โครงการค่ายทักษะอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มีนาคม ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ ร่วมโครงการค่ายทักษะอาชีพ  กลุ่มการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา  2562
วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2563  ณ  หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  สพม.  28

นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ประธานเปิดงานโครงการค่ายทักษะอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2563  ณ  หอประชุมจามจุรี

ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเยี่ยมชมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะวิชาชีพ

ครูนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์ และครูดอกไม้  แสงพันธุ์วิทยากรการทำขนมถ้วยพูขนมสาลี และขนมถั่วแปบ

ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ เยี่ยมชมผลงานการทำขนมและผลงานการจัดผ้าพร้อมพิธีปิด
ค่ายโครงการค่ายทักษะอาชีพกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม สพม.28

Posted on มีนาคม 11, 2020, in โครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: