Category Archives: 4

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการงาน 2ง 31102 ม.4

https://www.bodin.ac.th/e_eco/train_psk.pdf

Advertisements

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคือความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย.
ก.  ช่วยปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย
ข.   ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศเย็น  อากาศร้อนและฝนตกได้
ค.  ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่โดยเสื้อผ้าที่สวมใส่สามารถอำพราง
ปกปิดส่วนที่บกพร่องของร่างกาย  แสดงถึงการมีมารยาททางสังคมที่ดีเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  แสงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมของผู้สวมใส่ในแต่ละชาติ     ง.  ถูกทุกข้อ
2.  การที่จะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในรูปแบบใดควรพิจารณาถึงสิ่งใดบ้าง.
ก.  โอกาส     ข.  สถานที่  สภาพอากาศ    ค.  รูปร่างและสีผิวของตนเอง   ง.  ถูกทุกข้อ
3.  ชุดประจำชาติประเทศญี่ปุ่นหมายถึงข้อใด.
ก.  ฮันบก      ข.  ซอกอรี่     ค.  พาจิ     ง.  กิโมโน
4.  ชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลีหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ก
5.  ผู้ชายในประเทศเกาหลีสมัยก่อนจะสวมใส่เสื้อนอกแบบเกาหลีเรียกชื่อว่าอย่างไร.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ข  ซอกอรี่
6.  ผู้ชายในประเทศเกาหลีสมัยก่อนจะสวมใส่กางเกงขายาวซึ่งเรียกว่าข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3)  เฉลยข้อ  ค  พาจิ
7.  ผู้หญิงในประเทศเกาหลีสมัยก่อนจะสวมใส่เสื้อนอกแบบเกาหลีกับกระโปรงซึ่งเรียกว่าข้อใด
ก.  ซอกอรี่     ข.  ฮันบก      ค.   พาจิ       ง.  ซีม่า     เฉลยข้อ  ง   ซีม่า
8.  ในปัจจุบันนี้ชุดฮันบกนิยมสวมใส่เนื่องในงานข้อใด.
ก.  วันแต่งงาน      ข.  วันซอลลัล(วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ)  วันชูชก ค.  งานขึ้นบ้านใหม่
ง .  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข    เฉลยข้อ  ง
9.  คิลต์ (Kilt)เป็นชุดประจำชาติใด.
ก.  สหรัฐอเมริกา   ข.  แคนนาดา   ค.  เกาหลี    ง.  อังกฤษ (ชาวสกอตแลนด์)
10. kilt  เป็นชุดประจำชาติที่มีลักษณะอย่างไร.
ก.  เป็นชุดเสื้อแขนยาวสีขาวกระโปรงสีดำแบ่งสีกระโปรงตามนามสกุล
ข.  จะมีการแบ่งลวดลายและสีสันของกระโปรงตามนามสกุล
ค.  เสื้อที่สวมใส่จะมีการแบ่งลวดลายตามชิ่อและนามสกุล
ง.  กางเกงที่สวมใส่มีการแบ่งลวดลายตามชื่อสกุลและฐานะทางสังงคม
11. ในปัจจุบันนี้ผู้ชายชาวสกอตแลนด์นิยมสวมใส่ชุดประจำชาติไปในงานใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  8) เฉลยข้อ  ก  งานแต่งงาน
12. ชุดกิโมโน (kimono) เป็นชุดประจำชาติใด.
ก.  ญี่ปุ่น     ข.  เกาหลี     ค.  อินโดนีเซีย    ง.  เวียดนาม     เฉลยข้อ  ก
13. ข้อใดคือชุดกิโมโนของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว.
ก.  กิโมโนแขนสั้น  สีไม่ฉูดฉาดมาก     ข.  กิโมโนแขนสั้้น  สีฉูดฉาดมาก
ค.  กิโมโนแขนยาว   สีฉูดฉาดลวดลายที่นิยมคือดอกซากุระ
ง.  กิโมโนแขนยาว  สีไม่ฉูดฉาดลวดลายดอกซากุระ
14. เป็นชุดประจำชาติของญึ่ปุ่นสามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะพิเศษตรง
ชายเสื้อจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและมีผ้าแพรพันสะเอว  ประกอบด้วยเสื้อนางางิซึ่งมีลักษณะ
เป็นเสื้อคลุมขนาดยาวที่มีแขนเสื้อมีความกว้างมากและสายโอบีที่รัดเอวเสื้อคลุมให้อยู่คงที่
เมื่อใส่แล้วจะพรางรุปผู้สวมใส่ไม่ให้เห้นสัดส่วนที่แท้จริงผู้หญิงโสดจะใส่แขนยาวลวดลาย
ดอกซากุระสีสันฉูดฉาดหญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมใส่แขนสั้นสีไม่ฉูดฉาด หมายถึงชุดในข้อใด.
ก.  kilt    ข.  kimono      ค.  thai       ง.  pagi
เฉลยข้อ  ข  kimono
15. ชุดนักเรียนใช้สวมใส่ไปโรงเรียนและนอกจากนี้สวมใส่ไปงานใดได้บ้าง.
ก.  งานบวช    ข.  งานศพ     ค.  งานวันสำคัญและกิจกรรมของโรงเรียน   ง.  ถูกทุกข้อ
16. ชุดนักเรียนควรตัดเย็บจากเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติในข้อใด.
ก.  สวมใส่สบาย   ข.  ดูดซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี
ค.  ทนทานต่อการซักรีดและซักรีดง่ายรีดง่ายเพราะใช้ประจำ   ง.  ถูกทุกข้อ
17. ชุดนักเรียนตัดเย็บจากผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าฝ้าย     ข.  ผ้าเสิร์จ    ค.  ผ้าผ้ากาบาร์ดีน    ง.  ถูกทุกข้อ
18. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับชุดอยู่กับบ้าน.
ก.  ใช้สวมใส่อยู่กับบ้านควรเป็นแบบที่เรียบง่าย  ข.  ควรเป็นเสื้อยืดคอกลมกางเก็งขาสั้น
หรือยาวกระโปรงแบบหลวมๆเสื้อกระโปรงคนละท่อน
ค.  ควรใส่เสื้อกระโปรงเป็นชุดติดกันตกแต่งปกเสื้อด้วยระบายและปักเหลี่ยมเพื่อความสวยงาม
ง.  ควรเป็นผ้าที่สวมใส่สบายระบายความร้อนได้ดีไม่ต้องรีดหรือรีดเพียงเล็กน้อยเช่นผ้าฝ้ายบางๆ  ผ้าใยสังเคราะห์
19. ชุดกีฬาแต่ละประเภทจะแตกต่าางกันแต่ชุดว่ายน้ำและยิมนาสติกจะต้องการความยืดหยุ่น
ตับเย็บจากผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าฝ้าย    ข.  ผ้าลินิน    ค.  ผ้าสแปนดิกซ์หรือไลคลา   ง.  ผ้าอะซิเตต
20. ไลคลาคือตราสินค้าที่ผลิตและวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทดูปองต์มีผู้แทนในประเทศไทยได้แก่บริษัท  invista  ไลคลาเป็นเส้นใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติพิเศษในการยืดหยุ่นสูง
น้ำหนักเบาเหมาะกับเสื้อผ้าหลายชนิดเช่น  ชุดกีฬา  ชุดชั้นในและเสื้อผ้าในยุคปัจจุบัน
21. ชุดนอนควรเป็นชุดที่สวมใส่สบายตัดเย็บมีตะเข็บน้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
ระคายเคืองเมื่อพลิกตัวขณะนอนหลับควรตัดเย็บด้วยผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าสำลี    ข.  ผ้าป๊อปลิน    ค.  ผ้าออกซ์ฟอร์ด    ง.  ถูกทุกข้อ
22. เป็นชุดสุภาพมีรูปแบบตามสมัยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าที่รีดง่ายสีสันสดใสหมายถึงชุดในข้อใด.
ก.  ชุดนอน    ชุดอยู่บ้าน    ข.  ชุดไปเที่ยว     ค.  ชุดอยู่บ้าน    ง.  ชุดโอกาสพิเศษ
23. ใช้สวมใส่ในการไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆเช่นสวนสัตว์  สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ควรใช้ผ้าในข้อใด
ก.  ผ้าไนลอน    ข.  ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์    ค.  ผ้าโพลีเอสเทอร์     ง.  ถูกทุกข้อ
24. ควรเป็นชุดที่มีสีขาวรูปแบบสุภาพผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตผู้หญิงสวมเสื้อมีแขนคอไม่กว้างสวมใส่
กระโปรงหรือผ้าถุงชุดกระโปรงติดกันความยาวปิดหัวเข่าหมายถึงชุดในข้อใด.
ก.  ชุดไปวัด       ข.  ชุดในโอกาสพิเศษ     ค.  ชุดทำงาน     ง.  ถูกทุกกข้อที่กล่าวมา
25. เป็นชุดที่มีสีสดใสมีรูปแบบลวดลายและการตกแต่งที่หรูหราผู้หญิงสวมใส่ชุดที่ตัดจาก
ผ้าไหม  ผ้าเครป  ผ้าต่วน  ผ้าชีฟอง  หมายถึงชุดในข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  24) เฉลยข้อ  ข
26. ไปงานศพควรใช้เสื้อผ้าสีขาวหรือสีดำเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  เป็นสีที่กำหนดขึ้นในสัคมไทย    ข.  เป็นสีที่แสดงถึงดารให้เกียรติ
ค.  เป็นสีที่แสดงถึงความเสียใจแก่เจ้าภาพและผู้เสียชีวิต    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
27. เป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉานผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตผู้หญิงสวมกระโปรงยาวเสมอเข่า
เสื้อมีปกและมีแขนหมายถีงชุดในข้อใด.
ก.  ชุดทำงาน      ข.  ชุดไปวัด    ค.  ชุดไปเที่ยว     ง.  ชุดในโอกาสพิเศษ
28. ถ้านักเรียนต้องการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกควรไปที่ใด.
(บริติชมิวเซียม  ในประเทศอังกฤษ)
29. ผ้าชีฟองไม่จำเป็นต้องรีดเนื้อผ้าคงรูปไม่ยับเสียทรงง่ายควรซักด้วยมือขยี้เบาๆ
ไม่ควรซักเครื่องเพราะเสื้อผ้าจะขาดหลังซักให้บีบไล่น้ำออกโดยไม่ต้องบีด
30. เด็กชายปิยพงษ์  มานะเมื่อถึงฤดูหนาวเลือกสวมใสเสื้อไหมผมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
ข้อใดถูกต้องมากที่สุด.
ก.  เลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาศและสถานที่
ข.  เลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกัยสภาพอากาศ
ค.  เลือกใช้เสื้ผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างและสีผิว
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและสีผิว.
ก.  รูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้มเนื้อผ้าไม่หนาหรือบางเกินไปลายดอกเล้ก ๆตกแต่ง
ตามยาวแนวดิ่งเสื้อคอแหลมกางเกงขาม้ากระโปราทรงเอยาวคลุมเข่าเสื้อมีระบายจีบรุด
ข.  รูปร่างผอมสูงควรสวมเสื้อผ้าเนื้อหนา สีอ่อนลวดลายใหญ่มีเส้นตกแต่งตามขวางควรมีปก
ค.  คอสั้นควรสวมเสื้อคอยู  คอวี  คอแบะ  หรือสวมเสื้อเปิดคอ  คอยาวควรสวมเสื้อคอตั้ง
คอใหญควรเลือกเสื้อคอจีน  คอตั้งหรือคอแคบแต่ลึก  ไหล่แคบควรสวมใส่เสื้อที่มีระบายบริเวณไหล่  ไหล่กว้างสวมเสื้อไม่มีแขนแขนเว้าและเสื้อตกแต่งบริเวณคอเสื้อ
ง.  ถูกทุกข้อ
32. คนที่ผิวสีขาวอมชมพูควรเลือกเสื้อผ้าในข้อใด.
ก.  ควรเลือกเสื้อผ้าสีฟ้าอมเขียว  สีฟ้าอ่อน  สีนำ้ตาลดำ  สีชมพูอ่อน  จะทำให้สีผิวเด่นขึ้น
33.  คนที่ผิวสองสี  ควรสวมใส่เสื้ผ้าสีค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะสีผสมต่าง ๆ  เช่นเขียวอมฟ้า
ชมพูอมส้ม  น้ำตาลอมแดง  เลือดนก  ชมพูหม่น
34.  สีผิวคล่ำดำ  ควรใช้สีที่ไม่อ่อนหรือสดจนเกินไป  เลือกสีที่ค่อนข้างเข้ม  เช่น สีกรมท่า
น้ำตาลเข้ม  สีฟ้า  สีม่วง  สีเขียวเข้ม  จะดูผิวขาวขึ้น
35. การเลือกต่างหูสำหรับหน้ากลมตุ้มหุเส้นยาวดิ่งลงมาไม่ควรยาวเกินไหล่  หน้าเหลี่ยมควรใส่ต่างหูที่โค้งมน   หน้ายาวต่างหูควรห้อยเล็ก ๆไม่ยาวมากพวงกลมมน  สีเงิน  สีทอง
36. การเลือกรองเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่และบทบาทของตนเอง     เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  บ้านของเรา                                 เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  แต่งตัวให้ดูดี                              เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การปลูกพืชไร้ดิน                       เวลา   2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 งานดอกไไม้สดของไทย           เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ทีี่ 6 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การดำเนินการทางธุุรกิจ            เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เตรียมพร้อมเข้าสุ่อาชีพ            เวลา    2  คาบ
                                                             รวมทั้งหมด               18  คาบ
                                                             สอบกลางภาค            1   คาบ
                                                             สอบปลายภาค           1   คาบ
                                                              รวม    20  คาบ/ 1  ภาคเรียน
                                                   จำนวน  0.5  หน่วย  1  คาบ/สัปดาห์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานอาชีพ ม.1 สาระที่1,4

                             ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
        1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
        2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
        3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ขั้นตอนการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน
โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้เช่น
           -การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
           -การจัดและตกแต่งห้อง
-กระบวนการกลุ่ม  เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอนคือการเลือกหัวหน้ากลุ่ม
กำหนดเป้าหมาย  วางแผน  แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ประเมินผลและปรับปรุงงานเช่น
          -การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่ง  และบริการอาหาร
          -การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
          -การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น
-ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยของการทำงาน
-การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น
            -การจัดสวนในภาชนะ
            -การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
        1.  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
        2.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
        3.  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-แนวทางการเลือกอาชีพ
        -กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
-เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
        -การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต
-ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
         -การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขี้น
         -การเตรียมความพร้อม