Category Archives: รูปภาพครูผกา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนทุกคนคงพร้อมในภาคเรียนที่ 2 นะคะ
วันนี้เป็นวันประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1  นักเรียนทุกคนดูประกาศผลการสอบออนไลน์ได้
ที่เว็บไซต์โรงเรียนค่ะ%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%81%e0%b8%b2