Category Archives: ข้อสอบ O-NET 53

ข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพ ม. 6 ปี 53

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 1
การซักผ้า                                 การล้างผ้า                      การตากผ้า
1.วักผ้าด้วยน้ำเปล่า 1 ครั้ง  7.ล้างน้ำสะอาด 1 ครั้ง  10.บีบผ้าให้หมาดแล้วจึงนำไปตาก
2.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก8.ล้างน้ำสะอาด 2 ครั้ง  11.บิดผ้าให้แห้งแล้วสะบัดก่อนตาก
ประมาณ 5-10นาที             9.ล้างน้ำสะอาด 3 ครั้ง  12.บิดผ้าให้แห้งแล้วกลับตะเข็บ
3.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก                                               ก่อนตาก
ประมาณ  1-2 ชั่วโมง
4.นำผ้าลงแช่ในน้ำผงซักฟอก
ค้างคืน
5.ซักบริเวณที่สกปรกมากก่อนแล้ว
จึงซักบริเวณอื่นจนทั่ว
6.ขยี้ผ้าให้ทั่วทั้งตัวทุกจุดเหมือนกัน
1.ขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือข้อใดถูกต้องที่สุด.
1.  1-3-6-7-12         2.  1-2-6-8-11
3.  1-4-6-8-12         4.  1-2-5-8-10
เฉลยข้อ  4
2.อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่  70 ปีขึ้นไปคือข้อใด.
1.  ข้าวต้ม  ยำกุนเชียง และถั่งลิสงทอด
2.  ไข่ดาว เบคอน ขนมปังและโกโร้อน
3.  ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำว้า และน้ำส้มคั้น
4.  ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก
เฉลยข้อ  3
3.การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการในข้อใด.
1.ราคาถูก     2.  ทันสมัย    3.  มีของแถม    4.  วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เฉลยข้อ  4
4.หลักการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวคือข้อใด.
1.  ตามใจท่านเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ
2.  พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบความสงบ
3.  พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน
4.  ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า
เฉลยข้อ  2
5.การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยต้องใช้หลักการในข้อใด.
1.  รูปแบบสวยงามทันสมัย          2.  ราคาพอเหมาะกับรายได้
3.  วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน    4.  การใช้งานตรงตามความต้องการ
เฉลยข้อ  4
6.ไส้เดือนดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่เพราะอะไร.
1.  มีเพราะเพิ่มช่องว่างในดิน        2.  มีเพราะเพิ่มความเป็นกรด – ด่างแก่ดิน
3.  ไม่มีเพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุรองให้แก่พืช
4.  ไม่มี เพราะไม่สามารถเพิ่มธาตุ  NPK  ให้แก่พืชได้
เฉลยข้อ  1
7.การทำพืชออกรากโดยไม่ใช้เมล็ดเป็นหลักการของเรื่องใด.
1.  การกลายพันธุ์     2.  การขยายพันธุ์   3.  ความสมดุลย์ทางชีวภาพ
4.  ความหลากหลายทางชีวภาพ      เฉลยข้อ  2
8.การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบมีลักษณะอย่างไร.
1.  วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเพิ่มจำนวนแรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์
2.  วางระบบในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทุน
3.  ผลิตสัตว์ให้มีปริมาณสัตว์จำนวนมากขึ้น  นำเศษเหลือจากการผลิตสัตว์มาใช้ประโยชน์อื่นๆ
4.  ผลิตสัตว์ให้มีปริมาณจำนวนมากขึ้นโดยเพิ่มจำนวนอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์       เฉลยข้อ  3
9.ข้อใดเป้นขั้นตอนการเตรียมอาหารเลื้องเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง.
1.  ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลวช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
2.  ช่วงแรกใช้อาหารเหลวช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว
3.  ช่วงแรกใช้อาหารเหลวช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
4.  ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็งช่วงหลังใช้อาหารเหลว
เฉลยข้อ  3
10.อันตรายจาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น
มีวิธีป้องกันคือการต่อสายดินกับแผ่นโลหะแผ่นโลหะชนิดใดที่ถูกนำมาใช้.
1.  ทองเหลือง    2.  ทองแดง    3.  อลูมิเนียม   4.  สแตนเลส
เฉลยข้อ  2
11.ในงานช่างการตัดเหล็กที่มีความหนา  25 ม.ม.ลงมาควรตัดด้วยวิธีใด
จะเสียเนื้อเหล็กน้อยที่สุด.
1.ใช้ก๊าซตัดเหล็ก    2.  ใช้กรรไกรตัดเหล็ก   3.  ใช้เลื่อยมือตัดเหล็ก
4.  ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตัดเหล็ก      เฉลยข้อ  3
12.วัตถุ 3 ชนิด คือ ข้าวสาร เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดงาขาวนำมาทำรูปภาพ
ประดับตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด.
1.ภาพครอบครัวเพื่อไว้เป็นที่ระลึก     2.  ภาพวีรบุรุษในดวงใจเพื่อไว้ชื่นชม
3.  ภาพท้องทะเลที่กว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย
4.  ภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อให้รู้สึกห้องรู้สึกเย็น
เฉลยข้อ  4
13.ข้อดีของสินค้า  OTOP  คือข้อใด.
1.  ทุกตำบลต่างผลิตสินค้าของตนออกมาขาย
2.  ไม่มีการระเมิดสิทธิของผู้อื่นในการผลิตสินค้า
3.  สร้างงานสร้างรายได้ประเทศไทยเข้มแข็งนำหน้าประเทศอื่น
4.  ปรับปรุงเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้เกิดสำนึกหันมาซื้อสินค้าไทยมากขึ้น
เฉลยข้อ  4
14.วงจรสัญญานกันขโมยทำงานโดยตัวต้านทานไวแสง(LOR)ตรวจจับ
การเคลื่อนไหวแล้วส่งผลให้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลและบัซเซอร์
ทำงานเกิดเป็นสัญญานเตือนภัยหรือสัญญานกันขโมย การออกแบบ
สร้างวงจรสัญญาณกันขโมยในรูปแบบใด.
1.  แสง     2.  เสียง      3.  ความร้อน      4.  การเคลื่อนไหว 
เฉลยข้อ  2
15.ข้อมูลแสดงคุณสมบัติของพลาสติก 4  ชนิด เป็นดังนี้.
พลาสติก   ลักษณะทางกายภาพ  การซึมผ่านของก๊าซCO2  การทนต่อความร้อน
     A         โปร่งแสง                            มาก                                   สูง
    B           โปร่งแสง                            น้อย                                  ต่ำ
    C           โปร่งใส                              น้อย                                  สูง
    D           โปร่งใส                              มาก                                  ต่ำ
16.จากข้อมูลพลาสติกในข้อใดเหมาะในการใช้ทำขวดน้ำอัดลม.
1.  A       2.  B     3.    C       4.  D      เฉลยข้อ  3
17.จักรยาน  4 คันมีเฟืองล้อหลังและเฟืองบันไดขนาดเท่ากันต่มีขนาดล้อแตกต่างกัน
เมื่อปั่นบันไดรถจักยานให้หมุนครบ 1 รอบ จักรยานคันใดจะวิ่งได้ระยะทางมากที่สุด
เฉลยข้อ   คันที่มีล้อหลังใหญ่กว่าทุกคันจะวิ่งได้ระยะทางมาก
18.การออกแบบหน้ายางรถแข่งให้มีลักษณะเรียบไม่มีดอกเพื่อจุดประสงค์ใด.
1.  เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่เรียบและแห้ง
2.  เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่เรียบและลื่น
3.  เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่ขรุะและแห้ง
4.  เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวที่ขรุขระและลื่น
เฉลยข้อ  1
19.ชาวไร่นำอ้อยมาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยสดแล้วทิ้งชานอ้อยจำนวนมากเป็นขยะ
ชาวไร่จึงหาวิธีนำชานอ้อยมาเป็นกระดาษ การนำชานอ้อยมาทำเป็นกระดาษ
จัดเป็นองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ด้านใด.
1.  ความคิดริเริ่ม (Originality)
2.  ความคิดยึดหยุ่น(Flexibility)
3.  ความคิดคล่องตัว (Fluency)
4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
เฉลยข้อ  1
20.ข้อใดเป้นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้
ผลตอบแทนน้อยที่สุด.
1.  ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
2.  ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกาตรโรงเรียน
3.  ใช้ในการควบคุมผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก
4.  ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
เฉลยข้อ  2
21.ข้อใดคือคุรสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการประมวลผล
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ.
1.  ความถุกต้อง  ความทันสมัย  ความกระชับ
2.  ความสมบูรณ์  ความถุกต้อง  ความกระชับ
3.  ความถูกต้อง  ความกระชับ  ความเป็นปัจจุบัน
4.  ความสมบูรณ์  ความถุกต้อง  ความหลากหลาย
เฉลยข้อ  1
22.อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง(Optical Technology)
1.  เครื่องเล่นเทป                     2.  หน่วยขับซีดีรอม
3.  หน่วยความจำแบบแฟลช      4.  อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส
เฉลยข้อ  2
23.กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์.
1.  เช็คสถานของระบบปฏิบัติการ
2.เช็คสถานของแป้นพิมพ์ เมาส์และจอแสดงผล
3.  หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้(RAM)
4.  หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว
เฉลยข้อ  3