ครูผกาสั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3 ทุกคนทุกห้องเรียน
1.  ศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตทุกใบความรู้ในเว็บไซต์ krupaga
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียน
3.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้ลงในสมุดบันทึกรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3
4.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต เว็บไซต์ krupaga
5.  ทำข้อสอบเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เว็ตไซต์ krupaga
6.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตส่งสมุดบันทึกคะแนน

Posted on สิงหาคม 13, 2016, in krupaga สั่งงาน ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: