น  ข.  มีน้ำหนักเนื้อแน่นกดที่อกไม่มีรอย
บุ๋มที่หน้าอก    ค.  ลำตัวสีน้ำเงินเป็นประกาย ตาใสหัวติดตัวแน่น
ง.  ตัวเป็นมัน ตาใสเหงือกสีแดงเนื้อแน่นกดไม่มีรอยบุ๋ม
4.  การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและทำให้มีรสชาติที่ดีควร
เก้บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด.
ก.  ผลผลิตเเริ่มสุกเก็บ  ข.  เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
ค.  เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
ง.   เก็บตอนที่ยังสดอยู่ทำให้เกิดสีสันสวยงาม
5.  ผลไม้ชนิดใดที่จัดอยู่ในประเภทผลรวม
ก.  เงาะ    ข.  ขนุน    ค.  ลำใย      ง.  มะละกอ
6.  เด็กชายชรารินทร์  สีทองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านใด
ก.  เริ่มใช้ความคิดหาเหตุผล  ข.  รับประทานอาหารมากขึ้น
ค.  เริ่มไม่ค่อยรับประทานอาหาร   ง.  เสียงงแตกห้าวมีหนวดเครา
7.  การเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถถึงสิ่งใดเป็นสำำคัญ.
ก.  ความสวยงาม    ข.  ความปลอดภัย 
ค.  ความนิยมของผู้บริโภค     ง.  การโฆษณา
8.  ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตรเกิดจากหลายสาเหตุยกเว้นข้อ
ก.  การมีประสบการณ์ในอาชีพการเกษตร
ข.  ดรคสสัตว์และโรคพืช    ค.  ผลผลิตล้นตลาด  ง.  สภาพดินฟ้าอากาศ
9.  ข้อใดไม่ใช่กลยุทธของงผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร   ก.  รู้ว่าตนเองมีความสามารถและสนใจในด้านใดบ้าง
ข.  เลือกสถานที่ประกอบอาชีพได้เหมาะสม  ค.  รู้นโยบายของภาครัฐ
ง.  ดูเรื่องตลาดท้องถิ่นอย่างเดียว
10. สิ่งใดเป็นของใช้ที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ก.  แว่นตา  ถุงมือ  ผ้าเช็ดจมูก  รองเท้ายาง
ข.  ผ้าเช็ดหน้า  เสื้อคลุม  รองเท้าหนัง  หวี
ค.  ค้อน  ตะปุ  ถุงเท้า     ง.  แก้วน้ำ  รองเท้ายาง  ถุงน่อง  หวี
11. เครื่องมือผสมอาหารคือข้อใด.
ก.  มุ้งลวด   ข.  อุปกรณ์ให้น้ำ ค.  เครื่องมือเวชภัณฑ์  ง.เครื่องชั่งเครื่องบด
12. ุณสมบัติพิเศษของเครื่องสแตนเลสคือข้อใด.
ก.  นำความร้อนได้ดี   ข.  แข็งแรง  ค.  เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบา

จัดทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ง่าย
ง.  ทนความร้อนได้ดีทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมและดูแลรักษาง่าย
13. ข้อใดเป็นประโยชน์ของงานประดิษฐ์ที่มีต่อสังคม
ก.  สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ข.  ฝึกทักษะและความชำนาญในการ
สร้างผลงาน   ค.  ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ง.  ถ่ายทอดวิธีการทำงานให้ชาวต่างประเทศรู้
14. ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก.  ทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ข.  ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
ค.  เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง
15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on มกราคม 23, 2015, in ข้อสอบ O-net ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: