การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนศึกษาการปฐมนิเทศรายวิชา ง33106
โดยนักเรียนเข้า google พิมพ์คำว่าการปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ม.6 รหัสวิชา ง33106 โดยครูผกา ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ  คำอธิบายรายวิชา  ตัวชี้วัด
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ภาระงานแต่ละหน่วย
กำหนดการสอน  เวลาเรียน  กำหนดส่งงาน  ปฏิทินการส่งงาน  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

Posted on ตุลาคม 17, 2018, in krupaga สั่งงาน วิชา การงาน 6 ง 33106 ม.6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: