แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารทดแทนและอาหารเสริม ง 30230 ม.4 รายวิชาการประกอบอาหารไทย

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกาากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ในปัจจุบันอาหารประเภทเนื้อสัตว์มีราคาสูงจำเป็นต้องหาอาหารทดแทนที่มีโปรตีนทัดเทียมกันแต่ราคาถูกอาหารทดแทนเนื้้อสัตว์คือข้อใด.
ก.  ถั่วเขียว      ข.  ถั่วเหลือง      ค.  ถั่วแดง  ถั่วดำ    ง.  ถูกททุกข้อ
เฉลยข้อ    ง  ถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิด
2.  อาหารทดแทนหมายถึงข้อใด.
ก.  อาหารชนิดหนึ่งที่หาง่ายและราคาถูกกว่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งนำมาเสริมหรือใช้แทนอาหารชนิดเดิม
ข.  เป็นอาหารที่นำมาเพิ่มเติมในอาหาารที่บริโภคปกติเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วยตามทีี่ร่างกายต้องการ
ค.  อาหารชนิดต่าง ๆในอาหารหลัก  5  หมู่สามารถประกอบได้ในครัวเรือนและนำมาเสริมให้แก่ทารกตั้งแต่  3  เดือนขึ้นไป
ง.  อาหารเสริมกึ่งสำเร้จรูปที่สามารถผลิตได้เองในครอบครัวประกอบด้วยข้าวคั่วถั่วคั่วงาคั่ว
เฉลยข้อ  ก
3.  อาหารเสริมหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  2) เฉลยข้อ  ข
4.  อาหารเสริมตามวัยหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ค
5.  อาหารเสริมที่ผลิตเองในครอบครัวหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ 2)  ง
6.  อาหารในข้อใดที่จัดว่าเป็นอาหาารทดแทนหรืออาหารเสริม
ก.  ข้าวบด     ข.  นมโคสด    ค.  นมถั่วเหลือง    ง.  สลัดผักสด   เฉลยข้อ  ค
7.  ข้อใดไม่ใช่เป็นผลผลิตของถั่วเมล็ดแห้ง
ก.  ขนมเทียนแก้ว   ข.  ขนมลืมกลืน   ค.  เต้าส่วน  ง.  ข้าวฟ่าง  เฉลยข้อ  ง
8.  อาหารชนิดใดที่เรียกว่า  อาหารเสริมตามวัย
ก.  นมผง    ข.  ปลาป่น    ค.  ข้าวคั่ว     ง.  กล้วยบด    เฉลยข้อ  ง
9.  อาหารชนิดใดใช้แทนกันได้
ก.  โปรตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์     ข.  เต้าหู้แทนข้าวและแป้ง
ค.  ผลไม้สุกแทนน้ำตาลและน้ำ    ง.  ถั่วงอกแทนถั่วฝักยาว
เฉลยข้อ  ก 
10. อาหารประเภทต้มยำที่่ต้องใช้มะนาวถ้าไม่มีมะนาวใช้ผลไม้ชนิดใดแทน
ก.  มะขามป้อม    ข.  มะยงชิด    ค.  มะปรางดิบ      ง.  มะเขือเทศ  เฉลยข้อ  ง
11. ถั่วงอกหัวโตทำมาาจากพืชชนิดใด.
ก.  ถั่วเเขียว     ข.  ถั่วเหลือง     ค.  ถั่วลิสง     ง.  ถั่วแดง   เฉลยข้อ  ก
12. ถั่วเหลืองแห้ง  1  ถ้วยมีคุณค่าเท่ากับอาหารชนิดใดในปริิมาณ  1  ถ้วยเช่นเดียวกัน
ก.  เนื้อสัตว์        ข.  กะทิ         ค.  เนย       ง.  นม     เฉลยข้อ  ก
13. อาหารต่อไปนี้ข้อใดที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนมากที่สุด
ก.  ถั่วเหลือง     ข.  เนื้อปลา     ค.  เนยแข็ง     ง.  ไข่     เฉลยข้อ   ก
14. ในถั่วเหลืองมีน้ำย่อยทำลายสารชนิดใด
ก.  วิตามินเออและซี     ข.  วิตามินอี     ค.  วิตามินซี    ง.  เกลือแร่
เฉลยข้อ  ง เมืื่อนำถั่วงอกมาสับละเอียดหรือสับให้ถูกอากาศจะทำให้วิตามินซีเสื่อมลงเพราะในถั่วเหลืองมีน้ำย่อยชนิดหนึ่งซึ่งจะทำลายวิตามินซีเเมื่อถูกอากาศทำให้วิตามินซีเสื่อมลง

 

 

 

Posted on กรกฎาคม 5, 2015, in แบบทดสอบรายวิชาการประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: