ครูผการ่วมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้าน เข้าวัด พัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมที่บ้านสองคร

ครูผกาเยี่ยมบ้านนักเรียน  บ้านสองคร  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
ตามโครงกการเยี่ยมบ้าน  เข้าวัดพัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ประชุมผู้ปกครองเรื่องวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ผลการเรียน
นักเรียน นักกเรียนทที่มีปัญหา ติด  0 ร  มส เรื่องความประพฤติของนักเรียน
ตอบปัญหาเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ปกครองสงสัยเกี่ยวกับบุตรหลานลูกนักเรียน
ในปกครอง  เยี่ยมบ้านนนักเรียนทุกคนเพื่อดูสภาพทั่วไปสอบถามการดำรง
ชีวิตของนักเรียนแต่ละคน  การเดินทางไปโรงเรียน  ค่าอาหารกลางวัน
ค่ารถรับส่ง ปัญหาทั่วๆไปและตรวจเยี่ยมการปลูกพืชตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ถวายเพลร่วมกับ
ผู้ปกกครอง รับประทานอาหารร่วมกันและพัฒนาชุมชนในการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ข้อมูลต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับตัวนักเรียนและจะนำไป
วางแผนในการจัดการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
IMG_3225
IMG_3192 IMG_3178

Posted on กุมภาพันธ์ 22, 2015, in ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูผกา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: