ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมจัดงานนิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านเขียวขาว OPEN HOUSE KC2020 และคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม. 28

กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  กำหนดจัดงานเปิดบ้านเขียวขาว
ในวันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  จัดงานนิทรรศการวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 ดร.ชูชาติ  แก้วนอก
ประธานงานนิทรรศการวิชาการ  เปิดบ้านเขียวขาว OPEN  HOUSE  KC  2020

ดร.สุชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
รองผู้อำนวยการสุพร  สามัติกิยะ  นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

นักเรียนมัคคุเทศก์นำรองสุพร  สามัติกิยะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ร.ร.กุดชุมวิทยาคม

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ร่วมเยี่ยมชมผลงานนักเรียนจากโครงงาน  IS นักเรียน ม. 2 นำเสนอผลงาน

ครูดอกไม้  แสงพันธุ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจผลงานวิชา  IS กระติบข้าวใบละ 100  บาท


คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและมัคคุเทศก์ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ามาร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ  2020

 

Posted on กุมภาพันธ์ 20, 2020, in ครูผกาวดีร่วมกิจกรรม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: