ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง23105 ม.3

ตัวชี้วัด  1.อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม.3/1)
2.ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม. 3/2)
3.อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม. 3/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ.
ก.  การสำรวจวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น   ข.  การร่างภาพสามมิติของบรรจุภัณฑ์
ค.  การสานขึ้นรูปชะลอม    ง.  การใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วไปใช้งาน
2.ถ้าต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้จะต้องมี
เครื่องหมายในข้อใด.
ก.  ฉลากเขียว    ข.  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ค.  สัญลักษณ์รีไซเคิล    ง.  ข้อความเชิญชวนให้รักษาสิ่งแวดล้อม
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้
3.บรรจุภัณฑ์ชนิดใดไม่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
ก.  กระเช้าพลาสติก   ข.  กระป๋องโลหะมีฝาปิด
ค.  กล่องโฟม   ง.  กล่องกระดาษคงรูป
เฉลยข้อ  ง  เพราะกระดาษสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
จึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
4.เพราะเหตุใดจึงต้องใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยพับกล่อง.
ก.  เพราะต้องการให้เห็นรอยพับชัดเจน  ข.  เพราะต้องการให้พับเป็นรูปทรงได้ง่าย
ค.  เพราะต้องการให้กล่องเรียบตรงไม่หักงอ  ง.  เพราะต้องการให้กล่องมีลวดลายงาม
เฉลยข้อ  ข  เพราะการใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยพับกล่องบางๆโดยไม่ให้ขาดจากกัน
จะทำให้กระดาษบริเวณดังกล่าวบางลงและสามารถพับงอให้คงรูปได้ง่าย
5.ถ้าต้องการให้ตอกไม้ไผ่นิ่มและอ่อนตัวก่อนนำมาสานชะลอมประยุกต์
ควรทำอย่างไร.
ก.  นำตอกไปชุบน้ำ     ข.  นำตอกไปผึ่งแดด
ค.  นำตอกไปรมควัน   ง.  ลดขนาดชลอมลง
เฉลยข้อ  กเพราะเมื่อน้ำแทรกซึมเข้าไปในเนื้อตอกจะช่วยให้ตอกนิ่มและอ่อนตัว
6.ฃ้อใดเป็นการประหยัดทรัพยากรในการประดิษฐ์ชะลอมประยุกต์.
ก.  สานชะลอมให้ห่างมากๆ   ข.  ลดการตกแต่งชะลอมด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
ค.  ใช้ตอกจนหมดโดยไม่ตัดทิ้ง    ง.  ลดขนาดชะลอมลง
เฉลยข้อ  ข เพราะดอกไม้ประดิษฐ์จัดเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเมื่อลดการ
นำมาใช้จึงเป็นการประหยัดทรัพยากรได้
7.ชะลอมประยุกต์นำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของสิ่งใดจึงจะเหมาะสม.
ก.  ผ้าไหม    ข.  ข้าวแต๋น    ค.  เทียนหอม    ง.  กะละแมสวย
เฉลยข้อ  ง  เพราะกะละแมสวยมักจะมีวัสดุห่อหุ้มอยู่แล้วไม่ต้อง
สัมผัสกับชะลอมโดยตรงจึงสะอาดและไม่ต้องกังวลเรื่องความอ่อนนุ่ม
เพราะอากาศจึงเหมาะที่จะบรรจุในชะลอม
8.การเย็บตะเข็บถุงผ้าแบบหูรูดให้ทนทานควรใช้การเย็บวิธีใด.
ก.  การด้นถอยหลัง    ข.  การสอยพันริม
ค.  การเนาแบบเท่ากัน    ง.  การด้นตะลุย
เฉลยข้อ  ก.  เพราะตะเข็บด้นถอยหลังมีความแน่นหนาทนทานเหมือน
การเย็บด้วยจักรเย็บผ้า
9.ถ้าไม่ตกแต่งถุงผ้าแบบมีหูรูดด้วยการปักจะใช้วิธีการในข้อใดจึงเหมาะสม.
ก.  การเพนต์สี    ข.  การติดสติกกอร์รูปสีต่างๆ
ค.  การใช้เชือกสีต่างๆทำหูรูด    ง.  การใช้ผ้าสีฉูดฉาดตัดเย็บถุงผ้า
เฉลยข้อ  ก  เพราะการเพ้นต์สีมีความสวยงามและทำได้ภาพหลากหลาย
10.สิ่งของในข้อใดประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ความรู้จากการเย็บถุงผ้าแบบหูรูด.
ก.  ถุงผ้าแก้วใส่ของชำรวยในงานแต่งงาน   ข.  ผ้าเช็ดมือในห้องครัว
ค.  ถุงเท้าสำหรับเด็กอ่อน    ง.  ซองผ้าใส่กรรไกร
เฉลยข้อ  ก  เพราะในงานแต่งงานนิยมถุงผ้าเย็บแบบหูรูดเพราะสามารถ
มองเห็นสิ่งของด้านในและเปิดปิดถุงได้ง่าย

Posted on กรกฎาคม 2, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: