Category Archives: เฉลยโอเนตวิชาการงานอาชีพ ม. 6

เฉลยข้อสอบโอเนตวิชาการงานอาชีพและเทคโน ม. 6

ส่วนที่ 1  แบบระบายตัวเลือกแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 1
การซักผ้า                                   การล้างผ้า                         การตากผ้า
1.ซักผ้าด้วยนำเปล่า   7ล้างนัสะอาด  1 ครั้ง      10.บีบผ้าให้หมาดแล้วจึงนำไปตาก
1  ครั้ง                           8.ล้างนำสะอาด 2ครั้ง    11.บิดผ้าให้แห้งแล้วสะบัดก่อนตาก
2.นำผ้าลงแช่ในน้ำ     9.ล้างน้ำสะอาด 3ครั้ง    12.บิดผ้าให้แห้งแล้วกลับตะเข็บ
ผงซักฟอก5-10นาที                                                   ก่อนตาก
3.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
4.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก
ค้างคืน
5.ซักบริเวณที่สกปรกก่อน
แล้วจึงซักบริเวณอื่นจนทั่ว
6.ขยี้ผ้าให้ทั่วทั้งตัวทุกจุด
เหมือนกัน
1.ขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือข้อใดถูกต้องที่สุด.
1.  1-3-6-7-12    2.  1-2-5-8-11    3.  1-4-6-9-12    4.  1-2-5-8-10
เฉลยข้อ  4
2.อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพผู้มีอายุตั้งแต่  70 ปีขึ้นไปคือข้อใด.
1.  ข้าวต้มยำกุนเชียงและถั่วลิสงทอด  2.  ไข่ดาว  เบคอน  ขนมปังและโกโก้ร้อน
3.  ข้าวต้มปลา  กล้วยนำว้าและนำส้มคั้นสด
4.  ข้าวผัดปู  โอวัลตินร้อนและมะละกอสุก
เฉลย  ข้อ  3
3.ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด.
1.  มีนิสัยแบ่งปัน  ไม่เล่นการพนัน  มีสัจวาจา
2.  พูดจาไพเราะ  รับผิดชอบงาน  รักษาความสะอาด
3.  ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่เป็นหนี้สิน ชอบเก็บออม
4.  ชอบปลูกพืชผักสวนครัว  ทำอาหารเอง ใช้จ่ายประหยัด
เฉลย  ข้อ  1
4.การตกแต่งบ้านข้อใด  ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน.
1.  ปลูกต้นไม้กระถางแขวนรอบบ้าน  เพื่อบังแดด
2.ปลูกไม้เรื่อยขึ้นคลุมบนหลังคา  เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
3.  ปลูกดอกทาตะวันหน้าบ้าน  เพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
4.  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิสตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องตัวบ้าน
เฉลย  ข้อ  4
5.บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูป                                             น้ำหนัก  185  กรัมเพื่อการส่งออก
1.  กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
2.  กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
3.  กระป๋องอลูมิเนียมลวดลายสวยงาม
4.  ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว
เฉลย  ข้อ  3  เพราะกระป๋องอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมเหมาะในการบรรจุข้าวสำเร็จรูป