Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1เตรียม O-NET เรื่องการดูแลเสื้อผ้าและอาหารสำรับ ง 23105 ม.3

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET หน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าและอาหารสำรับ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.   ถ้านักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าที่สกปรกจะส่งผลอย่างไรต่อตัวนักเรียน.
1.   ยากจน   2.  ปรับตัวได้ง่าย    3.  เสียบุคลิกภาพ   4.  ดูเป็นคนเอาการเอางาน
2.   เมื่อกลับจากเล่นกีฬา นักเรียนต้องการอาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ นักเรียนจะปฏิบัติ
อย่างไรต่อชุดกีฬาที่ถอดออก.
1.  นำไปซักทันที    2.  ใส่ไม้แขวนเสื้อ    3.  วางกองไว้กับพื้น   4.  ใส่ในตระกร้าเพื่อรอซัก
3 .  เพราะเหตุผลใดจึงขจัดรอยเบื้อนก่อนซักเสื้อผ้า
1.  เพราะประหยัดสารซักฟอก   2.  เพราะช่วยซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย
3.  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวนาน  4.  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวและทนทานมากขึ้น
4.    ข้อใดเป็นความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้า
        1.  การใส่ผงซักฟอกมากๆจะช่วยให้ผ้าสะอาดเร็วขึ้น
2.  ไม่ควรนำผงซักฟอกชนิดซักด้วยมือมาใช้กับเครื่องซักผ้า
3.  ผ้าที่ซักบอย ๆ จะทำให้สีซีดเร็วยิ่งขึ้นขณะตากควรกลับตะเข็บด้านในออก
4.  ผ้าที่ซักบ่อย ๆจะทำให้เส้นใยเปื่อยเร็วยิ่งขึ้นจึงไม่ควรซักเสื้อผ้าบ่อยครั้ง
5.  การสำรวจสัญญลักษณ์ป้ายผ้าที่ติดมากับบเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาดมีประโยชน์คือ.
1.  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี    2.  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต
3.  ช่วยประหยัดเวลาในการซักเสื้อผ้า  4.  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี
6.  ก่อนนำเสื้อผ้าไปใส่ในเครื่องซักผ้าควรปฏิบัติอย่างไรกับเสื้อผ้า.
1.  แช่ผ้าทุกชิ้นให้เปียกก่อน     2.  ตรวจสิ่งตกค้างตามกระเป๋าเสื้อ
3.  ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งเสื้อผ้าที่ชำรุด
4.  รวมผ้าสีและผ้าขาวซักพร้อมกันเพื่อความประหยัด
7.  ในการซักผ้าครั้งเดียวกันควรซักผ้าตามลำดับขั้นตอนก่อนหลังตามข้อใด.
1.   เสื้อผ้าขาว   กางเกง  ถุงเท้า  ชุดชั้นใน
2.   ชุดชั้นใน   เสื้อผ้าขาว  ถุงเท้า  กางเกง
3.  เสื้อผ้าขาว  ชุดชั้นใน  กางเกง  ถุงเท้า
4.  กางเกง  เสื้อผ้าขาว  ถุงเท้า  ชุดชั้นใน
8.  ถ้าที่ปกเสื้อมีเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมมีเครื่องหมายกากบาททับ
หมายถึงข้อใด.
1.   ห้ามรีด    2.  ห้ามซักแห้ง     3.  ห้ามตากแดด   4.  ห้ามใช้สารฟอกขาว
9.   นักเรียนควรแช่ผ้าในน้ำสะอาดก่อนซักเสื้อผ้าเพราะเหตุผลในข้อใด.
1.  ประหยัดผงซักฟอก   2.  เพื่อตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรือไม่
3.  ให้เส้นใยพองตัว สิ่งสกปรกหลุดออกได้ง่าย
4.  ช่วยให้เส้นใยผ้าเหนียวขึ้นไม่ขาดง่าย
10. ถ้านักเรียนซักผ้าด้วยมือก่อนนำไปตากควรปฏิบัติในนข้อใด.
1.   บิดผ้าแรง ๆ ให้แห้งสนิท    2.  ยกผ้าขึ้นจากน้ำ สะบัดผ้าก่อนตาก
3.  ยกผ้าขึ้นพักบนปากตะกร้าก่อนนำไปตาก   4.  รวบผ้าตามแนวยาวบีบผ้าพอหมาด
11. ถ้าต้องการให้ผ้าลินินคงรูปควรทำอย่างไร.
1.  ลงแป้งให้ผ้าก่อนซักรีด    2.  ซักเสร็จแล้วนำมารีดทันที
3.  แช่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซักรีด   4.  ใช้น้ำยาซักแห้งแทนสารซักฟอก
12. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการตากผ้าได้ถูกต้องที่สุด.
1.  ควรตากผ้าเช็ดตัวในร่ม    2.  ควรตากผ้าทุกชนิดในที่มีแดดจัด
3.  ควรแขวนผ้าโดยให้ด้านถูกออกด้านนอก
4.  ควรตากผ้ายืดโดยพาดบนราวหลาย ๆ เส้น
13. ผ้าชนิดใดที่ควรตากแยกให้ห่างจากผ้้าชิ้นอื่น ๆ.
1.  ชุดกีฬา     2.  ชุดชั้นใน     3.  เสื้อที่สีตก     4.  กางเกงขายาว
14.  การเก็บผ้าที่หนีบอยุ่บนราวตากผ้าที่ถูกวิธีคือข้อใด.
1.  เก็บผ้ามารีดทีละชิ้น    2.  รวบผ้าทั้งหมดกดลงในตระกร้า
3.  ดึงผ้าออกจากราวไว ๆ    4.  พับอย่างคร่าว ๆ ใส่ในตระกร้าระวังงอย่าให้ยับ
15.  การทดสอบความร้อนที่เตารีดควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  พรมน้ำไปที่หน้าเตารีด    2.  นำเตารีดมาอังใกล้ ๆ แก้ม
3.  ใช้มือค่อย ๆ แตะที่หน้าเตารีด   4.  รีดบนผ้ารองรีดแแล้วใช้มือแตะบนผ้ารองรีด
16.  การรีดกดควรใช้กับการรีดเสื้อผ้าส่วนใด.
1.  ปกเสื้อ    2.  แขนเสื้อ     3.  ขากางเกง      4.  ตัวเสื้อด้านหน้า
17.เมื่่อรีดเสื้อผ้าเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  พับให้เรียบร้อย   เรียงใส่ในตระกร้า   2.  นำไปผึ่งแดดอีกประมาณ   10  นาที
3.  ใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าทันที  4.  ใส่ไม้แขวนผึ่งไว้สักครู่จึงนำไปเก็บใส่ตู้
18.  เสื้อผ้าประเภทใดที่ควรจัดไว้ด้านในสุดของตู้เสื้อผ้าง
1.  ชุดลำลอง     2.  ชุดไปเที่ยว      3.  ชุดนักเรียน       4.  เเสื้อกันหนาว
19.  การลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหมายถึงอะไร.
1.  การทำให้เสื้อผ้าสะอาด    2.  การซักผ้าด้วยวิธีพิเศษ
3.  การขจัดคราบเหงื่อไคลออกจากเสื้อผ้า
4.  การขจัดคราบต่าง ๆที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดบนเสื้อผ้าให้หมดไป
20.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการลบรอยเปื้อนบนเเสื้อผ้าคือข้อใด.
1.  ช่วยให้เสื้อผ้าสวยขึ้น    2.  ช่วยให้เสื้อผ้าขาวขึ้น
3.  ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดขึ้น    4.  ช่วยให้เสื้อผ้้ามีรูปแบบแปลกตาขึ้น
21.  บุคคลแรกที่ควรขจัดรอยเปื้อนออกจากเสื้อผ้าคือใคร.
1.  คุณแม่    2.  ผู้สวมใส่เสื้อผ้านั้น ๆ    3.  ผู้ช่วยเเหลืองานบ้าน
4.  พนักงานซักรีดเสื้อผ้า
22.  หลักการลบรอยเปื้อนข้อใดสำคัญทีสุด.
1.  ลบรอยเปื้อนอย่างถูกวิธีททันที   2.  เลือกใช้สารลบรอยเปื้อนที่เหมาะสม
3.  ซักผ้้าตามปกติหลังลบรอยเปื้อนทุกครั้ง
4.  ทดลองใช้สารลบรอยเปื้อนที่ตะเข็บเสื้อก่อนนำไปใช้
23.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด.
1  .ควรทิ้งให้คาบเปื้อนแห้งดีก่อนนำไปลบบรอยเปื้อน
2.  ควรใช้ผงซักฟอกในการขจัดคราบทุกชนิดเป้นลำดับแรก
3.  ควรเลือกใช้สารลบรอยเปื้อนให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของรอยเปื้อน
4.  ควรขยี้เนื้อผ้าให้เร็วและแรง ๆ เพื่อช่วยให้คราบสกปรกหลุดออกง่ายขึ้น
24.สารเคมีที่ชาวยลบคราบหมึกแห้งคือข้อใด.
1.  น้ำร้อน     2.  มะนาว     3.  แอมโมเนีย    4.  น้ำส้มสายชู
25.  สารที่ช่วยขจัดคราบสนิมเหล็กได้ดีคือข้อใด.
1.  น้ำมันสน    2.  แอมดมเนีย     3.  แอลกอฮอล์     4.  เกลือและมะนาว
26.  ขั้นตอนแรกของการขจัดรอยเปื้อนโคลนคือข้อใด.
1.  แช่ผ้าในน้ำสะอาดด     2.  ซักด้วยน้ำสะอาดอุ่่น ๆ
3.  ทิ้งคราบโคลนไว้ให้แห้ง   4.  ใช้แปรงปัดโคลนออกจากเนื้อผ้า
27.สารชนิดใดที่ใช้ลบรอยเปื้อนเลือดบนเสื้อผ้า.
1.  สบู่     2.  เกลือก      3.   น้ำเย็น      4.  สารส้ม
28.  สารที่ช่วยขจัดรอยเปื้อนลิปสติกได้ดีคือข้อใด.
1.  เกลือ    2.  แอมโมเนีย     3.  น้ำส้มสายชู     4.  แอลกอฮอล์
29.ประโยชน์ของการได้รับจากการเย็บกางเกงด้วยตนเองคือข้อใด.
1.  ช่วยให้ร้านขายผ้ามีรายได้
2.  เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
3.  มีกางเกงรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัยไว้สวมใส่
4.  ช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวและมีพื้นฐานงานตัดเย็บเสื้อผ้า
30.การวัดรอบเอวควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  วัดแนวเอวให้พอดีตัว     2.  วัดแนวเอวโดยสอดนิ้วชี้ไว้หลังสายวัด
3.  วัดเหนือแนวเอวเล็กน้อยโดยใช้สายวัดพอดีตัว
4.  วัดเหนือแนววเอวเล้กน้อยโดยสอดนิ้วชี้ไไว้หลังสายวัด
31.ควรใช้วัสดุในข้อใดในการทำเครื่องหมายบนเนื้อผ้า
1.  ดินสอดำ   2.  ปลายกรรไกร   3.  ชอกล์เขียนผ้า    4.  ปากกาหมึกแห้ง
32.ในการเย้บผ้าด้วยจักรข้อใดไม่ใช่สายเหตุที่ทำใให้เส้นด้ายขาดบ่อย ๆ
1.  เข็มจักรทื่อ  2. ด้านบนตึงเกินไป 3. ใส่เข็มไม่เข้าที่   4.  ใช้้เข็มไม่่สัมพันธ์กับขนาดของด้าย
33.ผ้าที่เหมมาะสมสำหรับผู้เเริิ่มปฏิบัติงานตัดเย็บเสื้อผ้าคือผ้าในข้อใด.
1.  ผ้าฝ้ายราคาถูก     2.  ผ้าลินินเนื้อหนาปปานกลาง
3.   ผ้าาใยสังเคราะห์ที่เรียบลลื่น    4.  ผ้าสักหลาดที่มีน้ำหนักเย็บอยู่ทรงได้ง่าย
34.ข้อใดคือวิธีกันหดให้กับเสื้อผ้าก่อนนำไปตัดเย็บ.
1.  พรมน้ำให้ทั่วผืนผ้ารีดให้เรียบ   2.  แช่ผ้าในน้ำ  30  นาทียกขึ้นตากให้แห้งรีดให้เรียบ
3.  แช่ผ้าในน้ำผสมเกลือ   10  นาที บิดให้หมาดตากให้แห้งรีดให้เรียบ
4.  รีดให้เรียบต้มผ้าในน้ำผสมผงซักฟอก  10  นาที ล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้แห้งรีดให้เรียบ
35.การตัดผ้าควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  ห้ามยกผ้าขึ้นจากพื้น   2.  ยกผ้าขึ้นเพื่อตัดผ้าได้อย่างสะดวก
3.  ห้ามตัดผ้าที่วางซซ้อนกันมากกว่า  1  ชั้น
4.  ใช้กรรไกรเล็กๆเพื่อให้รอยตัดผ้าเรียบ
36.ขั้นตอนแรกของการเย็บกางเกงอย่างง่ายคือข้อใด.
1.  กันลุ่ย    2.  กันยืด    3.  เย็บตะเข็บข้าง    4.  เย็บเป้ากางเกง
37.ขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บกางเกงอย่างง่ายคือข้อใด.
1.  เย็บตะเข็บข้าง     2.  สอยปลายขากางเกง
3.  ใส่ยางยืดที่เอวกางเกง   4.  เย้บย้ำบริเวณเป้ากางเกง
38.ถ้าเป้ากางเกงตึงเกินไปจะแก้ไขอย่างไร.
1.  พับขอบเอวให้มากขึ้น   2.  แก้ไขไม่ได้ควรมอบให้ผุ้อื่น
3.  ขยายตะเข็บข้างทั้งสองข้าง   4.  เย็บตะเข็บเป้าใหม่ให้ชิดริมผ้ามากขึ้น
39.ข้อใดหมายถึงอาหารที่มีคุณภาพ.
1.  ใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง     2.  ใช้วืธีการปรุงที่ประณีต
3.  มีคุณค่าทางโภชนาการสูง   4.  สวย  สะอาด  รสชาติดี  มีคุณประโยชนื
40.การจัดซื้อวัตถุดิบตามข้อใดจะได้คุณภาพดีและราคาถูก.
1.  ซื้อตามฤดูกาล    2.  ซื้อจากแหล่งผลิต   3.  ซื้อปริมาณมมากๆ
4.  ซื้อของที่สมาชิกในครอบครัวนิยมรับประทาน
41.แหล่งจำหน่ายอาหารสดที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองสังเกตได้จากสัญลักษณ์ใด.
1.   เครื่องหมายอาหารปลอดภัย    2.  ฉลากเขียว
3.  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   4.  สัญญาลักษณ์รีไซเคิล
42.เนื้อหมูที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
1.  เนื้อมีสีชมพูมันสีขาว    2.  เนื้อสีแดง  มันสีขาว   3.  เนื้อสีแดงมันสีเหลือง
4.  เนื้อสีชมพูมันสีเหลือง
43.การเลือกซื้อปลาสดมีหลักในการสังเกตุอย่างไร.
1.  มีเมือกลื่นๆที่บริเวณท้องปลา    2.  กดดูบริเวณพุงปลาจะนิ่ม ตามีสีแดงสด
3.  เนื้อปลาแข็ง เหงือกมีสีแดงคล่ำ ตาขุ่น  4.  ตาปลาใส ไม่ขุ่น ไม่มีสีแดงบริเวณท้องไม่เละ
44.การเลือกซื้ออาหารแห้งในข้อใดควรระมัดระวังเรื่องอาหารขึ้นรา.
1.  แป้ง    2.  ถั่วลิสง      3.  น้ำตาลปิ๊บ      4.  มะขามเเปียก
45.แตงกวาที่ใหม่สดมีลักษณะอย่างไร.
1.  ไม่มีขั้วผล    2.  ผลยาวตรง    3.  เปลือกเริ่มมีสีเหลืองอ่อน ๆ
4.  มีขั่วติดอยู่ เปลือกสีเขียวเป็นริ้วสลับขาว
46.วิธีการเก้บผักสดและผลไม้ที่ถูกวิธีคือข้อใด.
1.  ใส่ถาดวางไว้บนโต๊ะ    2.  ใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปแช่ไว้ในถังน้ำเย็น
3.  ใส่ถถุงที่เจาะรูเก้บไว้ในชั้นเก็็บผักของตู้เย็น
4.  เด็ดส่วนที่เน่าเสียออกแล้ววางผึ่งไว้ในที่มีลมโกรก
47.การเก้บรักษาหอมกระเทียมคือข้อใด.
1.  เก็บในตู้เย็นช่องเก็บผัก    2.  เก็บใส่ในโหลที่ปิดสนิท
3.  แขวนไว้ในที่ลมโกรกผ่าน    4.  ใส่ถุงพพลาสติกแล้วนำไปแช่ในตู้เย็น
48.ก่อนนำเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาในตตู้เย็นควรปกิบัติอย่างไร.
1.  เก็บทั้งชิ้นใหญ่ๆโดยไม่ต้องล้าง    2.  ล้างทั้งชิ้นใหญ่ๆแล้วเก้บโดยไม่ต้องหั่น
3.  หั่นเป้นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปล้างก่อนบรรจุถุง
4.  ล้างทั้งชิ้นใหญ่ๆ หั่นแยกใส่ถุงเล็ก ๆ ก่อนนำไปเก็บ
49.ในการประกอบอาหารที่มีรสเปรี้ยวควรเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุอะไรจะปลอดภัยที่สุด.
1.  ดีบุก    2.   สังกะสี      3.  อะลลูมิเนียม     4.  เครื่องเคลือบ
50.วิธีการทำความสะอาดภาชนะให้สะออาดอย่างประหยัดทรัพยากรคือข้อใด.
1.  รวมจานไว้ล้้างมื้อเย็นเพียงครั้งเดียว
2.  วางทิ้งไว้ให้เศษอาหารแห้งแล้วเขี่ยออกก่อนนำไปล้าง
3.  แช่ในกะละมมังน้ำอุ่นที่ผสมน้ำยาล้างจานเพื่อขจัดคราบมัน
4.  ใช้กระดาษกวาดเศษอาหารและเช็ดคราบไขมันเป็นลำดับแรก
51.วิธีล้างผักสดให้สะอาดเพื่อเหมาะสำรับนำไปจัดตกแต่งจานอาหารคือข้อใด.
1.  แช่ในน้ำเย้นจัด  1  ชั่วโมง     ข.  แช่ในน้ำเกลือเข้มข้น  30  นาที
3.  ลวกน้ำร้อนจัด  1  นาที  เพื่อฆ่าเชื้อ  4. แช่ในน้ำผสมโชเดียมไบคาร์บอเนตเจือจาง  15 นาที
52.ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาหารมีรสชาติดีคือข้อใด.
1.  ใส่ผงชูุรส    2.  ใส่น้้ำตาลแททนผงชชูรส      3.  เลือกเครื่องปรุงรสที่มีคุณภาพ
4.  คงรสอาหารตามธรรมชาติโดยไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆ
53.การบริโภคอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรููปควรทำอย่งไร.
1.  เทออกจากภาชนะรับปประทานได้เลย
2.  ก่อนบริโภคเทใใส่ภาชนะอื่นนให้เดือด
3.  สามารถรับประะทานในภาชนะบรรจุุมาได้เลย
4.  เปิดกระป๋องแล้วนำกระป๋องไปตั้งบนเตาไฟ
54.การหุงข้าวให้สงวนคุณณค่าทางโภชนาการควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  ใช้น้ำเเย็นจัดซาวข้าว  2-3  ครั้ง    2.  ซาวข้าวโดยใช้น้ำน้อย  ซาวเร็วๆเพียงครั้งเดียว
3.  วาวข้าวเอาเศษผงออกใหห้หมดหรือจนน้ำซาวข้าวใส
4.  แซ่ข้าวในน้ำสะอาด  15  นาที  รินน้ำออกเพื่อละลายส่วนที่เป็นแป้งออก
55.การประกอบอาาหารประเภทผักควรปฏิบัติอย่างไร.
1.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง   ปิดฝาา   ระยะเวลาสั้น
2.  ใช้น้ำน้อย  ไฟออ่อนน  ปิดฝา  ระยะเวลลานาน
3.  ใช้น้ำน้อย  ไฟแรง  เปิดฝาา  ระยะเวลานาน
4.   ใช้น้ำมาก  ไฟปานกลาง   เปิดฝาระยะเวลาสั้น
56.วิธีใดที่ช่วยให้การปรุงอาหารเสร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ.
1.  ล้าง  หั่นและปรุงอาหารไปพร้อม ๆ  กัน
2.  เตรียมเเครื่องปรุงจัดใส่ถ้วยวางไว้ใกล้เตา
3.  ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงในกระทะแล้วผัดพร้อมๆกัน
4.  ขณะปรุงอาหารบนเตาควรเก็บออาหารสดไว้ในตู้เย็นก่อน
57.ข้้อใดเรียงลำดับกาารประกอบอาหารดดยใช้กระทะเพียงใบเดียวได้อย่างประหยัด
ทรัพยากรแลละได้อาหารที่มีลักษณะน่ารับประทานมากที่สุด.
1.  แกงป่าไก่  ไข่ต้ม  ผัดวุ้นเส้น  กุนเชียงทอด
2.  แกงป่าไก่  ไข่ต้ม   กุนเชียงทอด   ผัดวุ้นเส้น
3.  ไข่ต้มม  กุนเแกงป่าไก่  ผัดวุ้นเส้น
4.  ไข่ต้ม  กุนเชียงทอด  ผัดวุ้นเส้น  แกงป่าไก่
58.การจัดอาหารแบบใดที่ปฏิบัติได้ทุกมื้ออาหาร.
1.  แกะสลักตกแแต่งให้สวยงาม
2.   จัดใส่ภาชนะที่สะอาดและสวยงาม
3.  นำวัสดุต่างๆมาใช้ตกแต่งอาหาาร
4.  จัดอาหารใส่ภาชนะจากผผักหรือผลไม้ต่างๆ
59.ข้อใดหมายถึงอาหารสำรับ.
1.  อาหารมื้อเย็น    2.  อาหารที่จัดในถาดพร้อมเสิร์ฟ
3.  อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
4.  อาหารที่จัดเพื่อรับประทานร่วมกันมากกว่า  2  ชนิด
60.ประโยชน์ที่โดดเด่นของการรับประทานอาหารสำรับคือข้อใด.
1.  อาหารที่มีรสชาติอร่อย   2.  ได้รับประทานอาหารที่ชอบ
3.  ได้รับสารอาหารอย่างหลากหลาย   4.  ได้จัดเป็นอาหารมื้อเย็นโดยเฉพาะ
61.การกำหนดรายการอาหารในครอบครัวนอกจากคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
แล้วควรยึดสิ่งใด.
1.  ราคาถูก 2.สีสันสวยงาม  3.อาหารแปลกใหม่ 4. เป็นอาหารที่สมาชิกในบ้านชอบรับประทาน
62.อาหารกลุ่มใดที่ควรบริโภคน้อย.
1.  แป้ง    2.  เนื้อสัตว์   3.  น้ำมัน  น้ำตาล    4.  ผักสดและผลไม้
63.อาหารชนิดใดที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย.
1.  ไข่ตุ๋น    2.  น้ำพริกปลาร้า   3.  แกงเขียวหวานไก่   4.  พล่าเนื้อมะเขืออ่อน
64.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของอาหารมื้อเช้า.
1.  ย่อยง่าย    2.  ปรุงง่าย   3.  จัดอาหารให้ครบ  5  หมู่   4.  ให้สารอาหาารคาร์โบไฮเครตสุง
65.อาหารในข้อใดที่ควรจัดเป้นอาหารสำรับกลางวัน.
1.  ข้าวต้มหมู  ไข่ลวก  น้ำส้มคั้น     2.  ข้าวคลุกกะปิ  เต้าทึ่งเย็น  ชมพู่
3.  ขนมปัง  น้ำพริกเผา   โอวัลตืน  องุ่น   4. ข้าวสวย  ฉุ่ฉึ่ปลาทู  แกงจืดวุ้นเส้น  ยำกุนเชียง เงาะ
65.รายการอาหารสำรับเย็นที่จัดไว้ได้แก่  ข้าวสวย พะแนงไก่  ต้มจืดปลาหมึกยัดใส้หมู
แตงโมถ้าต้องการเพิ่มอาหารคาวอีก   1  อย่าง ควรจะเพิ่มอาหารในข้อใด.
1.  ไก่ทอด   ข.  ต้มยำปลา   3.  ผัดผักรวมมิตรกุ้ง   4.  หมูทอดกระเทียมพริกไทย
66.ข้าวสวยรับประทานกับฉู่ฉี่ปลาทู  ต้มจืดผักกาดขาว  กับข้าวอย่างที่ 3 ควรเป็นอะไร.
1.  ไข่ยัดใส้   2.  แกงเผ็ดเป็ดย่าง   3.   ปลากะพงสามรส   4.  ผักกาดขาวผัดน้ำมันหอย
67.ข้อใดควรจัดไว้เป็นอาหารว่าง.
1.  น้ำตะไคร้    2.  ขนมปังหน้าหมู    3.  ต้มเลือดหมูใส่ตำลึง    4.  ข้าวเหนไก่ย่าง
68.การจัดอาหารสำรับแบบใดที่ช่วยประหยัดทรัพยากร.
1.  จัดอาหารที่ใช้วัตถุดิบราคาถูกเท่านั้น
2.  จัดอาหารหลายชนิดที่มีลักษณะสีสันและรสชาติที่่ต่างกันออกไป
3.  จัดอาหารใให้หลากหลายและมีปริมาณมากเพื่อให้เลือกรับประทาน
4.  จัดอาหารให้มีปริมาณพอดีกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัว
69.ถ้าสมาชิกไม่รัจะมีวิธีประกอบอาหารอย่างไรที่ช่วยให้สมาชิกไม่เขี่ยผักกทิ้งไปโดย
เปลล่ประโยชน์.
1.  ใส่ผักน้อย ๆ    2.  ไม่ต้องใส่ผักในอาหาร    3.  บดหรือสับผักผสมลงในเนื้ออสัตว์
4.  ปปรุงอาหารให้ผักมีลักษระกรอบน่ารับประทาน
70.ถ้ามีเงินค่าอาาหารจำกัดควรเลือกประกอบอาาหารในข้อใดที่ยังให้สารโปรตีนสูง
1.  ปูผัดผงกะหรี่    2.  ผัดผักบุ้งไฟแดง  3.  ผัดเต้าฮู้ทรงเครื่อง   4.  ผัดผักกาดขาวใส่กุ้งสด
71.การประกอบอาหารสำรับวิธีใดที่ช่วยประหยัดน้ำ   แก๊ส และแรงงาน
1.  วางแผนการจัดรายการออาหารไว้ล่วงหน้า
2.  เลือกปรุงเฉพาะอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อน
3.  ติดเตาแก๊สเพื่อเตรียมและปรุงอาหารให้เสร็จเป็นออย่าง ๆ
4.  เตรียมเครื่องปรุงออาหารของรายการอาหารทุกอย่างไว้ให้พร้อม
72.ผัดผักกับน้ำมันหอยเมื่อนำมาอุ่นอืกครั้งจะไม่น่ารับประทาน ดังนั้นควรจัดการอย่างไร.
1.  นำไปทำเป็นผักดอง    2.  นำไปทิ้งก่อนที่จะบูด
3.  นำไปดัดแปลฉ่าย     4.  ใส่กล่องแช่แข็งไว้รับประทานยามขาดแคลน
73.ถ้าเพื่อนถุกมีดบาดขณะเตรียมออาหาารนักเรียนจะทำอย่างไร.
1.  บอกเพื่อนคนอื่นให้ไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2.  รีบพาเพื่อนไปทำแผลแล้วทำงานแทนเพื่อน
3.  หันไปดูสักครู่แล้วทำงานของตนเองต่อไป
4.  นั่งดูเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร
74.การปฏิบัติตนในข้อใดจะทำให้เพื่อนร่่วมงานให้ความร่วมมือจนงานสำเร๊้จลุล่วงไปด้วยดี
1.  ตำหนิเพื่อนร่วมงานตั้งงแต่เริ่มทำงาน
2.  รับประทานอาหารร่วมกันก่อนทำงาน
3.  แจกขนมให้เพื่อนร่วมงานก่อนลงมือทำงาน
4.  บอกประโยชน์ที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับเมื่อทำงานเสร็จ
75.ข้อใดเป็นการปกิบัติงานเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร.
1.  เปิดเตาไฟโดยให้เปลวไฟอ่อนที่สุด
2.  นำอาหารทุกอย่างไปเผาไฟก่อน
3.  ประกอบอาหารไม่ให้สุกมาก
4.  เตรียมเครืื่องปรุงทุกอย่างให้พร้อมแล้วประกอบอาหารบนเตาให้เสร็จอย่างรวดเร้ว