Category Archives: ข้อสอบ O-NET ม. 6 53

ข้อสอบO-NET พร้อมเฉลย วิชาการงาน ม.6 ปี 51

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว

รอก่อนนะคะไฟล์ไม่ตรงกันดูปีอื่นไปก่อน