กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 6 ง33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนที่เรียนรายวิชาการงาน 6 ง33106
เขียนตัวชี้วัด  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระสำคัญรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัสวิชา  ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใช้สมุดโรงเรียนในการจดบันทึก)

Posted on ตุลาคม 15, 2018, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: