ใบความรู้ที่ 7 เรื่องสร้างประสบการณ์ในอาชีพ ง 33106 ม.6

ใบความรู้ที่ 7 เรื่องสร้างประสบการณ์ในอาชีพ ง 33106 ม. 6
การจัดนิทรรศการ
1.  ความหมายของการจัดนิทรรศการ  หมายถึง  การจัดแสดงข้อมูล  เนื้อหา ผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุสิ่งของอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีการวางแผนและออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู  การฟัง  การสังเกต  การจับต้องและทดลอง
2.  ความสำคัญของนิทรรศการ  เป็นสื่อที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีเนื่องจากความหลากหลายของสื่อสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.คุณสมบัติของผู้จัดนิทรรศการ  ผู้จ้ดนิทรรศการต้องมีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาหรือการทำความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวิทยาการแขนงต่างๆ
4.  ประเภทนิทรรศการมีหลายประเภทดังนี้
4.1  นิทรรศการจำแนกตามขนาดของนิทรรศการได้แก่
1  การจัดแสดงหรือจุลนิทัศน์
2.  นิทรรศการทั่วไป
3.  มหกรรมหรือนิทรรศการขนาดใหญ่ระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2  นิทรรศการจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการจัด ได้แก่
1.  นิทรรศการเพื่อการศึกษา
2.  นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
3.  นิทรรศการเพื่อการค้า
4.3  นิทรรศการจำแนกตามระยะเวลาในการจัด ได้แก่
1.  นิทรรศการถาวร
2.  นิทรรศการชั่วคราว
3.  นิทรรศการเคลื่อนที่หรือนิทรรศการหมุนเวียน
4.4  นิทรรศการจำแนกตามสถานที่ที่ใช้ในการจัด  ได้แก่
1.  นิทรรศการในอาคาร
2.  นิทรรศการกลางแจ้ง
3.  นิทรรศการกี่งในอาคารกึ่งกลางแจ้ง

Posted on กุมภาพันธ์ 15, 2016, in ใบความรู้ ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: