Category Archives: แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า ง 23105

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความหมายของการดูแลเสื้อผ้า.
ก.  การออกแบและตัดเย็บเสื้อผ้า   ข.  การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเลื่อมลูกปัดให้ดูหรูหรา
ค.  การที่ผ้าแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันส่งผลให้ต้องดูแลอย่างถูกวิธี
ง.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน ซัก ตาก รีด เก็บ พับ
เฉลยข้อ  ง
2.ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญในการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีต.
ก.  ทำให้เสื้อผ้าสวยงามน่าสวมใส่    ข.  ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหนังเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกปรก
ค.  ช่วยถนอมเสื้อผ้าให้ทนนานไม่เสื่อมสภาพ   ง.  ส่งเสริมบุคลิกภาพสง่างาม มั่นใจ  ภูมิใจ
เฉลยข้อ  ก
3.เสื้อผ้าแบ่งตามชนิดของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนผ้าได้  3  ประเภท.
ก.  เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ     ข.เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
4.ข้อใดต่างจากพวก.

ก.  ผ้าฝ้าย  ผ้าลินิน  ผ้าไหม  ผ้าขนสัตว์   ข.  ผ้าไนลอน  ผ้าพอลิเอสเทอร์  ผ้าอไครลิก  ผ้าสแปนเด็กซ์
ค.  ผ้าเรยอน  ผ้าอะซิเตด  ผ้าทีซี  ผ้าซีทีซี  ง.  ผ้าเรยอน  ผ้าไนลอน  ผ้าพลอลิเอสเทอร์  ผ้าทีซี
ฉลยข้อ  ง
5.ข้อใดกล่าวคุรสมบัติของผ้าไม่ถูกต้อง.
ก.  ผ้าฝ้าย เงามันน้อย ยืดหยุ่นต่ำหดตัวหลังซักดูดความชื้นระบายความชื้นได้ดี
ข.  ผ้าลินิน เงามัน สวยงาม ดูดซับความชื้นได้ดีน้อยกว่าผ้าฝ้าย เนื้อผ้าแข็งไม่ทิ้งตัว
ค.  ผ้าไหมเงามัน สวยงามผ้าทิ้งตัวดีสภาพอากาศร้อนสวมใส่สบายและอบอุ่นเมื่ใส่ในฤดูหนาว
ง.  ผ้าไนลอนมีความเหนียวแข็งแรงทนทานมากเมื่อถูกไฟจะละลายไม่ไหม้เมื่อนำออกไฟจะดับ
เฉลยข้อ  ข
6.ต้านทานแรงดึงได้สูงใช้ทำเสื้อชั้นในสตรียางยืดและผ้าที่ใช้ทางการแพทย์หมายถึงผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าไหม    ข.  ผ้าไนลอน    ค.  ผ้าอไครลิก    ง.  ผ้าสแปนเด็กซ์หรือไลครา
เฉลยข้อ  ง
7.เส้นใยนุ่มดูดความชื้นได้น้อยน้ำหนักเบาไม่ยับง่าย ไม่หดตัวจับจีบถาวรได้แห้งไวซักง่าย
เมื่อเผาจะกลายเป็นยางสีดำใช้ผสมกับเส้นใยอื่นได้ดีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าหมายถึง.
ก.  ผ้าไนลอน     ข.  ผ้าอไครลิก    ค.  ผ้าพอลิเอสเทอร์    ง.  ผ้าสแปนเด็กซ์
เฉลยข้อ  ค  ผ้าพอลิเอสเทอร์
8.ไม่หดตัวเหมือนผ้าฝ้ายทนทานกว่าผ้าฝ้ายใช้ตัดเย็บผ้าแทนผ้าฝ้ายทนทานมากกว่าผ้าฝ้าย.
ก.  ผ้าเรยอน    ข.  ผ้าอซิเตด    ค.  ผ้าทีซี    ง.  ผ้าซีทีซี     เฉลยข้อ   ง
9.ในการดูแลเสื้อผ้าไม่ควรใส่ของหนักในกระเป๋าเสื้อผ้าเพราะเหตุผลใด.
ก.  ทำให้เสื้อผ้าสกปรกเปรอะเปื้อน    ข.  จะทำให้กระเป๋าขาด

ค.  ขจัดรอยเปื้อนยาก        ง.  เวลาเสื้อผ้าชำรุดซ่อมแซมยาก   เฉลยข้อ  ข
10.เสื้อผ้าเมื่อถอดแล้วจะสวมใส่อีกไม่ควรแขวนไว้ที่ตะปูเพราะจะทำให้เสียรูปทรง
ควรแขวนไว้ด้วยไม้แขวนเสื้อเก็บไว้ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกหมายถึง.
ก.  เสื้อสูท    ข.  เสื้อกันหนาว   ค.  เสื้อผ้าชุดนักเรียน    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
เฉลยข้อ  ง
11.