ใบความรู้ที่ 3.3 เรื่องรูปแบบประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ง 33106 ม.6

ใบความรู้ที่ 3.3 เรื่องรูปแบบประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ง 33106 ม.6

ใบความรู้ที่  3.3  เรื่องรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา  ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา   5  นาที
การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต  ผู้บริโภคหรือประชาชนและรัฐบาลจึงแบ่งรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามความสัมพันธ์ของคุ่ค้าได้  5  รูปแบบดังนี้
1.  ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ  เป้นรูปแบบที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นบริการแก่ผู้ปรระกอบการด้วยกันในลักษณะตลาดกลางการค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่มีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเจรจาตกลงหรือขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการ
2.  ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค  เป็นรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้บริโภคในด้านการโฆษณาแสดงสินค้าและบริการ  สั่งซื้อ  ชำระเงิน  จัดส่งสินค้าและบริการ  เช่น  ซีดีเพลง  วีดีโอ  เสื้อผ้า  เครื่องสำอาง  อาหารตามสั่งดิลิเวอร์ตลอดจนบริการหลังการขายรวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตรา หลักทรัพย์ทองคำหรือน้ำมันทางอิเล็กทรอนิกส์
3.  ผูู้บริโภคกับผู้บริโภค  เป็นรูปแบบธุรกิจติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร  สินค้าและบริการในกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเช่นการซื้อชายสินค้ามือสอง
4.  ผู้ประกอบการกับรัฐบาล  เป็นรูปแบบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของหน่วยงานรัฐบาลจากผู้ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.  รัฐบาลกับผุ้บริโภค  เป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ไม่หวังผลกำไรแต่เน้นการบริการที่รัฐบาลมีให้แก่ผู้บริโภคหรือประชาชน  เช่นการคำนวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เนต  การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  การติดต่อทำทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย  การให้ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆไปใช้
ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคดังนี้
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
1.  เพิ่มยอดขายแก่ธุรกิจ
2.  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทั่วถึง
3.  เพิ่มประสิทธิภาพภายในระบบสำนักงาน
4.  เพิ่มสินค้าและบริการใหม่ได้ง่าย    5.  ลดภาระสินค้าคงคลัง
6.  ลดเวลาในการผลิต  7.  ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
8.  ลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ชำระค่าสินค้าและบริการและการจัดส่ง
ประโยชน์ต่ผู้บริโภค
1.  มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกมากมาย
2.  ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการเลือดซื้อสินค้าและบริการได้ตลอด  24  ชั่วโมง
3.  มีข้อมูลสินค้าและบริการเพียงพอสำหรับการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาเพื่อตัดสินใจเลือกวื้อสิ่งที่ดีที่สุด
4.  ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่ทำให้สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น

Posted on มกราคม 9, 2016, in ใบความรู้ ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: