ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม.3 ปี 52

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  1
1.  รีดผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าง ๆ
2.  ฉีดพรมน้ำผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ
3.  รีดผ้าบางก่อนรีดผ้าหนา
4.  เมื่อรีดเสื้อผ้าตัวสุดท้ายถอดปลัีกก่อนรีดเสร็จเล็กน้อย
1.  การรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใดช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด.
ก.   1  2  3       ข.   2  3  4      ค.  3  4   1      ง.  1  2  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  2
1.  จัดอาหารที่ย่อยง่าย  ลดน้ำตาลและไขมันลง
2.  ถ้าบ้านมี  2  ชั้น  จัดที่นอนให้อยู่ชั้นยนเพื่อให้เห็นทิวทัศน์รอบ ๆ บ้าน
3.  พาไปเดินทางไกลในป่าดงดิบชมนกชมไม้เพื่อให้เหนื่อยมากๆ
จะหลับง่ายขึ้น
4.  จัดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความจำเป้นและดูแลให้สะอาด
2.  ถ้าภายในบ้านมีคุณยายอายุ  75  ปี  ต้องดูแลท่านอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดี
ก.  1  และ  2      ข.  2  และ  3     ค.  3  และ  4      ง.  4  และ  1
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  3
1.  ข่า     ตะไคร้     มะกรูด
2.  มะม่วง     มะละกอ    แค
3.   โฆก        ไม้เต็ง      มะฮอกกะนี
4.  หมากแดง    ปาล์มขวด    ปาล์น้ำพุ
3.  ถ้าบ้านของเด็กหญิงมาลีมีพื้นที่  200  ตารางวา  การปลูกต้นไม้ประดับ
ตกแต่งบ้าานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลุกป่า  3  อย่างประโยชน์ต้องปลูกพืชชนิดใดบ้าง.
ก.  1  2  และ  3     ข.  2  3  และ  4    ค.  1  3  และ 4    ง.  1  2  และ  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  4
1.  ขันน้ำ  ใบไม้ต่าง ๆ  ดอกไม้  ธูปเทียน
2.  ต้นกล้วย  ใบตอง  ดอกไม้  ธูปเทียน
3.  ขนมปัง  ผักต่างๆ  ดอกไม้  ธูปเทียน
4.  ไม้ไผ่  แผ่นยาง  ดอกไม้  ธูปเทียน
4.  ถ้านักเรียนจะประดิษฐ์กระทงเพื่อใช้ในวันลอยกระทงต้องนำวัสดุชนิด
ใดมาทำกระทงเพื่อช่วยอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม.
1.  1   และ  2     2.  2  และ  3     3.  3  และ  4     4.  4  และ  1
ข้อมูนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  4
1.  มีประโยชน์
2.  มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  กระบวนการผลิตง่าย
4.  กระบวนการผลิตต้องปลอดภัย
5.   การทำงานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิลเป็นของใช้ตกแต่งบ้านต้อง
มีหลักการประดิษฐ์ตามข้อใด.
ก.  1  และ  2     ข.  2  และ  3     ค.  2  และ  4     ง.  4  และ  1

Posted on มกราคม 25, 2015, in ข้อสอบ O-net ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: