หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องธุรกิจยุคใหม่ ง 33106 ม.6

ใบความรู้ที่ 6 เรื่องธุรกิจยุคใหม่  ง  33106  ม.6
ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายและภาพลักษณ์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินงานทางธุรกิจซึ่งเรียกธุรกิจรูปแบบนี้ว่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ
ความหมายของพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ(E-Commerce  ย่อมาจาก  Electronic  Commerce)หมายถึงการดำเนินธุรกิจทุกประเภทซึ่งครอบคุมการซื้อขายโฆษณาสินค้า  การบริการ  การโอนเงิน  และการประมูลสินค้าผ่านระบบสื่อสารคมนาคมซึ่งประกอบด้วย  เครือข่ายอินเทอร์เนต  ระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์  ดาวเทียม  โทรศัพท์  โทรสาร
ความเป็นมาของพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซเริ่มมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513โดยการโอนเงินทางอิเลกทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานในบริษัทใหญ่ๆและสถาบันทางการเงินจนถึงยุคอินเทอร์เนต  พ.ศ. 2533 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนตเป็นจำนวนมาก ระบบการค้าอิเลกทรอนิกส์จึงเติบโตอย่างรวดเร็วใน พ.ศ.  2537-2542 พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซได้รับการยอมรับอย่างมากในสหรัฐอเมริกา
สำหรับประเทศไทย ประมาณพ.ศ. 2544 รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวสนับสนุนการค้าแบบพานิชย์อิเลกทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถขยายต่อเนื่องมีการสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และสินค้าภายใต้ชื่อ  โอท็อป(OTOP)หรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยอาศัยช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์

 

Posted on กุมภาพันธ์ 15, 2016, in ใบความรู้ ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: