ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7 รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าชนิดใดที่ซักแล้วไม่ต้องรีด
ก.  ผ้าลินิน   ข.  ผ้าพอลิเอสเทอร์    3  ผ้าฝ้าย     4.  ผ้าอะซิเตต
เฉลยข้อ  2  เพราะผลิตจากใยสังเคราะห์ไม่ยับง่ายจึงไม่ต้องรีบ
2.  สิ่งใดช่วยให้สามารถดูแลเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของผ้าและการตัดเย็บ
ก.  คำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของสารซักฟอก   ข.  สัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า
ค.  ถุงใส่เสื้อผ้าที่ซื้อมาจากร้านค้า       ง.  วิธีการใช้เครื่องซักผ้า
เฉลยข้อ  ข  เพราะสัญลักษณ์บนป้ายผ้าจะบอกวิธีการดูแลเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าชนิดนั้น
3.  ข้อใดเป็นการขจัดรอยเปื้อนเลือดบนผ้าฝ้ายที่ถูกต้อง.
ก.  แช่น้ำและใช้แอมโมเนียเจือจางเช็ดจึงนำไปซัก
ข.  โรยแป้งข้าวเหนียวบนรอยเปื้อนแล้วนำไปซัก
ค.  เช็ดออกด้วยน้ำปูนใสแล้วซักด้วยน้ำสะอาด
ง.  เช็ดออกด้วยน้ำเกลือกแล้วล้างด้วยน้ำสบู่
เฉลยข้อ  ก  เพราะน้ำและแอมโมเนียคุณสมบัติที่จะช่วยทำให้รอยเลือดจางลงก่อนนำไปซักตามปกติ
4.  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีระดับกลางทั้งหมด.
ก.  ยาสมุนไพร  กังหันลม    ข.  นาโนเทคโนโลยี  อ่างเก็บน้ำ
ค.  เรือยนต์ลากจูง  เครื่องขูดมะพร้าว    ง.  การผลิตอาหารกระป๋อง  เรือพาย
เฉลยข้อ  ค  เพราะใช้เครื่องยนต์ในการทำงานและใช้งานได้ง่าย  เมื่อมีผู้แนะนำเหมือนกัน
5.  เพราะเหตุผลใดจึงไม่ควรรีดผ้าไหมหลังพรมน้ำทันที
ก.  เพราะผ้าจะมีกลิ่นอับ      ข.  เพราะผ้าจะหดตัวขณะรีด
ค.  เพราะผ้าจะด่างและไม่เรียบ     ง.  เพราะผ้าจะมีความมันเงามากเกินไป
เฉลยข้อ  ค  เพราะน้ำยังไม่ซึมเข้าเส้นใยผ้าเมื่อถูกความร้อนจึงด่างและไม่เรียบ
6.  การตากผ้าโดยกลับเอาด้านในออกมีจุดประสงค์เพื่ออะไร.
ก.  เพื่อให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น     ข.  เพื่อป้องกันผ้าสีซีดจาง
ค.  เพื่อให้ผ้ามีกลิ่นหอม     ง.  เพื่อป้องกันผ้าหดตัว
เฉลยข้อ  ข  เพราะด้านนอกเมื่อไม่ถูกแดดสีก็จะไม่ซีดจาง
7.  เสื้อผ้าในข้อใดเมื่อซักแล้วห้ามบิด.
ก.  เสื้อผ้าฝ้าย    ข.  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์    ง.  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
เฉลยข้อ  ง  เพราะถ้าบิดแล้วเลี่ยมและลูกปัดจะหลุดหรือแตกหักได้
8.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอาหารประเภทสำรับ.
ก.  มีเครื่องเคียงของแนม    ข.  จัดเสิร์บนถาดหรือขันโตก
ค.  ใช้ภาชนะใส่อาหารมีขนาดเดียวกันทั้งหมด   ง.  ต้องคลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันเป็นจานเดียว
เฉลยข้อ  ค  เพราะอาหารในสำรับมีหลายชนิดทั้งน้ำพริก  แกง  ผัด  ทอด  จึงต้องใช้ภาชนะ
แตกต่างกันตามลักษณะของอาหาร
9.  คอมพิวเตอร์จัดเป็นเทคโนโลยีระดับใด.
ก.  ระดับพื้นฐาน    ข.  ระดับกลาง     ค.  ระดับพื้นบ้าน    ง.  ระดับสูง
เฉลยข้อ  ง  เพราะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและผู้ใช้งานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกใช้เป็นประจำจึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.รสเปรี้ยวในแกงฮังเลเกิดจากเครื่องปรุงรสในข้อใด.
ก.  มะขามเปียก   ข.  มะนาว     ค.  มะเขือเทศ     ง.  มะเฟือง
เฉลยข้อ  ก  มะขามเปียก  เพราะมะขามเปียกมีรสเปรี้ยวและเมื่อคั้นเอาน้ำจะได้เนื้อมะขามละเอียด
มาด้วยซึ่งเนื้อมะขามนี่เองจะทำให้แกงฮังเลข้นขึ้น
11. การแช่เส้นมะละกอที่สับแล้วในน้ำเย็นจัดที่แกว่งสารส้ม มีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด.
ก.  ทำให้เส้นมะละกอไม่มีรสขม   ข.  ทำให้เส้นมะละกอสด
ค.  ทำให้เส้นมะละกอสีไม่เปลี่ยน     ง.  ทำให้เส้นมะละกอกรอบ
เฉลยข้อ  ง  เพราะความเย็นและสารบางอย่างในสารส้มทำให้เส้นมะละกอกรอบ
12. ขนมจีนซาวน้ำควรจัดตกแต่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม.
ก.  ม้วนขนมจีนเป็นวงวางตรงกลางล้อมล้อมด้วยเครื่องปรุงอื่น
ข.  วางขนมจีนเป็นแพแล้วตักเครื่องปรุงอื่นโรยบนขนมจีน
ค.  วางขนมจีนในถ้วยเครื่องปรุงอื่นวางในจานนอกถ้วย
ง.  วางเครื่องปรุงอื่นในถ้วยวางขนมจีนในจานต่างหาก
เฉลยข้อ  ก  เพราะสวยงาม น่ารับประทานและรับประทานได้ง่าย
13. ผักเหนาะเป็นเครื่องเคียงของอาหารภาคใด.
ก.  ภาคเหนือ     ข.  ภาคกลาง      ค.  ภาคใต้     ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นชื่อเรียกผักสดหรือผักต้มที่คนภาคใต้นิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียง
เพื่อดับรสเผ็ดร้อนของอาหาร
14. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำชั้นวางของเอนกประสงค์สร้างสิ่งของเครื่องใช้ในข้อใด.
ก.  ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน     ข.  กระบะปลูกต้นไม้     ค.  เตียงมีล้อเลื่อน   ง.  ฐานรองตู้เย็น
เฉลยข้อ  ก  เพราะมีลักษณะเป็นชั้นและมีล้อเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เหมือนกัน
15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์.
ก.  ป้องกันการกระแทกในระหว่างการขนส่ง     ข.  ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ค.  ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์     ง.  ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
เฉลยข้อ  ข  เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้
16. ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนจะประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุในข้อใด.
ก.  กระดาษ      ข.  สังกะสี      ค.  แก้ว      ง.  โฟม
เฉลยข้อ  ก  เพราะกระดาษย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
17. บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพับได้ควรนำไปใช้บรรจุสิ่งของในข้อใด
ก.  ข้าวเกรียบ     ข.  น้ำพริก     ค.  กล้วยตาก      ง.  ขนมเค็ก
เฉลยข้อ  ง  เพราะปกป้องเค็กไม่ให้เสียรูปทรงหรือเปื้อนฝุ่นละออง จับถือสะดวกและไม่ทำ
ให้เค็กแห้ง เพราะสัมผัสอากาศ
18. อาชีพมีความสำคัยต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไร.
ก.  อาชีพก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ข.  อาชีพช่วยให้มนุาย์มีเวลาศึกษาเรื่อเทคโนโลยี
ค.  อาชีพสร้างเงินทุนมาใช้พัฒนาเทคโนโลยี      ง.  อาชีพเป็นตัวกำหนดการใช้เทคโนโลยี
เฉลยข้อ  ก  เพราะเมื่อมีอาชีพก็ต้องมีเครื่องใช้หรือเครื่องจักรซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีมาช่วย
อำนวยความสะดวกและเพิ่มกำลังผลิตในการทำงาน
19. การขึ้นรูปชะลอมต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยบังคับรูปทรง
ก.  แกนเทปกาว    ข.  ไม้ไผ่     ค.  ก้อนหิน    ง.  ตัวหนีบกระดาษ
เฉลยข้อ  1  เพราะเทปกาวมีความแข็งแรงและมีรูปทรงกระบอก  เมื่อนำมาวางซ้อนกัน  2  ชั้น
สามารถใช้เป็นแม่พิมพ์บังคับรูปทรงของชะลอมขณะสารขึ้นรูปได้
20. การตกแต่งถุงผ้าแบบมีหูรูดวิธีใดทนทานมากที่สุด.
ก.  การมัดย้อม    ข.  การปัก    ค  การเย็บผ้าลูกไม้ติดริม     ง.  การเพนต์
เฉลยข้อ  ก  เพราะสีจะซึมเข้าไปในเส้นใยผ้าไม่สามารถหลุดลอกได้
21. สิ่งใดสำคัญที่สุดในการพิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร
ก.  คุณวุฒิ    ข.  เพศ    3.  วัยวุฒิ    ง.  ประสบการณ์
เฉลยข้อ  ง  เพราะผู้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งตนเองเคยประสบมาแล้ว
ได้เป็นอย่างดี.
22. ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ.
ก.  การติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วอาคารสำนักงาน      ข.  การใช้เครื่องบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
ค.  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงในอาคารสำนักงาน     ง.  การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตสินค้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะเครื่องจักรกลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทุ่นแรงงานคนในการผลิตและทำงานได้่
ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว
23.ร้านสะดวกซื้อจัดเป็นธุรกิจประเภทใด.
ก.  ธุรกิจการผลิตสินค้า     ข.  ธุรกิจการให้บริการ      ค.  ธุรกิจการพาณิชย์    ง.  รัฐวิสาหกิจ
เฉลยข้อ  ค  เพราะเกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้า
24.องค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า.
ก.  คน     ข.  การจัดการ      ค.  การตลาด      ง.  วัสดุหรือวัตถุดิบ
เฉลยข้อ  ก  เพราะคนเป็นผู้ดำเนินการจัดการและควบคุมธุรกิจ
25. การแจกบัตรลดราคาสินค้าให้แก่ผู้คนที่เดินไปมาผ่านป้ายรถโดยสารประจำทาง
เป็นหน้าที่ของธุรกิจในด้านใด.
ก.  การให้บริการ   ข.  การเก็บสินค้า     ค.  การจัดทำโฆษณา    ง.  การแจกจ่ายและจัดจำหน่ายสินค้า
26. ข้อใดเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันทางธุรกิจไม่ควรปฏิบัติต่อกัน.
ก.  มีบริการหลังการขายดีกว่าคู่แข่ง     ข.  โจมตีสินค้าและบริการของคู่แข่ง
ค.  สร้างอาคารสำนักงานอยู่ติดกับคู่แข่ง      ง.  แจกแถมของชำร่วยให้ลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นการไม่ซื่อสัตย์และก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
27. ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต้องปฏบัติตามข้อใด.
ก.  เสียภาษี      ข.  ไม่ประกอบธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติ
ค.  ไม่ซื้อวัตถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ    ง.  บริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในประเทศ
เฉลยข้อ  เพราะเงินภาษีรัฐบาลจะเก็บและนำไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
28. เพราะเหตุใดการขยายพันธุ์พืชจึงมีส่วนทำให้อากาศบริสุทธิ์
ก.  เพราะการขยายพันธุ์พืชไม่ใช้ยาฆ่าแมลง    ข.  เพราะการขยายพันธุ์พืชทำในสถานที่โล่งกว้าง
ค.  เพราะการขยายพันธุ์พืชใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ง.  เพราะการขยายพันธุ์พืชช่วยเพิ่มจำนวนต้นพืชที่สร้างออกซิเจนให้แก่บรรยากาศ
เฉลยข้อ  ง  เพราะยิ่งมีพืชจำนวนมากก็จะสร้างออกซิเจนได้จำนวนมาก
29.  สื่อในข้อใดมีตำแหน่งงานให้ค้นหามากที่สุด
ก.ใบปลิว     ข.  วารสาร      ค.  หนังสือพิมพ์     ง.  เว็บไซต์หางานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นแหล่งที่รวบรวมคนทุกประเภทจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรไว้ให้ได้ค้นหามากมาย
30. การตัดกิ่งตอนด้วยกรรไกรตัดกิ่งมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  กิ่งตอนไม่ช้ำ      ข.  กิ่งตอนงอกรากเร็ว      ค.  กิ่งตอนไม่เป็นโรค    ง.  กิ่งตอนไม่แตกหัก
เฉลยข้อ  ก  เพราะกรรไกรตัดกิ่งมีความคม จึงไม่ทำให้กิ่งตอนซ้ำ
31. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปโล่ แล้วเฉือนต้นตอให้เป็นแผลเว้าเข้าไปเล็กน้อย  เป็นขั้นตอนของ
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด.
ก.  การตอนกิ่ง    ข.  การทาบกิ่ง     ค.  การติดตา    ง.  การตัดชำ
เฉลยข้อ  ข  เพราะการทาบกิ่งต้องการให้ต้นตอกับกิ่งพันธุ์เชื่อมติดกันจึงมีขั้นตอนตามนี้
32. ข้อใดกล่าวถึงการตัดชำได้ถูกต้อง.
ก.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อต้นพืช  2  ต้น เข้าด้วยกัน
ข.  การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นใหม่
ค.  การนำส่วนต่างๆของพืชพันธุ์ดีมาตัดและปักชำ เพื่ให้ได้ต้นพืชต้นใหม่
ง.  การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นต้นเดียวกัน
เฉลยข้อ  ค  เพราะพืชบางชนิดเพียงตัดและนำมาปักชำก็สามารถงอกรากเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้
33. นักเรียนจะนำพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ได้ไปใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด
ก.  นำไปแสดงในงานนิทรรศการ      ข.  นำไปปลูกที่บ้าน     ค.  นำไปให้เพื่อน    ง.  นำไปจำหน่าย
เฉลยข้อ  ง  เพราะนอกจากจะได้รายได้จากการจำหน่ายแล้วยังเป็นการเพิ่มจำนวนต้นพืช
ให้แก่บิเวณต่าง ๆที่นำต้นพืชไปปลูกอีกด้วย
34.  งานลักษณะใดควรเลือกสมัครมากที่สุด.
ก.  งานพิเศษมีโบนัส   ข.  งานพิเศษ มีเบี้ยขยัน    ค.  งานประจำ มีประกันชีวิต
ง.  งานประจำ มีกองทุนเลี้ยงชีพ   เฉลยข้อ   ง  เพราะแสดงถึงความมั่นคงในการว่าจ้างและมีเงินตอนเกษียณ
35.  ขั้นตอนแรกของการติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้สำเร็จรูปตรงกับข้อใด.
ก.  การตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ให้มาติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
ข.  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
ค.  การอ่านแบบที่แนบมากับสิ่งของเครื่องใช้
ง.  การติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
เฉลยข้อ  ค  เพราะแบบจะเป็นแนวทางให้ติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้ได้ถูกต้อง
36.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์.
1.  เลือกใช้เครื่องมือช่างตามความถนัด     ข.  ไม่หยอกล้อกันขณะใช้เครื่องมือช่าง
ค.  สวมถุงมือก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง           ง.  วางกล่องปฐมพยาบาลไว้ใกล้ ๆ
เฉลยข้อ  ข  เพราะเมื่อไม่หยอกล้อกันจะมีสมาธิในการทำงานใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ก็จะทำด้วยความระมัดระวังจึงไม่เกิดอุบัติเหตุ
37.  อุปกรณ์ใดใช้ตัดท่อพีวีซี
ก.  เลื่อยฉลุ      ข.   เลื่อยรอ      ค.  เลื่อยตัดเล็ก      ง.  คัตเตอร์
เฉลยข้อ  ค  เพราะเลื่อยตัดเหล็กมีความคมและแข็งแรงพอที่จะตัดท่อพีวีซีให้ขาดออกจากกันได้
38.  การทดสอบว่าราวตากผ้าที่ทำจากท่อพีวีซีแข็งแรงหรือไม่มีวิธีการอย่างไร.
ก.  นำราวตากผ้าไปวางบริเวณที่มีลมแรง     ข.  กระแทกราวตากผ้ากับพื้นซีเมนต์
ค.  นำผ้าเปียกมาทดลองตากบนราว     ง.  ยกราวตากผ้าขึ้น-ลง
เฉลยข้อ  ค  เพราะผ้าเปียกจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อวางลงบนราวตากผ้าถ้าไม่โคลงเคลงถือว่าราวตากผ้า
มีความแข็งแรง
39.  วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้ยึดชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน
ก.  สกรู  ว        ข.  นอต        ค.  กาว      ง.  ตะปู
เฉลยข้อ  ก  เพราะโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำจากไม้ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้นิยมใช้สกรู  ว เป็นอุปกรณ์
ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
40.  เทคโนโลยีในข้อใดมีประโยชน์ต่อการป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพ
ก.  เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก       ข.  เครื่องดับเพลิง        ค.   สปอตไลต์         ง.  กล้องวงจรปิด
เฉลยข้อ   ง  เพราะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยซึ่งเมื่อพบเห็นก่อน
ก็สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

Posted on กันยายน 2, 2016, in ข้อสอบวิชาการงาน ม.3 พร้อมเฉลย. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: