Category Archives: การทำไข่เค็ม ง 31262

การทำไข่เค็ม ง 31262

สูตรการทำไข่เค็ม
วัสดุ    ไข่เป็ด         10    ใบ
           เกลือ           1       ถ้วยตวง
           น้ำ               3       ถ้วยตวง
อุปกรณ์
          1.ขวดโหลแก้ว
          2.หม้ออลูมิเนียม
          3.ตะกร้า
          4.กาละมัง
วิธีทำ  1.ล้างไข่เป็ดให้สะอาดพักไว้ให้แห้ง
          2.ต้มน้ำเกลือกับน้ำให้เดือด  ยกลงกรองทิ้งไว้ให้แห้ง
          3.เรียงไข่เป็ดที่ล้างไว้ ในขวดโหลที่จะดองเทน้ำเกลือที่ต้มไว้ลงไปจนท่วมไข่
ใช้ไม้ขัดหรือถุงพลาสติกใส่นำ้กดไข่ให้จมในน้ำเกลือตลอดเวลา ปิดฝาขวด
เก็บไว้ประมาณ  2  สัปดาห์
หมายเหตุ
         1.สูตรนี้เรียกว่าหนึ่งต่อสามคือเกลือ  1  ส่วน  น้ำ  3  ส่วน  ใช้เวลา  2  สัปดาห์
ซึ่งเป็นสูตรรับประทานได้เร็ว
         2.ถ้าไม่รีบรับประทานใช้สูตรหนึ่งต่อสี่คือเกลือ  1  ส่วนต่อน้ำ  4  ส่วน  ใช้เวลา
3  สัปดาห์