ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม. 6

1.ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้านทั้ง  4  ขั้นตอน(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานคนละ  3  แผน
2.1  แผนการปฏิบัติงานประจำวัน (10  คะแนน)
2.2  แผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์(10  คะแนน)
2.3  แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน(10  คะแนน)
แต่ละแผนให้มีรายละเอียดในแผนปฏิบัติงานดังนี้
1.  ชื่องงานที่ปฏิบัติ  (ให้ดูในหนังสือหน้า 5-6 เรื่องชนิดของงานบ้าน ลักษณะงานประจำวัน
ประจำสัปดาห์  หรือประจำเดือน ให้นักเรียนนำมาเขียนในหัวข้อชื่องาน เช่น กวาดบ้านทั้งชั้นบนและล่าง
ล้างจาน  ชามและแก้วน้ำ
2.  กำหนดจุดประสงค์ในการทำงาน  ทำเพื่ออะไร  เช่นกวาดบ้านเพื่อให้พื้นสะอาดปราศจากฝุ่นละออง
ล้างถ้วย จาน ชาม และแก้วเพื่อให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค
3.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  กำหนดให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
4.  กำหนดระยะเวลา  ให้ชัดเจนว่าทำวันใด  เวลาใด  และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
5.  กำหนดขั้นตอนในการทำงาน ระบุขั้นตอนให้ชัดเจนว่าทำงานใดก่อน-หลังเช่นกวาดบ้านก่อน
ถูบ้าน  หุงข้าวก่อนเตรียมอาหาร
6.  กำหนดผู้รับผิดชอบ  ให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดให้ชัดเจน
7.  กำหนดค่าใช้จ่าย  กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณการค่าใช้จ่ายเพราะงานบ้านบางอย่าง
จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันประจำสัปดาห์เช่นการเตรียมและประกอบอาหารต้องวางแผน
ประมาณการค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้า
( 40  คะแนน) ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจแล้วบันทึกคะแนนลงในสมุด

Advertisements

Posted on ตุลาคม 23, 2016, in ภาระงาน ง 33106 ม.6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: