Category Archives: แบบทดสอบเตรียม O-NET วิชาการงาน 5 งง 23105 ม.3 ชุดทีี่ 2

แบบทดสอบเตรียมสอบ O-NETรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3 ชุดที่ 2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าชนิดใดที่ซักแล้วไม่ต้องรีด.
ก.  ลินิน    ข.  พอลีเอสเทอร์     ค.  ผ้าฝ้าย    ง.  อะซิเตด
เฉลยข้อ  ข  เพราะผลิตจากใยสังเคราะห์ไม่ยับง่ายจึงไม่ต้องรีด
2.สิ่งใดช่วยให้สามารถดูแลเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของผ้าและการตัดเย็บ
ก.  คำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของสารซักฟอก   ข.  สัญญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า
ค.  ถุงใส่เสื้อผ้าที่ซื้อมาจากร้านค้า     ง.  วิธีการใช้เครื่องซซักผ้า
เฉลย  เพราะสัญญลักษณ์บนป้ายผ้าจะบอกวิธีการดูแลเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อผ้า
3.ข้อใดเป้นการขจัดรอยเปื้อนเลือดบนผ้าฝ้ายที่ถูกต้อง
ก.  แช่น้ำและใช้แอมโมเนียเจือจางเช็ดจึงนำไปซัก
ข.  โรยแป้งข้าวเหนียวบนรอยเปื้อนแล้วนำไปซัก
ค.  เช็ดออกด้วยน้ำปูนใสแล้วซักด้วยน้ำสะอาด
ง.  เช็ดออกด้วยน้ำเกลือแล้วล้างด้วยน้ำสบู่
เฉลยขข้อ  ก  เพราะน้ำและแอมโมเนียมีคุณสมบัติที่จะช่วยทำให้รอยเลือดจางลงก่อน
นำไปซักตามปกติ
4.ข้อใดเป็นเทคโนโลยีระดับกลางทั้งหมด.
ก.  ยาสมุนไพร  กังหันลม    ข.  นาโนเทคโนโลยี อ่างเก็บน้ำ
ค.  เรือยยนต์ลากจูง  เครื่อขูดมะพร้าว    ง.  การผลิตอาหารกกระป๋๋อง  เรือพาย
เฉลยข้อ  ค  เพราะใช้เครื่องยนต์ในการทำงานและใช้งานได้ง่ายเมื่อมีผู้แนะนำเหมือนกัน
5.เพราะเหตุผลใดจึงไม่ควรรีดผ้าไหมหลังพรมน้ำทันที.
ก.  เพราะผ้าจะมีกลิ่นอับ    ข.  เพราะผ้าจะหดตัวขณะรีด
ค.  เพราะผ้าจะด่างและไม่เรียบ     ง.  เพราะผ้าจะมีความมันเงามากเกินไป
เฉลยข้อ  ค  เพราะน้ำยังไม่ซึมเข้าเส้นใยผ้าเมื่อถูกความร้อนจึงด่างและไม่เรียบ
6.การตากผ้าโดยกลับเอาด้านในออกมามีจุดประสงค์เพื่ออะไร.
ก.  เพื่อให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น     ข.  เพื่อป้องกันผ้าสีซซีดจาง
ค.  เพื่อให้ผ้ามีกลิ่นหอม     ง.  เพื่อป้องกันผ้าหดตัว
เฉลยข้อ  ข.  เพราะด้านนอกเมื่อไม่ถูกแดดก็จะไม่จืดจาง
7.เสื้อผ้าในข้อใดที่ซักแล้วห้ามบิด.
ก.  เสื้อผ้าฝฝ้าย     ข.  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์    ง.  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
เฉลย  ง  เพราะถ้าบิดแล้วเลื่่อมมและลูกปัดจะหลุดหรือแตกหักได้

8.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอาหารประเภทสำรับ.
ก.  มีเครื่องเคียงของแนม    ข.  จัดเสิร์ฟบนถาดหรรือขันโตก
ค.   ใช้ภาชนะใส่อาหารมีขนาดเดียวกันทั้งหมด
ง.  ต้องคลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันเป็นจานเดียว
เฉลย   ค  เพราะอาหารในสำรับมีหลายชนิดทั้งน้ำพริกแกง  ผัด  ทอด จึงต้องใช้ภาชนะ
แตกต่างงกันตามลักษณะของอาหาร
9.คอมพิวเตอร์จัดเป็นเทคโนโลยีระดับใด.
ก.  ระดับพืื้นฐาน    ข.  ระดับกลาง     ค.  ระดับพื้นบ้าน    ง.  ระดับสูง
เฉลยข้อ   ค  เพราะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและผู้ใช้งานต้องมีความรุ้ความเข้าใจ
และฝึกใช้เป็นประจำจึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.รสเปรี้ยวในแกงฮังเลเกิดจากเครื่องปรุงรสในข้อใด.
ก.  มะขามเปียก    ข.   มะนาว     ค.  มะเขือเทศ     ง.  มะเฟือง
ฉลย   ก  เพราะมะขามเปียกมีรสเปรี้ยวและเมื่อคั้นเอาเนื้อจะได้เนื้อมะขามละเอียด
มาด้วยซึ่งเนื้อมะขามนี้เองทำให้แกงฮังเลข้นขึ้น
11.การแช่เส้้นมะละกอที่สับแล้วในน้ำเย็นจัดแกว่งสารส้มมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด.
ก.  ทำให้เเส้นมะละกอไม่มีรสขม    ข.  ทำให้เส้นมะละกอสด
ค.  ทำให้เส้นมะละกอสีไม่เปลีี่ยน   ง.  ทำให้เส้นมะละกอกรอบ
เฉลย    ง  เพราะความเย็นและสารบางชนิดในสารส้มทำให้มะละกอกรอบ
12.ขนมจีนซาวน้ำควรจัดตกแต่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม.
ก..  ม้วนขนมจีีนเป็นวงวางตรงกลางล้อมรอบด้วยเครื่องปรุงอื่น
ข.  วางขนมจีนเป็นแพแล้วตักเครื่องปรุงอื่นโรยบนขนมจีน
ค.  วางขนมจีนในถ้วยเครื่องปรุงอื่นวางในจานนอกถ้วย
ง.  วางเครื่องปรุงอื่นในถ้วยวางขนมจีนในจายต่างหาก
เฉลยข้อ  ก  เพราะสวยงามน่ารับประทานและรับประทานได้ง่าย
13.ผักเหนาะเป็นเครื่องเคียงของอาหารภาคใด.
ก.  ภาคเหนือ     ข.  ภาคกลาง    ค.  ภาคใต้     ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14.นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทำชั้นเอนกประสงค์ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ในข้อใด.
ก.  ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน     ข.  กระบะปลูกต้นไม้    ค.  เตรียมมีล้อเลื่อน  4.  ฐานรองตุ้เย็น
เฉลยข้อ  ก  เพราะมีลักษณะเป็นชั้นและมีล้อช่วยในการเคลื่อน
15.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์.
ก.  ป้องกันการกระแทกระหว่างการขนส่ง
ข.  ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ค.  ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ง.  ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
ฉลยข้อ  ข  เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้
16.ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนจะประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์โดยใช้
วัสดุในข้อใด.
ก.  กระดาษ    ข.  สังกะสี     ค.   แก้ว     ง.  โฟม
เฉลยข้อ  ก  เพราาะกระดาษย่อยสลายได้ตามะรรมชาติ
17.บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพับได้ควรนำไปใช้บรรจุสิ่งของในข้อใด.
ก.  ข้าวเกรียบ   ข.  น้ำพริก    ค.  กล้วยตาก    ง.  ขนมเค็ก.
เฉลยข้อ  ง  เพราะปกป้องเค็กไม่ให้เสีรูปทรงหรือเปื้อนฝุ่นละอองจับถือสะดวกและ
ไม่ทำให้เค็กแห้งเพราะสัมผัสอากาศ
18.อาชีพมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไร.
ก.  อาชีพก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ข.  อาชีพช่วยยให้มนุษย์มีเวลาศึกษาเรื่องเทคโนโลยี
ค.  อาชชีพสร้างเงินทุนมาใช้พัฒนาเทคโนโลยี
ง.  อาชีพเป็นตัวกำหนดการใช้เทคโนโลยี
เฉลยข้อ  1  เพราะเมื่อมีอาชีพก็ต้องมีเครื่องใช้หรือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรซึ่งจัด
เป็นเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มกำลังผลิตในการทำงาน
19.การขึ้นรูปชะลอมต้องใช้อุปกรณ์ใดบังคับรูปทรง.
ก.  แกนเทปกาว    ข.  ไม้ไผ่    ค.  ก้อนหิน    ง.  ตัวหนีบกระดาษ
เฉลยข้อ  ก  เพราะแกนเทปกาวมีความแข้งแรงและมีรุปทรงกระบอกเมื่อนำมาวางซ้อนกัน
2  ชั้นสามารถใช้เป็นแม่พิมพ์บังคับรูปทรงของชะลอมขณะสาานขึ้นรูปได้
20.การตกแต่งถุงผ้าแบบมีหูรูดวิธีใดทนทานมากที่สุด.
ก.  การมัดย้อม     ข.  การปัก    ค  การเย็บผ้าลูกไม้ติดริม   ง.  การเพนต์
เฉลยข้อ  1  เพราะสีจะซึมเข้าไปในเส้นใยผ้าไม่สามารถหลุดลอกได้
21.สิ่งใดสำคัญที่สุดในการพิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร.
ก.  คุณวุฒิ      ข.  เพศ    ค.  วัยวุฒิ      ง.  ประสบการณ์
เฉลยข้อ  ง  เพราะผู้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งตนเอง
เคยประสบมาแล้วได้เป็นอย่างดี
22.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ.
ก.  การติดดั้งกล้องวงจรปิดทั่วอาคารสำนักงาน
ข.  การใช้เครื่องบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
ค.  การติดดั้งเครื่องดับเพลิงในอาดารสำนักงาน
ง.  การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตสินค้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะเครื่องจักรกลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทุ่นแรงงานคนในการผลิตและทำงาน
ได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว
23.ร้านสะดวกซื้อจัดเป็นธุรกิจประเภทใด.
ก.  ธุรกิจการผลิตสินค้า     ข.   ธุรกิจการใหห้บริการ
ค.  ธุรกิจการพาณิชย์         ง.  รัฐวิสาหกิจ
เฉลยข้อ  ค  เพราะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า
24.องค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า.
ก.  คน      ข.  การจัดการ     ค.  การตลาด      ง.  วัสดุหรือวัตถุดิบ
25.การแจกบัตรลดราคาสิินค้าให้แก่ผู้คนที่เดินไปมาผ่านป้ายรถโดยสารประจำทาง
เป็นหน้าที่ของธุรกิจในด้านใด.
ก.  การให้บริการ ข.  การเก็บสินค้า ค. การจัดทำโฆษณา  ง.  การแจกจ่ายและจัดจำหน่ายสินค้า
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักเพื่โน้มน้าวดึงดูดใจผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้า
26.ข้อใดเป้นสิ่งที่คู่แข่งทางธุรกิจไม่ควรปฏิบัติต่อกัน.
ก.  มีบริการหลังการขายดีกว่าคู่แข่ง      ข.  ดจมตีสินค้าและบริการของคู่แข่ง
ค.  สร้างอาคารสำนักงานอยู่ติดดกับคู่แข่ง      ง.  แจกแถมของชำรวยให้ลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง
ฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นการไม่ซื่อสัตย์และก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
27.ผุ้ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต้องปฏิบัติตามข้อใด.
ก.  เสียภาษี      ข.  ไม่ประกอบธุรกิจร่่วมกับคนต่างชาติ
ค.  ไม่ซื้อวัตถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ    ง.  บริจาคสิ่งของแก่ผผู้ประสบภัยธรรมชาติใน
ประเทศ
ฉลยข้อ    ก
28.เพราะเหตุใดการขยายพันธุ์พืชจึงงมีส่วนทำให้้อากาศบริสุทธิ์.
ก.  เเพราะการขยายพันธู์พืชไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
ข.  เพราะการขยายพันธุ์พืชทำในสถานที่โล่งกว้าง
ค.  เพราะการขยายพันธุ์พืชใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ง.  เพราะการขยายพันธุ์พืชช่วยเพิ่มจำนวนต้นพืชที่สร้างออกซิเจนให้แก่บรรยากาศ
เฉลย  ง  เพราะยิ่งมีพืชจำนวนมากก็็จะสร้างออกซิเจนได้จำนวนมาก
29.สื่อในข้อใดมีตำแหน่งงานให้ค้นหามากที่สุด.
ก.  ใบปลิว    ข.  วรสาร    ค.  หนังสือพิมพ์     ง.  เว็บไซต์หางานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
30.การตัดกิ่งตอนด้วยกรรไกรตัดกิ่งมีปรระโยชน์อย่างไร.
ก.  กิ่งตอนไม่ช่้ำ   ข.  กิ่งตอนงอกรากเร็ว   ค.  กิ่งตอนไม่เป็นโรค   ง.  กิ่งตอนไม่แตกหัก
เฉลยข้อ  ก  เพราะกรรไกรตัดกิ่งมีความคมจึงไม่ทำให้กิ่งตอนช้ำ
31.เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปโล่แล้วเฉือนต้นตอให้เป็นผลเว้าเข้าไปเล็กน้อย  เป็นขั้นตอนของ
การขยายพันธุุ์พืชวิธีใใด.
ก.  การตอนกิ่ง    ข.  การทาบกิ่ง   ค.  การติดตา   ง.  การตัดชำ
เฉลยข้อ  ข   การทาบกิ่ง  เพราะการทาบกิ่งต้องการให้ต้นตอกับกิ่งพันธุ์ดีเชื่อมติดกัน
จึงมีขั้นตอนตามนี้
32.ข้อใดกล่าวถึงการตัดชำได้ถูกต้อง.
ก.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อต้นพืช  2  ต้นเข้าด้วยกัน
ข.  การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นใหม่
ค.  การนำส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดีมาตัดและปักชำเพื่อให้ได้ต้นพืชต้นใหม่
ง.  การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกันเพื่อให้เจริยเป็นต้นเดียวกัน
เฉลยข้อ  ค   เพราะพืชบางชนิดเพียงตัดและนำมาปักชำก็สามารถงอกรากเจริญเป็นพืชต้นใหม่
33.นักเรียนจะนำพันธุ์พืชที่ขยายพันธุุ์ได้ไปใช้อย่างจึงจะเกิดดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  นำไปแสดงในงานนิทรรศการ   ข.  นำไปปลูกที่บ้าน
ค.  นำไปให้เพื่อน    ง.  นำไปจำหน่าย
เฉลยข้อ  ง  นำไปจำหน่าย เพราะนอกจากจะได้รายได้จากการจำหน่ายแล้วยังเป็นการเพิ่ม
จำนวนต้นพืชให้แก่บริเวณต่าง ๆที่นำต้นพืชไปปลูกอีกด้ววย
34.งานลักษณะใดควรเลือกสมัครมากที่สุด.
ก.  งานพิเศษมีดโบนัส    ข.  งานพิเศษมีเบี้ยขยัน
ค.  งานประจำมีประกันชีวิต    ง.  งานประจำ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ฉลยข้อ  ง  เพราะแสดงถึงความมั่นคงในการว่จ้างและมีเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ
35.ขั้นตอนแรกของการติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้สำเร็จรูปตรงกับข้อใด.
ก.  การตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ให้มาติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
ข.  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
ค.  การอ่านแบบที่แนบมากับสิ่งของเครื่องใช้   ง.  การติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
เฉลยข้อ  ค  เพราะแบบจะเป็นแนวทางให้ติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้ได้ถูกต้อง
36.ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ก.  เลือกใช้เครื่องมืชเครื่องใช้ตามความถนัด   ข.  ไม่หยอกล้อกันขณะใช้เครื่องมือช่าง
ค.  สวมถุงมือก่อนปกิบัติงานทุกครั้ง    ง.  วางกล่องปฐมพยาบาลไว้ใกล้ๆ
เฉลยข้อ  ข  เพราะเมื่อไม่หยอกล้อกันและมีสมาธิในการทำงานใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ก็จะทำด้วยความระมัดระวังจึงไม่เกิดอุบัติเหตุ
37.อุปกรณ์ใดใช้ตัดท่อพีวีซี.
ก.  เลื่อยฉลุ     ข.  เรื่อยรอ   ค.  เลื่อยตัดเหล็ก    ง.  คัดเตอร์
เฉลยข้อ  ค  เพราะเลื่อยตัดเหล็กมมีควาามคมและแข็งแรง
38.การทดสอบว่าราวตากผ้าที่ทำจากท่อพีวีซีแข็งแรงหรือไม่มีวิธีการอย่างไร.
ก.  นำราวตากผ้าไปวางบริิเวณที่มีลมแแรง    ข.  กระแทกราวตากผ้ากับพื้นซีเมนต์
ข.  นำผ้าเปียกมาทดลองตากบนราว    ง.  ยกราวตากผ้าขึ้น –ลง
เฉลยข้อ  ค เพราะผ้าเปียกมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อวางลงบนราวตากผ้าถ้าไม่โคลงเคลง
ถือว่าราวตากผ้ามีความแข็งแรง
39.วัสดุอุปกรณ์ใดใช้ยึดชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน.
ก.  สกรู  ว    ข.  นอต    ค.  กาว    ง.  ตะปู
เฉลยข้อ  ก  เพราะโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำจากไม้ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้นิยมใชช้สกรู  ว
เป้็นอุปกรณ์ในการยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
40.เทคโนโลยีในข้อใดมีประโยชน์ต่อการป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพ.
ก.  เครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออก    ข.  เครื่องดับเพลิง
ค.  สปอตไลต์      ง.  กล้องวงจรปิด
เฉลยข้อ  ง.  เพราะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยซึ่งเมื่อเห้นก่อนก็สามารถ    ปกป้องทรัพย์สินได้
41.ข้อใดเป็นวัสดุรักษาสิ่งแวดล้อมที่ควรนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ของกล้วยกวน.
ก.  แก้ว

ข.กระดาษแก้ว

ค.  ใบตอง

ง.  กระดาษแข็ง

จ.  ตอกไม้ไผ่

ฉ.  ผ้าฝ้าย

เฉลยข้อ  ก เพราะนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้

 เฉลยข้อ   ค  เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาาติ

 เฉลยข้อ  ง  เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้

 เฉลยข้อ  จ  เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ