แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคทุกห้องเรียน ม.3/1-3/9
ข้อสอบแบบปรนัย  40  ข้อ(หน่วยการเรียนรู้ที่  1-7) ข้อสอบชุดเดียวกันทุกห้องเรียน
ให้นักเรียนทุกห้องเรียนทุกคนทบทวนความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 7
ใบความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และข้อสอบประจำหน่วย
กำหนดการส่งงานวันสุดท้าย  วันศุกร์ที่  21  กันยายน

Posted on กันยายน 10, 2018, in แนวข้อสอบวิชาการงาน 5 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: