แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งและการเก็บรักษา ง 30230 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การเลือกซื้ออาหารสดข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ซื้ออาหารตามข้อจำกัดในวงเงินที่กำหนด
ข.  ซื้ออาหารที่มีคุณค่าตามหลักอาหาร  5  หมู่
ค.  ซื้อาหารที่มีปริมาณมาก  ราคาถูก
ง.  สำรวจราคาจากร้านค้าพอสมควร
เฉลยข้อ  ง
2.  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล
ก.  ประหยัดเงิน    ข.  เลือกกซื้อได้ตามใจชอบค.  ได้อาหารสด  ราคาถูก    ง.  อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย
เฉลยข้อ  ง  อาหารสะอาดรสชาติอร่อยไม่ใช่เหตุผลในการเลือกซื้ออาหาร
3.  การเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด.
ก.  รสชาติ     ข.  สภาพร่างกาย      ค.  ประโยชน์       ง.  เงิน
4.  การเลือกซื้ออาหารที่มีในท้องถิ่นดีอย่างไร.
ก.  ได้อาหารสดใหม่  หาง่าย รักษาคุณค่าทางโภชนการได้สูง                     ข.  คุณภาพสูง  ราคาถูก  ค.  ประหยัดเวลา     ง.  มีให้เลือกมาก    เฉลยข้อ  ก
5.  อาหารชนิดใดที่มีตามฤดูกาล.
ก. น้ำนมจากสัตว์   ข.  เนื้อสัตว์  ไข่   ค.  ผักแและผลไม้  ง. ของแห้ง ของเค็ม
เฉลยข้อ  ค  ผักและผลไม้
6.  ถ้าครอบครัวของนักเรียนมีรายได้ต่ำอาจเลือกอาหารที่มีคุณค่าสูงทัดเทียมอาหารของครอบครัวที่มีรายได้สูงได้เมื่อใช้เกณฑ์การเลือกซื้อข้อใด.
ก.  ซื้ออาหารตามฤดูกาล    ข.  ซื้ออาหารที่มีในท้องถิ่น
ค.  ซื้ออาหารที่มีจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
เฉลยข้อ  ง  ซื้ออาหารตามฤดูกาลและมีในท้องถิ่น
7.  ข้อใดคือข้อเสียของอาหารที่ไม่มีในท้องถิ่น
ก.  เป็นอาหารที่หายาก   ข.  ส่งมาจากที่อื่น   ค.  เป็นอาหารที่มาจากแหล่งผลิตไกล ๆ ผู้ขายเพิ่มค่าขนส่ง  ราคาแพง  อาหารมีสภาพไม่ดีเพราะผ่านผู้ขายหลายมือ สสุญเสียคุณค่าทางโภชนาการ   ง.  ถูกทุกข้อ
8.  ถ้าต้องการทำเนื้อย่างควรใช้เนื้อตรงส่วนใดจึงจะเหมาะ
ก.  เนื้อสันใน   ข.  เนื้อสะโพก    ค.  เนื้อโคนขา      ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
เฉลยข้อ  ง  เนื้อสันในและเนื้อสะโพกเพราะเป็นเนื้อที่มีไขมันปนเนื้อจะนุ่มเวลาย่างไม่แห้งจนเกินไปเป็นเนื้อดีมีไไขมันปนอยู่ทั่ว ๆ ไปไม่มีพังผืดเปื่อยดีเมื่อประกอบอาหารจะสุกเร็ว  ปิ้ง  ย่าง  ทอดและ อบ
9.  นักเรียนมีวิธีเลือกซื้อเนื้อวัวตามข้อใด.
ก.  เนื้อสีแดงสด  มันสีเหลือง    ข.  เนื้อสีแดงสด  มันสีขาว
ค.  เนื้อสีชมพู  มันสีขาว    ง.  เนื้อสีชมพู  มันสีเหลือง
เฉลยข้อ  ก  เนื้อสีแดงสด  มันสีเหลือง
10. เนื้อหมุที่ดีมีลักษณะอย่างไร. (ใช้ตัวเลือกข้อ  9)  เฉลยข้อ  ค 
11. ถ้าต้องการซื้อไก่หรือเป็ดอ้วน ๆ มีวิะีการเลือกอย่างไร.
ก.  มีน้ำหนัก  หนังบาง    ข.  เนื้อตรงอกหนา  ขาไม่ผอม
ค.  หนังตึง  เนื้อมีกล้าม     ง.  ตีนนุ่ม  เดือยสั้น    เฉลยข้อ  ง
12. ปลาชนิดใดที่ต้องเลือกผิวสีเขียวคล้ายสีรุ้ง
ก.  ปลาสวาย    ข.  ปลาตะเพียน    ค.  ปลาทู      ง.  ปลาสีกุน
เฉลยข้อ  ค  ปลาทู
13. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารสด
ก.  ปลาน้ำจือตัวต้องเป็นมันสดใส  เนื้อแข้งพื้นท้องไม่ผุ เกล็ดเกาะกันแน่น
ข.  กุ้งต้องสดห้วติดกับลำตัวแน่นตาใสตัวมีสีเขียวปนน้ำเงินสดใสเปลือกแข็ง
ค.  หอยปากต้องหุบแน่นเมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าและไม่หุบหอยมีชีวิต
ง.  ปูทะเลสดมีสีเขียวเข้ม  อ้วน  หนัก  ตัวใส  ก้ามใหญ่  สีไม่แดงจัด เปลือกบางตรงหน้าอกจะแข็งกดไม่ลงถ้าต้องการรับประทานปูเนื้อให้เลือกปูตัวผู้
เฉลยข้อ  ค หอยสดที่มีชีวิตเมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าและหุบเร็วถ้าเป็นหอยที่แกะเอาเปลือออกแล้วต้องมีสีสดใส  ตัวหอยอยู่ในสภาพดีไม่ขาดรุ่งริ่ง
14. กุ้งสดมีวิธีเลือกอย่างไร.
ก.  ตาใส  เนื้อใส  เปลือกแข็ง    ข.  เปลือกนิ่ม  เนื้อนิ่ม  ตาใส
ค.  มีไข่เต็มท้อง    ง.  มันที่หัวสีน้ำตาล   เฉลยข้อ   ก
15. หอยแครงสดมีลักษณะอย่างไร.
ก.  ปากอ้าและหุบไม่สนิท    ข.  ปากอ้าและหุบได้สนิท
ค.  มีกลิ่น  ปากหุบสนิท    ง.  มีเมือก  ปากหุบไม่สนิท   เฉลยข้อ  ข
16. ปูตัวเมียมีข้อสังเกตได้อย่างไร.
ก.  สีเขียวเข้ม  มีน้ำหนัก    ข.  ก้ามใหญ่   ค.ฝาปิดหน้าอกเล็ก
ง.  ฝาปิดหน้าอกใหญ่    เฉลยข้อ  ง
17. ไข่เก่ามีลักษณะอย่างไร.
ก.  ไข่แดงอยู่ตรงกลาง    ข.  เปลือกมีสีนวล   ค.  เปลือกเป็นมัน
ง.  เปลือกใส     เฉลยข้อ  ค
18. ผักในข้อใดมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด.
ก.  ผักตำลึง    ข.  แตงกวา    ค.  ผักกาดขาว    ง.  กะหล่ำปลี  เฉลยข้อ  ก
19. ฟักทองที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  สีเหลืองอมเขียวมีน้ำหนัก   ข.  สีเหลืองจัดไส้และเมล็ดแห้ง
ค.  ผิวเรียบ  ไม่มีเมล็ด    ง.  ผิวขรุขระ  สีเขียวจัด
เฉลยข้อ  ก  สีเหลืองอมเขียวมีน้ำหนัก
20. ทำไมจึงไม่เลือกขนุนที่มีก้านใหญ่
ก.  แกนในยาว  ยวงโต    ข.  แกนในโต  ยวงสั้น
ค.   เนื้อบางรสหวานน้อย    ง.  เนื้องบางนิ่ม  มียางมาก
เฉลยข้อ  ข  แกนในโต  ยวงจะสั้น
21. ลักษณะพริกตามมข้อใดที่ไม่ควรนำมาประกอบอาหาร.
ก.  รสเผ็ดจัด       ข.  เม็ดหงิกงอ     ค.  สีแดงคล้ำเกือบเป็นสีดำ
ง.  เม็ดเล็กสีแดงยาว    เฉลยข้อ  ข  เม็ดหงิกงอ
22. กระเทียมโทนคือกรระเทียมชนิดใด.
ก.  มีเนื้อมาก  หัวเล็ก  มีกลีบเดียวใน 1 หัว ข. กระเทียมที่มีหัวเดียวหลายกลีบ
ค.  มีเปลือกหุ้มเรียบเป็นมัน   ง.  กระเทียมที่ปลูกแถบภาคเหนือ
เฉลยข้อ  ก  มีเื้อมาก  หัวเล้ก  มีกลีบเดียวใน 1  หัว
23. ลักษณะอาหารกระป๋องที่ดีเป็นอย่างไร.
ก.  บอกชนิดของโลหะที่นำมาประกอบ   ข.  เรียบทั้งฝาและก้น
ค.  เมื่อเปิดกระป๋๋องมีลมดันอกมา   ง.  ภายในกระป๋องเป็นสีดำคล้ำ
เฉลยข้อ  ข  เียบทั้งฝาและก้น
24. เมื่อเปิดอาหารกระป่องแล้วให้นำอาหารไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคกี่นาที
ก.  5  นาที    ข.   10  นาที      ค.   15  นาที   ง.  20  นาที  เฉลยข้อ  ค
25. ข้อใดคือลักษณะภายนอกของอาหารกระป๋อง
ก.  ฉลากต้องระบุชื่อทางการค้า  เลขทะเบียนอาหาร  ชื่อโรงงาน  สถานที่ตั้งของโรงงาน
ข.  วันเดือนปีที่ผลิต    ค.  น้ำหนักสุทธิ  น้ำหนักเนื้ออาหาร   ชนิดและวัตถุเจือปนในอาหารเช่นวัตถุกันเสีย
ค.  ลักษณะของกระป๋องต้องเรียบทั้งฝาและก้นไม่โปร่งหรือนูนเพราาะมีก๊าซอยู่ข้างในซึ่งเกิดจากการเน่าเสียของอาหารเนื่องจากมีเชื้อโรค
ง.  ถูกทุกข้อ
26

 

 

 

 

 

 

Posted on มิถุนายน 24, 2015, in แบบทดสอบรายวิชาการประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: