Category Archives: แบบทดสอบ O-NeT การงาน ม. 6(งานช่าง)

แบบทดสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพ ม. 6 (งานช่าง)

ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่โดยมีขนาดบาง
และความคมชัดสุงซึ่งเลือกใช้จอแสดงภาพชนิดใด.
1.  CRT        2.  LCD        3.  LED        4.  PLASMA
เฉลยข้อ  3  จอ LED ย่อมาจาก Light  Emitting  Diode
LED คือหลอดไฟขนาดจิ๋วแต่แจ่วซึ่งใช้หลอด LED เป็น
ตัวกำหนดแสงและมีLiquid  Crystaเป็นผลึกแข็งกี่งเหลว
คอยบิดตัวเป็นองศาเพื่อให้แสงจากหลอด  LED ส่องลอด
ออกมาเป็นสีต่าง ๆ จอ LED ไม่เป็นที่นิยมของตลาดเพราะ
มีราคาแพงแต่มีขนาดบางความคมชัดสูงมียี่ห้อเดียวคือซัมซุง
จอ LCDใช้หลอดไฟ  CCFL ซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดผอมคล้ายๆ
หลอดกาแฟเรียงในแนวนอนยาวลงมาเป็นตัวกำเนิดแสงและมี
liquid  Crystal คอยบิดตัวเป็นองศาเพื่อให้แสงแบคไลต์(สีขาว)
ลอดผ่านทะลุ Color Filter  แม่สี  3 สี เพื่อแสดงออกมาเป็น
สีสันต่างๆแต่สีและความคมชัดไม่เท่าจอ LED
สำหรับจอ PLasma มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 42 นิ้ว – 150 นิ้ว
เหมาะในการดูกีฬาและภาพยนต์แอคชั่นแต่สีเป็นธรรมชาติ
แต่สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเพาะเครื่องจะระบายความร้อนออกมา
สิ้นเปลืองการติดเครื่องปรับอากาศ
2.การก่อสร้างอาคารขนาดสูงอิฐชนิดใดที่ควรนำมาใช้.
1.  อิฐมอญ       2.  อิฐบล็อก     3.  อิฐแดง     4.  อิฐมวลเบา
เฉลยข้อ  4  อิฐมวลเบามีคุณสมบัติดังนี้ กันความร้อนได้ดี
กว่าอิฐมอญ 4-8 เท่าจึงช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก
สุ่ภายในอาคารได้เป็นอย่างดีช่วยระหยัดค่าใช้จ่ายในการติด
เครื่องปรับอากาศ  น้ำหนักเบ่กว่าอิฐมอญ 2-3เท่าประหยัดค่าก่อสร้าง
โดยสร้างอาคารและเสาเเข็ม  ก่อสร้างได้เร็ว  กันไฟได้นานกว่าอิฐมอญ
2-4 เท่า ไม่มีสารพิษเมื่อถูกไฟ  อายุการใช้งานยาวนาน
3.อุปกรณ์ชนิดใดที่ใช้เป็นทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในขนาดครอบครัว.
1.  กังหันลม      2.  กังหันน้ำ    3.   โซล่าเซล      4.   ไดนาโม
เฉลยข้อ  3
4.รถยนต์ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบไฮบริดจ์(Hybrid) มาใช้
ในการขับเคลื่อนรถยนต์แหล่งพลังงานใดที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ช่วงระยะความเร็วต่ำ.
1.  LPG            2.  NGV      3.  Baattery     4.  Hyddroge
เฉลยข้อ  3
5.ในงานเชื่อมโลหะเช่น ประตู เหล็กดัด สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ.
1.  สวมแว่นตาหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยุ่กับขนาดของงาน
2.  ใช้หน้ากากเชื่อมทุกครั้ง
3.   สวมแว่นตาสีดำในการเชื่อมทุกครั้ง
4.   สวมแว่นตาทุกครั้งที่มีการเชื่อม
เฉลยข้อ  2
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6
1.เครื่องมือผสมปูน      2.รถผสมปูน
3.รถผสมปูนสำเร็จ       4.ปูนซีเมนต์
5.หินก่อสร้าง                6.ทรายก่อสร้าง
6.)ถ้านักเรียนมีความต้องการในการเทพื้นปูนซีเมมนต์
มีขนาดความกว้าง  1  เมตร  ยาว 1   เมตรและพื้น
ความหนา 1.5  เซนติเมตรควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในข้อใด.
1.)  1  4  5  6         2.)  2  4  5  6
3.)  3  4  5  6         4.)  1  3  4  6
เฉลยข้อ  1
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  7
1. ใยบวบ      2.  ไม้ไผ่    3.  ยางรถยนต์   4.  ขวดน้ำ
5.  เชือกไนลอน   6.  ต้นกล้วย    7.  ผักตบชวา
8.  ลวดเหล็ก     9.  กะลามะพร้าว
7.)นักเรียนสามารถเลือกวัสดในท้องถิ่นชนิดใดเพื่อ
สร้างงานประดิษฐ์เพื่อใช้สอยและจัดจำหน่าย.
1.)  1  2  3  4  5              2.)  1  3  5  7  9
3.)  1  2  4  6  8              4.)  1  2  6  7  9
เฉลยข้อ  4
ส่วนที่ 2 แบบระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน