แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องครัวและอุปกรณ์การทำครัว ง 30230 ม.4 รายวิชาการประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ส่วนใดของบ้านที่มีกิจกรรมมากที่สุดในแต่ละวันง
ก.  ห้องน้ำ   ข.  ห้องครัว     ค.  ห้องนอน     ง.  ห้องพักผ่อน
อาหารเป็นห้องที่ใช้มากที่สุดเพราะใน  1  วันรับประเฉลยข้อ  ข  ห้องครัวเพราะเป้นสสถานที่ประกอบอาหารหรือรับประทานทนอาหาร  3  มื้อ
2.  ที่คว่ำชามควรวางในตำแหน่งใดของห้องครัว.
ก.  อยู่ทางซ้ายมือของอ่างล้าง    ข.  อยู่ทางขวามือของอ่างล้าง
ค.  อยู่ทิศทางที่มีแดดส่องถึง   ง.  อยู่ใกล้ ๆ เตาหุงต้ม
เฉลยข้อ  ข  อยูทางขวาของอ่างล้าง
3.  เพราะเหตุผลใดจึงจ่ายของสดสัปดาห์ละ  1-2  ครั้ง.
ก.  ประหยัดเงิน    ข.  ประหยัดเวลา     ค.  ได้อาหารสดและใหม่
ง.   ถุกทั้งข้อ  ก และ ข   เฉลยข้อ  ง
4.  ข้อใดคืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน.
ก.  อ่างล้างหรือที่ล้าง    ข.  ที่คว่ำชาม  ตู้เก็บถ้วยชาม  โต๊๊ะประกอบอาหารค.  ตุ้เย้น  เตาหุงต้ม   ง.  ถูกทุกข้อ     เฉลยข้อ  ง
5.  อุปกรณ์ครัวในข้อใดทีี่จัดอยุ่ในประเภทจำเป็นมาก.
ก.   เตา  กระทะ  ตะหลิว    ข.  ช้อนไม้  คีีมจับอาหาร
ค.  ขันน้ำ  ชามแก้ว   กระชอน     ง.  ทัพพี  พายยาง   ถาดอบ
เฉลยข้อ   ก  เตา  กระทะ  ตะหลิว
6.  หลังจากใช้เตาแก๊สแล้วทุกครั้งควรทำความสะอาดอย่างไร.
ก.  ใช้ผ้าสะอาดเช็ดหลาย  ๆ ครั้ง   ข.  ขัดด้วยฝอยขัดแล้วใช้ผผ้าสะอาดเช็ด
ค.  ใช้ฟองน้ำฟอกสบู่หรือผงวักฟอกเช้ดแล้วใช้ผ้าสะอาดเช้ดให้แห้ง
ง.  ใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดถูเฉพาะที่รอยเปื้อนเท่านั้น
เฉลยข้อ  ค
7.  ถ้าต้องการเก็บผักในตู้เย็นควรเก็บในช่องไหนของตู้เย็น.
ก.  ใต้ช่องแข็ง    ข.  ชั้นบนสุด     ค.  ชั้นกลาง  ง.  ชั้นล่างสุด   เฉลยข้อ  ง
8.  ภาชนะชนิดใดไม่ควรนำไปทำแกงส้ม.
ก.  หม้อเคลือบ     ข.  หม้อออะลูมิเนียม   ค.  หม้อสแตนเเลส
ง.  หม้อที่ไม่มีฝาปปิด   เฉลยข้อ   ค
9.  ข้อใดคือวิธีทำความสะอาดรอยไหม้หม้อเคลือบ.
ก.  ใช้ฟองน้ำถูให้รอยไไหม้หายไป    ข.  ใช้ผ้าล้างชามถูให้รอยไหม้หายไป
ค.  ใข้เหล็กหรือโลหะขูดรอยไหม้แล้วใช้น้ำสะอาดล้าง
ง.  ใช้เบกิ้งโชดา  1  ช้อนชาผสมน้ำเล็กน้อยเทน้ำร้อนลงในหม้าอนำไปตั้งไฟรอยไหม้จะหายไป    เฉลยข้อ  ง
10. กระทะและมีดเป็นเครื่องครัวที่ทำด้วยเหล็กมีส่วนผสมของโลหะในข้อใด.
ก.  ทองแดง  โครเมียม     ข.  นิเกิล  ทองเหลือง
ค.  นิเกิล  โครเมียม        ง.  ทองเหลือง  ทองแดง   นิเกิล
เฉลยข้อ  ค  นิเกิล  โครเมียม
11. ข้อใดคือวิธีทำความสะอาดเครื่องครัวที่เป็นเครื่องเงิน.
ก.  เอาน้ำใส่หม้อลูมิเนียมเติมโชดาซักผ้า  2  ช้อนชาเอาเครื่องเงินลงต้มในหม้อที่ร้อนเช็ดให้แห้งแแล้วขัดด้วยผงขัดเงินแล้วเช็ดด้้วยผ้านุ่ม ๆ
ข.  เอาแช่ไว้ในน้ำต้มมันฝรั่ง  1  ชั่วโมงแล้วนำขึ้นล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง
ค.  ใส่เครื่องเงินลงไปในนมเปรี้ยว  1  ชั่วโมงแล้วล้างธรรมดาเช็ดให้แห้ง
ง.  ถูกทุกข้อ    เฉลยข้อ  ง
11. ภาชนะในครัวข้อใดไม่มีปฏิกริยากับอาหาารที่เป็นกรด.
ก.  เครื่องเงิน      ข.  เครื่องเหล็ก      ค.  เครื่องอลูมิเนียม    ง.  ถูกทั้ง  ข  ค
เฉลยข้อ  ง  เครื่องเหล็กและเครื่องอะลูมิเนียม

12. เครื่องใช้ทีเป็นอลูมิเนียมควรทำความมสะอาดอย่างไร.
ก.  ขัดด้วยสก๊อตไบร์และสบู่    ข.  ขัดด้วยสก๊อตไบรืและวิม
ค.   ขัดด้วยฝอยขัดและผงซักฟอก     ง.  ข้ดด้วยฝอยขัดและสก๊อตไบร์
เฉลยข้อ  ก  ขัดด้วยฝอยขัดสก๊อตไบร์และะสบู่
13. หม้อหุงต้มชนิดใดเก็บรักษาง่าย
ก.  หม้อเคลือบ     ข.  หม้ออะลูมิเนียม     ค.  หม้อมีหู     ง.  หม้อไม่มีหุ
เฉลยข้อ   ข   หม้ออะลูมิเนียม
14. ก่อนใช้เต่าแก๊สสต้องปฏิบัติอย่างไร.
ก.  เปิดสวิตซ์ที่เตา         ข.  จุดไม้ขีด        ค.  เปิดวาวล์ที่ถังแก๊ส
ง.  เปิดสวิสและจุดไม้ขีดพร้อม ๆ กัน     เฉลยข้อ  ค
15. ภาชนะชนิดใดที่ดุดกลิ่นอากาศมากที่สุด
ก.  เคลือบ       ข.  พลาสติก       ค.  แก้ว     ง.  ทองแดง      เฉลยข้อ  ข
16. ควรใช้อุปกรณ์ชนิดใดในการทำมัันเชื่อม.
ก.  ถาด  หม้อหุงข้าาว  มีด     ข.  กระทะทอง  ช้อนไม้  มีด
ค.  หม้อตุ๋น  ตะแกรง  มีด     ง.  ลังถึง  มีด  กระชอน
เฉลยข้อ   ข  กระทะทอง  ช้อนไม้  มีด
17. ถ้าขาดที่ร่อนแป้งควรใช้อะไรแทน
ก.  กระจาด    ข.  กระด้ง     ค.  กระชอน     ง.   ทัพพีโปร่ง    เฉลยข้อ   ค
18. ข้อใดคือการทำความมสะอาดเครื่องแก้ว
ก.  แปรงพลลาสติชุบผงซักฟอก   ข.  ฝอยเหล็กกับผงซักฟอก
ค.  ฟองน้้ำชุบผงซักฟอก      ง.  ฟองน้ำและสบุ่ถูด้วยมือ
เฉลยข้อ  ง  ควรล้างด้วยน้ำสบุู่อุ่น ๆแลล้วใช้เกลือผสมมน้ำลลงในแก้วเขย่าล้างให้สะอาดเนื้อแก้วจะใส
19. ชามมออ่างชนิดใใดที่เหมาะสำหรับใช้เป็นชามผสมมากที่สุด
ก.  ชามอ่างเคลือบ     ข.  ชามอ่างพลาสติก
ค.  ชามอ่างอลุมิเนียม    ง.  ชามอ่างสแตนเลส    เฉลยข้อ  ง
20. หลักการทำความสะอาดห้องครัวเพิ่มเติม
20.1  ทำความสะอาดข้างฝา  เพดาน  เดือนละ  2  ครั้ง
20.2  จัดตู้ถ้วยชาม  ตู้เก็บของแห้งต่างๆ   สัปดาห์ละ  1  ครั้ง
20.3นำอาหารแห้งชนิดต่าง ๆเช่่น  กะปิ  น้ำปลา  แป้ง  ปลาเค็ม  ถั่วเมล็งแห้งออกผึ่งแดดสัปดาห์ละ  1  ครั้ง

 

 

 

 

 

 

Posted on กรกฎาคม 4, 2015, in แบบทดสอบรายวิชาการประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: