ผู้จัดทำ

นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุชุมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
โทรศัพท์ 083-3579801

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2523 – 2527 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) – โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2529 ประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สู.) -วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
พ.ศ. 2531 คุรุศาสตรบุณฑิต (คหกรรมศาสตร์) – วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน

16 พ.ค.29… ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (2205)
1 ต.ค. 31 …อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (2905)
1 ต.ค.36…อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (6460)
1 ต.ค.39…อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (9560)
1 ต.ค.40…อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (10800)
1 ต.ค.45…อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (13680)
1 ต.ค.36…อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (6460)
1 ก.พ.49…ครู ชำนาญการ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (19870)
1 ต.ค.51….ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (25930)
ปัจจุบัน….ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

  1. ยอดเยี่ยมมากเลยครับ ขอชื่นชมในความตั้งใจในการจัดการศึกษา

  2. เยี่ยมมากค่ะ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาจริงๆ

  3. ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล

  4. สวัสดีค่ะ ชื่่นชมค่ะอาจารย์สุดยอดจริงๆค่ะ

  5. ขอข้อสอบของเรื่องซ่อมไว้ใช้นานกับสร้างประสบการณ์ในอาชีพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: