ตัวอย่างข้อสอบรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัดที่ 1  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันและจัดอาหารประเภทสำรับได้
1.  การดูแลเสื้อผ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าหลายประเภท    ข.  การตัดเย็บเสื้อผ้าและตกแต่งด้วยเลื่อมลูกปัด
และติดลูกไม้หรูหราเพื่อให้เหมาะกับการสวมใส่ในงานต่าง ๆ
ค.  การตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทที่มีคุรสมบัติที่แตกต่างกันส่งผลต้องดูแลให้ถูกวิธี
ง.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน ซัก ตาก รีด เก็บ พับ
แขวนในถุงเก็บเสื้อผ้าหรือในตู้เสื้อผ้า
2.  ใช้ประโยชน์ในการทำเสื้อชั้นในสตรี ยางยืดและผ้าที่ใช้ทางการแพทย์ต้านทานแรงดึงได้สูง
หมายถึงคุณสมบัติของผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าไนลอน      ข.  ผ้าสเปนเด็กซ์      ค.  ผ้าอไครลิค     ง.  ผ้าพอลิเอสเทอร์
3.  เพราะเหตุใดจึงต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้า.
ก.  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวและทนทานมากขึ้น    ข.  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวนาน
ค.  เพราะช่วยซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย     ง.  เพราะประหยัดสารซักฟอก
4.  การสำรวจสัญญาลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต     ข.  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี
ค.  ช่วยประหยัดเวลาในการซักเสื้อผ้า    ง.  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธีและถนอมเสื้อผ้า
5.ถ้าต้องการให้ดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงานควรปฏิบัติตามข้อใด
ก.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน
ข.  ให้สมาชิกทุกคนจับฉลากว่าแต่ละคนจะต้องทำงานอะไรบ้าง
ค.  ให้สมาชิกทุกคนร่วมลงมติเลือกคนทำงานเพียงคนเดียว
ง.  วางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำทุกคน
6.  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าตรงกับข้อใด.
ก.  ไม่เปิดไฟฟ้าขณะซักผ้า    ข.  รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียวกัน
ค.  ตากผ้ากลางแดดจัดให้แห้งสนิท     ง.  ใช้เครื่องซักผ้าแทนการใช้มือซักผ้า
7.  อาหารประเภทสำรับหมายถึงข้อใด.
ก.  อาหารที่จัดเป็นชุด    ข.  มีอาหารหลายอย่าง
ค.  อาหารหลายรสชาติหลายลักษณะซึ่งรับประทานร่วมกันได้รสชาติอร่อยเมื่อรับประทานทั้งชุด
ง.  ถูกทุกข้อ
8.  เครื่องแนมเป็นอาหารที่รับประทานคู่กันเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยของอาหารมีลักษณะ
เป็นชุดเดียวกัน  ข้าวคลุกกะปิ  มีเครื่องแนมในข้อใด.
ก.  เนื้อทอด      ข.  ไข่เจียว      ค.  ไข่ลูกเขย     ง.   หมูหวาน

Posted on กันยายน 26, 2016, in ข้อสอบรวมหน่วย ง 23105 ม. 3 ชุดที่ 1. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: