Category Archives: ผลงานนักเรียนวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(ถุงผ้าแบบหูรูด)รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3/7

1469102688302 1469102694188 IMG20160721090047 IMG20160721090225 IMG20160721091709 IMG20160721093436 IMG20160721093451 IMG20160721094929 IMG20160721095340

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3/6

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3/6

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3/5

IMG20160617110637 IMG20160617111844 IMG20160617113450 IMG20160617105402 IMG20160617105454 IMG20160617105550 IMG20160617110139 IMG20160617110436 IMG20160617110637

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการจัดอาหารประเภทสำรับ รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม. 3

IMG20160701091058 IMG20160701091237 IMG20160701091309 IMG20160701091349 IMG20160701091815 IMG20160701092038

ผลงานนักเรียนหน่วยที่ 1รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3

บรรยายภาพผลงานหน่วยที่ 1 อาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3